Værd at vide (FAQ)

Relevante spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål om ejerskifteforsikring

Hvis du overvejer at købe ny bolig, er det en god ting at vide, hvad en ejerskifteforsikring er. Det gælder både, hvis du vil købe nyt hus eller et sommerhus. I alle tilfælde kan det nemlig spare dig mange penge, hvis du vælger at investere i en ejerskifteforsikring forud for handlen. Så hvis du nogensinde har tænkt på. hvad en ejerskifteforsikring er, er det her, du skal læse med.

Klik her for at læse mere…

Hvis du tænker ”Hvad dækker en ejerskifteforsikring?”, er det måske en meget god idé, at du læser med her. Hos Dansk Boligforsikring anbefaler vi alle, der investerer i en ejerskifteforsikring, at sætte sig grundigt ind i tingene. På den måde ved man, hvor man er dækket ind, og der er ikke nogen, der bliver overraskede eller skuffede over, hvor forsikringen dækker eller ikke dækker. Hvis du vil have et officielt dokument, der i detaljer beskriver dækningen af din ejerskifteforsikring, henviser vi til Justitsministeriets bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer.

Klik her for at læse mere…

Forud for, at du tegner en ejerskifteforsikring – eller en hvilken som helst anden forsikring – er der mange parametre, som afgør, hvorvidt du vælger at gennemføre købet eller ej. Én af de måske vigtigste parametre er, hvorvidt der foreligger nogle allerede bestemte krav omkring forsikringen. I forbindelse med boligbranchen er det derfor ikke unormalt at undre sig over, om en ejerskifteforsikring er lovpligtig. Og det korte svar er nej – det er ikke lovpligtigt at tegne en ejerskifteforsikring, selvom mange måske kan være af den opfattelse.

Klik her for at læse mere…

‘Hvem kan tegne ejerskifteforsikring?’ er et oplagt spørgsmål i forbindelse med en bolighandel. Det er nemlig ikke begge parter i handlen, der kan tegne ejerskifteforsikring. Sælger skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring, præsentere tilbuddet for køber og tilbyde at betale halvdelen af præmien på den billigst mulige ejerskifteforsikring. Men det er kun køber, der kan tegne ejerskifteforsikring. Sælger kan dog med fordel vælge at tegne en sælgeransvarsforsikring.

Klik her for at læse mere…

Som boligkøber er du sandsynligvis opmærksom på, at det kan være fordelagtigt for dig at tegne en ejerskifteforsikring. Men måske er du i tvivl om deadline – hvornår skal ejerskifteforsikring senest tegnes? Det er vigtigt at få afklaring på dette spørgsmål, da tegningstidspunktet har betydning for, om  ejerskifteforsikringen er gyldig.

Klik her for at læse mere…

Som boligsælger og boligkøber er det vigtig at vide, hvem der vælger samt betaler for en ejerskifteforsikring. Der er helt bestemte regler for dette, men proceduren omkring forløbet kan godt virke forvirrende – især for førstegangskøbere og -sælgere.

I og med at det er køber, der altid vil være forsikringstager på ejerskifteforsikringen, er det også denne person, som i sidste ende vælger forsikringen. Ligeledes er det køber, der vælger forsikringsselskab. I forhold til at svare på, hvem der betaler ejerskifteforsikringen, er forklaringen lidt længere.

Klik her for at læse…

Det er købers ansvar at tegne ejerskifteforsikringen. Sælger er, uanset køber tegner en forsikring, ude af sit økonomiske ansvar blot ved at:

  • Fremlægge en tilstandsrapport
  • Tilbyde en ejerskifteforsikring og samtidig betale halvdelen af præmien for en standard ejerskifteforsikring
  • Oplyse køber om retsvirkningen af tilbudene

Køber uden ejerskifteforsikring hæfter selv for evt. skjulte skader, fejl og mangler, og vil have vanskeligt ved at få medhold i en evt. sag mod sælger. Find uddybende information om ejerskifteforsikringen her.

Klik her for at læse…

Står du med et ønske om at købe en ny bolig? Så kan det i mange tilfælde godt svare sig at investere i en ejerskifteforsikring. Du vil dog formegentlig gerne vide, hvad en ejerskifteforsikring koster, før du beslutter dig.

En ejerskifteforsikring går ind og dækker, hvis du opdager skjulte skader på dit hus. Og da der ofte er tale om regninger på mange tusinde kroner, kan det blive dyrt, hvis uheldet er ude, og du ikke er forsikret.

Klik her for at læse…

En ejerskifteforsikring kan ende med at spare dig mange penge. I hver femte hushandel kommer ejerskifteforsikringen i spil. Derfor er det en god ting at investere i en ejerskifteforsikring, hvis sælger tilbyder at betale halvdelen af præmien på den billigste. Men det betyder ikke, at du er tvunget til at vælge den billigste ejerskifteforsikring. Der er nemlig mange forskellige forsikringer at vælge imellem på markedet, og der er stor forskel i pris. Selvom alle ejerskifteforsikringer dækker efter den samme lov, kan der være store forskelle på, hvordan den enkelte ejerskifteforsikring dækker. Så hvordan finder man ud af, hvilken ejerskifteforsikring, der er bedst?

Klik her for at læse…

Kender du til de regler, der gælder ved en ejerskifteforsikring? Og ved du, hvor de dækker, og hvor de ikke gør? Vi indbyder altid vores kunder til at sætte sig så meget ind i betingelserne og forholdene omkring deres ejerskifteforsikring som muligt. På den måde er forventningerne til forsikringen afstemt, og som kunde slipper du både for grimme overraskelser og skuffelser. Derfor kan det være en god idé for dig, der enten har en ejerskifteforsikring eller som overvejer at få en inden boligkøb, at sætte sig ind i de regler, der gælder for en ejerskifteforsikring.

Klik her for at læse…

Som forsikringstager på en ejerskifteforsikring er det relevant at vide, hvornår din ejerskifteforsikring træder i kraft og dermed hvilken dato, den er gyldig fra.

Det kan nemlig få betydning, hvis du på et tidspunkt ønsker at indberette en skade til dit forsikringsselskab for at få udbetalt en forsikringssum.

Heldigvis er det nemt at finde ud af, hvornår din ejerskifteforsikring gælder fra. Den træder nemlig i kraft på den dato, der er anført på forsikringspolicens forside, samt når forsikringspræmien er indbetalt.

Læs mere om forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring

Klik her for at læse mere…

Der er mange folk, som undrer sig over, hvorvidt kloak-skader er dækket af ejerskifteforsikringen. I udgangspunktet er svaret nej. Men der er alligevel gradbøjninger. Først og fremmest afhænger dækningen af, om du har en basis eller en udvidet ejerskifteforsikring, og så afhænger det også af, hvilken form for skade der er tale om.

Klik her for at læse mere…

Hvis du har tegnet eller overvejer at tegne en ejerskifteforsikring, har du formentlig tænkt på, hvilke slags skader, der er dækket, og hvilke der ikke er. Én af de skader, som mange boligejere er nysgerrige på, om ejerskifteforsikringen dækker, er skimmelsvamp. Svaret er, at det afhænger af den konkrete sag, og det vil kræve en individuel vurdering. Det er altså ikke i alle tilfælde, at en ejerskifteforsikring dækker skimmelsvamp.

Klik her for at læse mere…

Som boligkøber har du måske investeret i en ejerskifteforsikring eller overvejer at gøre det, men er blevet i tvivl – hvor længe gælder en ejerskifteforsikring egentlig?

Standardsvaret på dette spørgsmål er, at en basis ejerskifteforsikring ifølge dansk lovgivning skal løbe i minimum 5 år. Derudover har du som boligkøber mulighed for at vælge en udvidet ejerskifteforsikring, der kan gælde i op til 10 år.

Klik her for at læse mere…

Har du tegnet en almindelig ejerskifteforsikring, der løber i 5 år i stedet for en udvidet ejerskifteforsikring, der løber i op til 10 år? Og kan du allerede se nu, at du egentlig har behov for en udvidet løbetid? Så spekulerer du måske på, om det er muligt at forlænge en allerede tegnet ejerskifteforsikring. Det er det som oftest.

Klik her for at læse mere…

En ejerskifteforsikring kan i udgangspunktet ikke opsiges, når først du har modtaget forsikringspolicen og betalt forsikringspræmien – medmindre du benytter dig af fortrydelsesretten på 14 dage. Yderligere er der nogle bestemte forhold, der gør sig gældende, såfremt du fraflytter den forsikrede ejendom, før ejerskifteforsikringens udløb.

Klik her for at læse mere…

Som udgangspunkt er det ikke muligt at skifte ejerskifteforsikring. Så snart man har tegnet en ejerskifteforsikring hos et selskab, gælder forsikringsselskabets vilkår og betingelser. Man kan dog få refunderet en del af sin præmie, hvis man sælger sit hus inden for forsikringens løbetid.

Klik her for at læse mere…

Et spørgsmål vi tit får henvendelser om, er om der kan tegnes en ejerskifteforsikring på et sommerhus. Det korte svar er ja, da denne type ejendom er blandt de ejendomstyper, som købere kan tegne en ejerskifte forsikring til. Det er vigtigt at holde sig for øje, at ejerskifteforsikringer kun kan tegnes, såfremt der er udarbejdet gyldige tilstands – og elinstallationsrapporter.

Klik her for at læse mere…

Som køber må man selv bestemme, hvorvidt man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring eller ej. Det anbefales dog, da det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis skader sker, og man ikke er forsikret. 

Klik her for at læse mere…

Der findes forskellige udbydere af ejerskifteforsikringer. Det er forsikringsselskaber, som tilbyder ejerskifteforsikringer. Når du skal vælge, hvor du vil tegne en ejerskifteforsikring, er det vigtigt at være opmærksom på dækning, pris og vilkår. 

Klik her for at læse mere…

Når du skal vurdere, hvorvidt der er tale om en god ejerskifteforsikring, er der en række parametre, du kan vurdere. Det gælder blandt andet dækningen, selvrisikoens størrelse og forsikringsselskabets medlemskab af fonde fx Skades Garantifonden. 

Klik her for at læse mere…

I dine forsikringspapirer vil du altid kunne se, hvordan din ejerskifteforsikring dækker. Hvis du står i en situation, hvor din ejerskifteforsikring ikke dækker, er der en række ting, du kan gøre. 

Klik her og læs mere… 

Det er ikke lovpligtigt at købe en ejerskifteforsikring ved køb af dødsbo. Det kan dog være en god idé og give ekstra tryghed. 

Klik her og læs mere…

Sælger har et ansvar i forbindelse med en ejerskifteforsikring.

Klik her og mere… 

Det er en god ide at tegne en ejerskifteforsikring ved køb af et gammelt hus.

Klik her og læs mere… 

Man kan godt tegne en ejerskifteforsikring på både et nyere hus og et nybygget hus.

Klik her og læs mere… 

Ejerskifteforsikringen kan i nogle tilfælde gå ind og dække forurening. Det er kun vores udvidet ejerskifteforsikring, som dækker ved forurening.

Klik her og læs mere… 

Det er to forskellige boligforsikringer, som dækker på hver sin måde. Ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler, mens sælgeransvarsforsikringen forsikrer sælger ved en række forhold, som ikke er beskrevet i ejerskifteforsikringen.

Klik her og læs mere… 

Man kan ikke tegne en ejerskifteforsikring på en landejendom/landbrugsejendom, hvor der er landbrugspligt, eller hvis det anses som erhvervsejendom.

Klik her og læs mere… 

Tilstandsrapporten lægger til grund for ejerskifteforsikringen. Fejl, der er beskrevet i rapporten, dækkes nemlig ikke af ejerskifteforsikringen.

Klik her og læs mere…

Der er visse krav ved en ejerskifteforsikring. Blandt andet kræver det en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport.

Klik her og læs mere… 

Hvis man ingen ejerskifteforsikring har, vil man ikke være dækket i tilfælde af skjulte fejl og mangler på boligen, man har købt. Det kan være en risikofyldt situation, at sætte sig selv i, og det kan få økonomiske konsekvenser, da man selv vil skulle dække omkostningerne ved udbedring af fejlene og manglerne. 

Klik her og læs mere…

En ejerskifteforsikring giver økonomisk tryghed. Der er derfor meget, som taler for at tegne forsikringen.

Klik her og læs mere… 

Valg af ejerskifteforsikring afhænger grundlæggende af ens egne ønsker og behov samt ens risikovillighed.

Klik her og læs mere…  

En ejerskifteforsikring tegnes og går ind og dækker i tilfælde af skjulte fejl og mangler. ‘Skjulte fejl og mangler’ kan være forskellige ting. Det kan fx være sætningsskader eller ulovlig elinstallationer, som ikke er anført i tilstandsrapporten. 

Klik her og læs mere… 

En udvidet dækning i ejerskifteforsikringen kan dække ulovlig bygningsindretning. Hvorvidt forsikringen dækker selvbyg afhænger af dækningsgraden, og hvad der fremgår af policen. 

Klik her og læs mere…

Der er flere forskellige faktorer, som spiller ind på, hvorvidt ejerskifteforsikringen dækker utæt tag. 

Klik her og læs mere…

Tilstandsrapporten lægger til grund for ejerskifteforsikringens dækning. Der er dog undtagelser, hvor det er muligt at tegne en ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport. Undtagelsen er ejerlejligheder, hvor det er muligt at tegne en ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport. 

Klik her og læs mere…

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, og du kan derfor både købe og sælge uden en ejerskifteforsikring. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis der ikke er en ejerskifteforsikring. 

Klik her og læs mere…

Hvis du skal have en ejerskifteforsikring og ønsker rådgivning, står vi naturligvis til rådighed. Vi samarbejder desuden med rådgivere, som kan hjælpe med tilbudsindhentning og sammenligning af løsninger. 

Klik her og læs her… 

Hos Dansk Boligforsikring tilbyder vi ejerskifteforsikring til andelsboliger. Det kræver dog, at forudsætningerne for at kunne tegne forsikringen er til stede. Det gælder blandt andet, at boligen er registreret som en andelsbolig i BBR, og at der er tale om en forening med vandrette skel. 

Klik her og læs mere…

Der er tilfælde, hvor det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring. Det gælder fx landbrugsejendomme med landbrugspligt, ubebyggede grunde og bygninger under opførelse. Det er ligeledes ikke muligt at tegne forsikringen efter overtagelsesdagen. 

Klik her og læs mere…

Ja, der er love og bekendtgørelser, som regulerer ejerskifteforsikringer. 

Klik her og læs mere… 

Man anmelder en skade til ejerskifteforsikringen en formular på hjemmesiden. Herefter vil en besigtigelseskonsulent komme ud for at vurdere skaden. 

Klik her og læs mere…

Ofte stillede spørgsmål om sælgeransvarsforsikring

En sælgeransvarsforsikring henvender sig – som navnet indikerer – til sælger i en bolighandel. Såfremt sælger har benyttet sig af huseftersynsordningen, er han/hun fritaget for den sædvanlige 10-årige ansvarsperiode. Der er dog stadig nogle forhold, som sælger kan risikere at hæfte for. Det er disse, sælgeransvarsforsikringen dækker.

Klik her og læs mere…

Prisen på en sælgeransvarsforsikring varierer fra selskab til selskab. Priserne starter på ca. 1500 kr., og selvrisikoen ligger typisk på 10.000 kr.

Læs mere om individuelle priser her

Hvis sælger benytter huseftersynsordningen i en bolighandel, bliver han/hun i udgangspunktet fritaget for sin sædvanlige ansvarsperiode på 10 år. Sælger bliver dog kun fritaget for de forhold, der undersøges i forbindelse med tilstandsrapporten, og som en ejerskifteforsikring derfor ville dække. De forhold, der ikke dækkes af ejerskifteforsikringen, kan sælger stadig risikere at hæfte for. Det drejer sig om ulovlige bygningsindretninger, ulovlige stik- og kloakledninger udenfor grunden og forurening af grunden uden for bygningen. Hvis der opstår problemer med disse forhold, kan køber vælge at sagsøge sælger. Sælgeransvarsforsikringen dækker de udgifter, sælger måtte blive dømt til at betale.

Læs mere om dækning på sælgeransvarsforsikring

Måske har du som boligsælger investeret i en sælgeransvarsforsikring og fortryder nu. Eller du er i gang med at sælge din bolig og overvejer at tegne en sælgeransvarsforsikring. I begge tilfælde kan spørgsmålet ’kan man opsige en sælgeransvarsforsikring?’ dukke op.

Det korte svar er, at det kun er muligt at opsige en sælgeransvarsforsikring inden for fortrydelsesretten på 14 dage. Når først forsikringspræmien er betalt, kan forsikringen ikke opsiges. De 14 dage gælder fra den dag, hvor du har modtaget forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne. Efter denne periode er sælgeransvarsforsikringen bindende og kan ikke opsiges.

Find mere information i Dansk Boligforsikrings betingelser for sælgeransvarsforsikring og bestil tilbud på en sælgeransvarsforsikring

Det anbefales, at man altid tegner en sælgeransvarsforsikring, da det giver en økonomisk tryghed for sælger. Læs mere om, hvorfor en sælgeransvarsforsikring kan betale sig her. 

Det er ikke en lovpligtig forsikring, og den er derfor ikke nødvendig for at kunne sælge. Mange vil dog opleve den som nødvendig, da det kan give en ro og tryghed. 

Klik her og læs mere…

En sælgeransvarsforsikring tegnes før et salg. 

Klik her og læs mere…

Selvrisikoen på sælgeransvarsforsikring er på minimum 10.000 kroner. 

Klik her og læs mere…

Ja, det kan man godt. Det kræver dog, at der er nogle forudsætninger, som er opfyldt. 

Klik her og læs her…

Ja, det kan du godt. En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, og køber kan vælge ikke at tegne en. Det anbefales dog, at du som sælger altid fremlægger tilbud og tilbyder at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring. 

Klik her og læs mere…

Dansk Boligforsikring