Sælgeransvarsforsikring på andelsbolig

Kan man tegne sælgeransvarsforsikring på andelsbolig?

Ja, det kan man godt. Men der er nogle forudsætninger for, at man kan tegne en sælgeransvarsforsikring til en andelsbolig. Hvis lejligheden er registreret i BBR som en andelsbolig, kan du tegne en sælgeransvarsforsikring til andelslejligheden.

En anden forudsætning er, at sælgeransvarsforsikringen tilbydes til andelsforeninger, hvor der vandrette skel.

En tredje forudsætning er, at andelsboligen ikke må være nyopført eller under opførelse. Boligen skal kunne overtages i forbindelse med et reelt ejerskifte.

Såfremt ovenstående er opfyldt, kan man tegne sælgeransvarsforsikring på andelsbolig.

Sådan dækker sælgeransvarsforsikring på andelsbolig

Når man tegner en sælgeransvarsforsikring på andelsbolig, er det vigtigt at kende til betingelser og vilkår. Hvis sælger ved endelig dom bliver pålagt et erstatningskrav, kan sælgeransvarsforsikringen dække følgende forhold:

Forsikring til andelsbolig dækker følgende:

  • Ulovlige bygningsindretninger
  • Ulovlige eller manglende e-installationer
  • Nedat funktionsduelighed ved el-installationer
  • Ulovlige eller manglende
  • VVS-installationer
  • Nedsat funktionsduelighed ved VVS-installationer

Har man med køber indgået et forlig, er det vigtigt, at forsikringsselskabet har accepteret indholdet, da forsikringsselskabet skal godkende og tiltræde skriftligt.

Tilfælde hvor forsikringen ikke dækker

Der er visse forhold, der er medvirkende til, at man med en sælgeransvarsforsikring på andelsbolig ikke kan få omkostningerne dækket, hvis sælger bliver pålagt erstatning. Sælger må ikke have ageret groft uagtsom eller svigagtigt. Med andre ord skal sælger ikke have kendt til disse fejl og mangler og bevidst undladt at fortælle det til køber. Hvis sælger i forbindelse med salget har lovet garanti, er forsikringen ikke forpligtet til at dække omkostningerne. Ligeledes kan sælgeransvarsforsikringen ikke dække, hvis sælger selv har udført et arbejde, som er ulovligt. Ejer- og andelsboliger er også underlagt forhold om forsænkede lofter, hvorfor fejl og mangler, som er skjult i disse, ikke dækkes.

Har du flere spørgsmål om sælgeransvarsforsikring på andelsbolig, kan du læse mere på sælgeransvarsforsikring til lejlighed og hvilke forhold dækker en sælgeransvarsforsikring på andelsbolig?

Dansk Boligforsikring