Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring?

Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring?

Som boligsælger er du blevet opmærksom på, at du måske ikke er fuldt dækket ind ved blot at have fået lavet en elinstallations- og tilstandsrapport og have tilbudt køber at betale halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring.

Du har måske hørt, at det er fordelagtigt for dig som sælger at investere i en sælgeransvarsforsikring. Men du er i tvivl, om hvorvidt det kan betale sig for dig – for hvad dækker en sælgeransvarsforsikring som ejerskifteforsikringen ikke allerede gør?

En sælgeransvarsforsikring dækker udgifter relateret til det restansvar, der falder uden for en ejerskifteforsikring. Det er udgifter, du som sælger måtte blive dømt til at betale for køber i forbindelse med en eventuel retssag.

Konkret indbefatter en sælgeransvarsforsikring dækning af udgifter til:

  • Lovliggørelse af ulovlige bygningsindretninger
  • Lovliggørelse af ulovlige stik- og kloakledninger i jorden uden for boligen
  • Forurening af grunden uden for bygningen.

Hvad dækker en sælgeransvarsforsikring ikke

Følgende er eksempler på, hvad der IKKE indgår i en sælgeransvarsforsikring-dækning:

  • Forsikringen dækker ikke, hvis du groft uagtsomt har tilsidesat din loyale oplysningspligt i forbindelse med afgivelse af oplysninger om ejendommen
  • Forsikringen dækker ikke forhold, som er dækket af køberens ejerskifteforsikring eller andre forsikringer
  • Forsikringen dækker ikke forhold, som kan henføres til en gældende garanti fra eksempelvis en håndværker

Yderligere information

Find mere information om sælgeransvarsforsikring-dækning i Dansk Boligforsikrings forsikringsbetingelser.

Læs også om pris på sælgeransvarsforsikring og indhent et tilbud på en sælgeransvarsforsikring fra Dansk Boligforsikring.

Dansk Boligforsikring