Hvad er huseftersynsordningen?

Og hvorfor er den relevant for dig som kommende boligejer

Vælg med omhu

Hvad er huseftersynsordningen?

Og hvorfor er den relevant for dig som kommende boligejer

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er et ord, der ofte dukker op i forbindelse med boligkøb- eller salg. Men hvad er det nu lige, det er? Og hvorfor er det relevant for dig som kommende boligejer?

Ordningen trådte i kraft den 1. januar 1996 med formålet om at skabe større forbrugssikkerhed for både køber og sælger i en bolighandel. Det er sælger, der kan vælge, hvorvidt han eller hun vil benytte sig af huseftersynsordningen, hvis der er tale om salg af et hus, en villalejlighed eller et sommerhus.

Med huseftersynsordningen kan sælger blive fritaget for sit sædvanlige 10-årige ansvar. Dette ansvar indebærer, at sælger hæfter for skjulte fejl og skader i huset i op til 10 år, hvilket potentielt kan løbe op i høje omkostninger. Dette er en af hovedårsagerne til, at ordningen blev stiftet i sin tid. Det kunne ikke være rimeligt, at sælger nærmest risikerede ruinering ved et boligsalg. Formålet med huseftersynsordningen var dog både at stille sælger og køber i en bedre position og derved fungere som en overordnet forbrugerbeskyttelse. Det medførte nemlig, at køber fik mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen havde – og har – til mål at dække de skjulte fejl og skader, som sælger tidligere hæftede for.

Hvis sælger ønsker at benytte huseftersynsordningen, skal følgende forhold være opfyldt:

  • En tilstandsrapport og elinstallationsrapport skal være udarbejdet
  • Der skal være indhentet tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Der skal udformes en erklæring om, at sælger vil betale (mindst) halvdelen af forsikringspræmien til ejerskifteforsikringen 

Køber skal have både rapporter og tilbud i hånde, inden der afgives et købstilbud. Som sælger fritages du ikke for det 10-årige ansvar, hvis køber har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget dette.

infografik om huseftersynsordning
Afspil video

Løbende ændringer i ordningen

En af de større ændringer, huseftersynsordningen var genstand for, skete i år 2000. Ændringen opstod som følge af, at det var relativt få købere, der valgte at tegne en ejerskifteforsikring, kontra hvor mange sælgere der benyttede ordningen. Det medførte en ubalance, hvor sælger blev fritaget for sit 10-årige ansvar, men køber ikke fik dækket omkostningerne til eventuelle udbedringer af skader, fejl og mangler. For at mindske dette gap forsøgte man at gøre det mere attraktivt for køber at tegne ejerskifteforsikringen. Det gjorde man ved at indføre punktet vedrørende sælgers forpligtelse til at betale halvdelen af forsikringspræmien.I 2006 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, som havde til opgave at evaluere på huseftersynsordningen. Både i forhold til, om ordningen havde virket efter formålet, men også i forhold til om der var brug for at lave justeringer. Dette blev startskuddet til endnu en revurdering. Selvom udvalget i 2010 kunne konkludere, at ordningen havde virket efter hensigten, var der plads til forbedringer. 

Som følge af vurderingen blev der i 2012 indført ændringer i huseftersynsordningen. De indebar blandt andet:

  • Indførelse af elinstallationsrapport
  • Flere informationer i tilstandsrapporten, blandt andet forventet restlevetid på husets tag og en vedlagt hustypebeskrivelse

Med forventet restlevetid på taget får køber en vurdering af, om ”holdbarheden” er:

  • højest 5 år
  • 5-10 år
  • over 10 år

I hustypebeskrivelsen bliver køber præsenteret for de forskellige typer af huse, der forekommer i dansk byggeri (inklusiv tilbygninger). Der er tale om en generel beskrivelse, hvor de særlige bygningsforhold beskrives. Selvom beskrivelsen er generel, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke unikke forhold der er kendetegnende for netop din type af bolig. Du vil nemlig også få indblik i, hvilke ting der defineres som såkaldte obs-punkter. Dette er forhold, du kan forvente af din hustype, og som er vejledende for, hvordan boligen skal vedligeholdes. Hvis eksempelvis manglende isolering var tidstypisk, så vil der muligvis stå, at dette kan føre til fugtskader og ”kælderlugt”. Dette vil således ikke blive betegnet som en skade, fejl eller mangel, da det netop er kendetegnende – og normalt – for hustypen.

OBS-punkterne og informationerne i tilstandsrapporten påvirker blandt andet, hvad der er dækket af ejerskifteforsikringen, og hvad der ikke er. Derfor bør du læse dokumenterne grundigt.


Dansk Boligforsikring