Ankenævnet for Forsikring

Her kan du læse mere om vores ankenævnsstatistik

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring er et autoriseret privat forbrugerklagenævn, der afgør uenigheder mellem forsikringskunder og forsikringsselskaber. Ankenævnet for Forsikring har en vigtig betydning for forståelsen af, hvad forsikringer, herunder ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring, dækker. Ankenævnet for Forsikrings afgørelser er som udgangspunkt bindende for forsikringsselskaberne.

I maj 2022 blev statistikken for ankenævnssager i 2021 offentliggjort. Den officielle statistik kan ses her

For året 2021 har Dansk Boligforsikring A/S fået behandlet 115 sager ved Ankenævnet for forsikring. Det er 36 sager mere end i 2020, hvor vi fik behandlet 79 sager.

Vores markedsandel for 2021 opgjort i antal aktive policer steg til 38,1 % svarende til 85.289 aktive ejerskifteforsikringer.

Vi er ikke tilfredse med den realiserede stigning i antallet af sager, og vi er i særdeleshed ikke tilfredse med, at vores medholdsprocent er faldet til 76,5 %, hvilket er 1,3 % under den gennemsnitlige medholdsprocent på området for ejerskifteforsikringer. 

Samtidig er vi bevidste om, at vi har en stor markedsandel på markedet for ejerskifteforsikringer, og at vi har oplevet en markant vækst i vores salg igennem de seneste tre år. Vi har i 2021 behandlet ca. 12.500 skadeanmeldelser.

Vi har i løbet af det seneste halve år iværksat en række interne tiltag, som skal sikre, at vores skadebehandling bliver endnu mere kundevenlig.

Kilde: ankeforsikring.dk 

Ankenævnet for Forsikring

forsikringsguiden kan du i øvrigt læse mere om forskellene på ejerskifteforsikringerne udbudt af de danske forsikringsselskaber. Du kan også læse mere om forskellene på ejerskifteforsikringerne udbudt af de danske forsikringsselskaber.

 

Nyttige links

Har du brug for hjælp?

Du kan kontakte Dansk Boligforsikring telefonisk eller via e-mail, hvis du vil vide mere om vores produkter eller har behov for anden information.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv info@danskboligforsikring.dk
Dansk Boligforsikring