Ankenævnet for Forsikring

Her kan du læse mere om vores ankenævnsstatistik

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring er et autoriseret privat forbrugerklagenævn, der afgør uenigheder mellem forsikringskunder og forsikringsselskaber. Ankenævnet for Forsikring har en vigtig betydning for forståelsen af, hvad forsikringer, herunder ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring, dækker. Ankenævnet for Forsikrings afgørelser er som udgangspunkt bindende for forsikringsselskaberne.

For året 2022 har Dansk Boligforsikring A/S fået behandlet 136 sager ved Ankenævnet for Forsikring. Det er 21 sager mere end i 2021, hvor vi fik behandlet 115 sager.

Vores markedsandel for 2022 opgjort i antal aktive policer steg til 40,7 % svarende til 106.298 aktive ejerskifteforsikringer. I 2021 udgjorde vores markedsandel 38,1% svarende til 85.289 aktive policer.

Den officielle statistik kan ses her

Vi er overordnet set ikke tilfredse med den realiserede stigning i antallet af sager, og vi er i særdeleshed ikke tilfredse med, at vores medholdsprocent er faldet til 69,9 %. 

Samtidig er vi bevidste om, at vi igennem de seneste år har opnået en stor markedsandel på markedet for ejerskifteforsikringer. Vi har i de tre seneste år behandlet ca. 37.500 skadeameldelser, og det er i vores optik i denne sammenhæng, at vores antal behandlede sager i Ankenævnet for Forsikring skal forstås.  

Vi arbejder løbende på at optimere vores skadesbehandling, så vores kunder får den bedst mulige behandling af deres skadeanmeldelser. 

statistik

Kilde: ankeforsikring.dk 

Ankenævnet for Forsikring

forsikringsguiden kan du i øvrigt læse mere om forskellene på ejerskifteforsikringerne udbudt af de danske forsikringsselskaber. 

 

 

Nyttige links

Har du brug for hjælp?

Du kan kontakte Dansk Boligforsikring telefonisk eller via e-mail, hvis du vil vide mere om vores produkter eller har behov for anden information.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv info@danskboligforsikring.dk
Dansk Boligforsikring