TLF.: 59 49 88 44

Finansielle rapporter

Uddybende rapporter om solvens, finansiel situation og følsomhed

Finansielle rapporter

Rapport om solvens og finansiel situation

Årsrapporter

Følsomhed

Dansk Boligforsikring A/S offentliggør hermed i henhold til § 126, stk. 3 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser følsomhedsoplysninger udarbejdet i medfør af § 126g i lov om finansiel virksomhed.

Vederlag

Bestyrelsen og direktionens modtagne vederlag for 2022

Nyttige links

Har du brug for hjælp?

Du kan kontakte Dansk Boligforsikring telefonisk eller via e-mail, hvis du vil vide mere om vores produkter eller har behov for anden information.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv info@danskboligforsikring.dk
Dansk Boligforsikring