Persondatapolitik: Sådan behandlinger vi persondata
Ring mig op

Ring mig op

Klik her hvis henvendelsen handler om en skade
Please wait...

Persondatapolitik

Dansk Boligforsikrings persondatapolitik

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert. Nedenfor kan du læse om hvilke personoplysninger vi behandler, hvor vi får dem fra, vores formål med at behandle dem, hvem vi deler dem med og hvornår vi sletter dem.

Indhold i politikken:

 1. Dataansvarlig
 2. Hvilke oplysninger indsamler vi
 3. Hvor får vi dine oplysninger fra
 4. Hvornår behandler vi dine oplysninger
 5. Hvem deler vi dem med
 6. Hvornår sletter vi dem
 7. Brud på persondatasikkerheden
 8. Dine rettigheder
 9. Hvordan kan du kontakte os vedr. behandling af personoplysninger
 10. Mulighed for reklamation
 11. Opdatering af persondatapolitik
 1. Dataansvarlig

Dansk Boligforsikring A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler og dermed ansvarlige for at overholde gældende lovgivning.

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi registrerer dem alene, når det er nødvendigt. Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Mailadresse
 4. Telefonnummer
 5. Policeoplysninger
 6. Betalingsoplysninger (reg.- og kontonummer)

Hvis du frivilligt afgiver andre personoplysninger herunder personfølsomme oplysninger, kan de være i vores system i en kort periode inden de bliver slettet. Når vi utilsigtede modtager personfølsomme oplysninger, vil vi returnere dem og ikke registrerer eller behandle dem.

 1. Hvor får vi dine oplysninger fra

Vi modtager oplysninger fra dig eller via en samarbejdspartner i forbindelse med du ønsker et forsikringstilbud, at tegne en forsikring, at anmelde en skade eller har telefonisk henvendelse.

 1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger

For at kunne opfylde vores aftale/kontrakt med dig behandler vi dine personoplysninger. Det vil ligeledes ske når vi skal kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi vil også behandle dine oplysninger, når den gældende lovgivning stiller krav herom, når vi skal yde en service for dig via tekniske løsninger.

 1. Hvem deler vi dem med

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Vi deler eller videregiver ikke dine oplysninger medmindre vi har et samtykke eller vi har et andet grundlag for at videregive dem. Dit samtykke har du altid mulighed for at tilbagekalde – læs mere under pkt. 8.

Det er alene når det er nødvendigt for at opfylde og administrer forsikringsaftalen, til undersøgelser for at forbedre vores service, til levering af tilbud på forsikringer.

Såfremt du har fået erstatning udbetalt, sker det via vores bankforbindelse. Vi registrer og videregiver dine kontooplysninger til vores bankforbindelse. Vores bank er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 1. Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er relevante for dig eller os. Det betyder, at nogen oplysninger bliver slettet hurtigere end andre. Så længe vi kan blive mødt med et krav, har en lovmæssig pligt til at opbevare dem eller har et andet sagligt formål vil de ikke blive slettet.

Vi tager udgangspunkt i forældelsesloven og bogføringsloven i vores sletteregler.

 1. Brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker et databrud på personsikkerheden er vi ansvarlige for at anmelde bruddet til datatilsynet indenfor 72 timer. Vores databehandlere arbejder under vores instruks og er forpligtet til at orientere os om et brud.

Hvis bruddet indebærer en høj risiko for dine rettigheder, er vi forpligtet til at informere dig direkte. Hvordan det sker, vil afhænge af alvoren af bruddet og hvilke kontaktoplysninger vi har.

 1. Dine rettigheder
 1. Trække samtykke tilbage

Du har altid mulighed for at trække et samtykke tilbage. Du kan kontaktes os på 59 49 88 44, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du tilbagekalder et samtykke, vil behandlingen af oplysninger om dig ophøre hurtigst muligt, hvis vi ikke kan behandle oplysningerne på et andet grundlag.

En tilbagekaldelse af et samtykke har ikke tilbagevirkende kraft, og tilbagekaldelsen påvirker derfor ikke den behandling af oplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen.

Udgangspunktet er, at vi skal ophøre med at behandle oplysningerne så hurtigt som muligt, hvis du, som registrerede, tilbagekalder dit samtykke.

 1. Indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

 1. Rettelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig eller få tilføjet yderligere personoplysninger, så dine oplysninger bliver mere fyldestgørende.

Du har i nogen tilfælde ret til at få slette personoplysninger om dig inden vi selv sletter dem. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at få slette dine personoplysninger, kan oplyse dig om det er muligt.

 1. Udlevering af personoplysninger vi har modtaget fra dig

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet os i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine date til en anden dataansvarlig.

 1. Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Du har i nogen tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

 1. Hvordan kan du kontakte os vedr. behandling af personoplysninger

Du kan kontaktes os på 59 49 88 44, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du vil gøre brug af nogen af de beskrevne rettigheder. Du vil herefter blive stillet over til den rigtige afdeling. Du kan skrive til os på info@danskboligforsikring.dk

 1. Mulighed for reklamation

Du har mulighed for at indsende reklamation til datatilsynet (www.datatilsynet.dk), hvis du er utilfreds med Dansk Boligforsikrings behandling af dine personoplysninger. Du har dog altid mulighed for at kontakte os inden, så vi kan forsøge at afhjælpe evt. misforståelser.

 1. Opdatering af persondatapolitik

Vores persondatapolitik vil løbende blive gennemgået og opdateret.

Back to Top
Dansk Boligforsikring