Vælg med omhu

Ejerskifteforsikring er ikke bare ejerskifteforsikring

Vælg med omhu

Vælg med omhu

Ejerskifteforsikring er ikke bare ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring er ikke bare ejerskifteforsikring

Vælg dit forsikringsselskab omhu

Det er en udbredt misforståelse blandt huskøbere, at en ejerskifteforsikring er en standardforsikring.

Hos Dansk Boligforsikring A/S får vi ofte spørgsmålet, om det ikke kan være ligegyldigt, hvilken ejerskifteforsikring man vælger. For dækker de ikke alle sammen efter den samme lov? Jo, det gør de, men der er store forskelle. Som huskøber risikerer man nemlig flere faldgruber, når man skal vælge blandt de forskellige ejerskifteforsikringsselskaber.

Begrænsede reklamationsmuligheder

Langt de fleste forsikringsselskaber giver forbrugeren mulighed for at reklamere til Ankenævnet for Forsikring, der er oprettet af Forbrugerrådet og Brancheforeningen Forsikring & Pension. Ankenævnet modtager ca. 2.000 reklamationer årligt, hvoraf ca. 500 afgøres til forbrugerens fordel.

Uanset medlemskab af Ankenævnet kan et forsikringsselskab afvise at efterleve en konkret afgørelse. I så fald må huskøber gå til domstolene. Det koster både tid og penge og er næppe hvad man regnede med, da ejerskifteforsikringen blev tegnet. Og hvad værre er, risikerer man ligefrem at måtte føre retssagen i udlandet!

Risikerer retssag i udlandet

I de seneste år er flere nye forsikringsselskaber dukket op. Langt de fleste er bosat i Danmark, men der ses også eksempler på udenlandske forsikringsselskaber, der blot er repræsenteret ved et dansk agentur. Et agentur er ikke et forsikringsselskab – uanset agenturet evt. både tegner forsikringer og behandler skader på vegne af forsikringsselskabet. 

Selvom et forsikringsselskab ikke bor i Danmark (og kun er repræsenteret ved et agentur), kan en retssag rejses i Danmark. Men selskaber i visse lande – herunder f.eks. Liechtenstein – er, uanset hvad de selv siger, ikke forpligtede af en dansk dom. Og vil selskabet ikke efterleve en konkret dom, de har tabt i Danmark, er konsekvensen, at en privat huskøber så må rejse en ny langvarig retssag i det land, hvor forsikringsselskabet bor.

For de fleste huskøbere er det en særdeles kostbar, langstrakt og nærmest håbløs opgave. Og udfaldet af en udenlandsk retssag er usikker, selv om man har en dansk dom med under armen.

Pas på erstatningen ved et forsikringsselskabs konkurs

Skader på ejerskifteforsikringer er ofte på 100.000 kr. eller langt mere. Og en ejerskifteforsikring løber i 5 eller hele 10 år. For en huskøber er det derfor ekstra vigtigt, at man kan stole på, at erstatningen er til rådighed den dag ude i fremtiden, der er brug for den. Derfor er den grundige kontrol af de danske forsikringsselskaber, som foretages af både Garantifonden og statens finansielle kontrolinstanser, særlig vigtig.

Danske forsikringsselskaber er altid omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Garantifonden er oprettet ved lov i 2003 efter et større dansk forsikringsselskab pludselig gik konkurs og efterlod tusinder af private kunder helt uden forsikringsdækning.

Garantifonden udbetaler den erstatning, som huskøberen er berettiget til, når et dansk forsikringsselskab går konkurs, og refunderer desuden uforbrugt præmie.

Udenlandske forsikringsselskaber er som udgangspunkt ikke medlem af Garantifonden.

Efter en ny konkurs i et større dansk forsikringsagentur og i dets bagvedliggende, udenlandske forsikringsselskab i 2016, er loven imidlertid ændret fra 1. juli 2017.

Nu kan udenlandske forsikringsselskaber frivilligt melde sig ind i Garantifonden, mens danske forsikringsselskabet altid er medlemmer. Loven pålægger samtlige forsikringsselskaber og –agenturer at oplyse, om den bagvedliggende forsikring er omfattet af Garantifonden eller ej. I det tilfælde selskabet er omfattet, kan Garantifondens logo anvendes.

Vælger man evt. et udenlandsk forsikringsselskab (evt. via et dansk forsikringsagentur) bør man – uanset selskabets egne oplysninger og en evt. anvendelse af ovenstående logo – for en god ordens skyld selv kontrollere medlemskabet af Garantifonden. Det gør man let på Garantifondens hjemmeside.

Forsikring & Pension

De danske forbrugere bør også være opmærksomme på, om forsikringsselskabet er medlem af forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension. Et medlemskab forpligter nemlig forsikringsselskabet til at følge henstillinger og branchestandarder. Danske forsikringsselskaber kan optages som medlemmer; udenlandske forsikringsselskaber kan blive optaget som informationsmedlemmer, der er et begrænset medlemskab.

Vælg din ejerskifteforsikring omhyggeligt!

Vælger man forkert, kan det altså betyde, at man risikerer at skulle gennemføre retssager i udlandet, og at man står helt uden dækning, hvis forsikringsselskabet giver op og går konkurs.

Som huskøber bør du altid forlange 3 gange ”JA” i skemaet ovenfor, dvs. at forsikringsselskabet selv bor i Danmark, at de er medlem af den danske Garantifond og medlem af brancheforeningen Forsikring & Pension. Spørg evt. din ejendomsmægler eller boligadvokat til råds.

Læs mere om ejerskifteforsikring

Dansk Boligforsikring