TLF.: 59 49 88 44

Selvrisiko på ejerskifteforsikring

Tegn en af de bedste dækkende ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring.

Selvrisiko på ejerskifteforsikring

Tegn en af de bedste dækkende ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring.

Selvrisiko på ejerskifteforsikring

Der er en selvrisiko på alle ejerskifteforsikringer. Faktisk er der to forskellige. Der er nemlig den selvrisiko, som du skal betale pr. skade. Og så er der den selvrisiko, der gælder for hele forsikringens løbetid, som er enten 5 eller 10 år, afhængigt af om du har en basis eller en udvidet ejerskifteforsikring hos Dansk Boligforsikring.

En selvrisiko i forbindelse med en ejerskifteforsikring refererer til det beløb, som forsikringstageren selv skal dække, før forsikringsselskabet begynder at dække eventuelle tab eller omkostninger som følge af skjulte fejl eller mangler, der er opdaget efter huset er blevet overdraget til den nye ejer (køberen). Selvrisikoen er en måde at dele risikoen mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.

Det vil være en god idé at tjekke sin selvrisiko, inden man anmelder en skade. Er der tale om en mindre skade, kan det måske betale sig at kontakte en håndværker og få et overslag på, hvor meget en udbedring vil komme til at koste. På den måde er du sikker på, om det egentlig kan betale sig at anmelde skaden, inden du går igennem besværet med det. Hvis det viser sig, at det overslag, som håndværkeren giver, er lavere end den selvrisiko, du har på din ejerskifteforsikring, kan du betale for udbedringen. Hvis overslaget fra håndværkeren er en pris, der er langt over den selvrisiko, du har på din ejerskifteforsikring, kan du anmelde det til Dansk Boligforsikring

Hvad ligger en selvrisiko på en ejerskifteforsikring typisk på?

Selvrisikoen på en ejerskifteforsikring har ændret sig, siden loven blev vedtaget i 1995. Dog vil selvrisikoen typisk være på 5.000 eller 10.000 kr. pr. skade og maksimalt 20.000, 25.000 eller 35.000 i hele forsikringens løbetid. Hvis du vil være sikker på, hvad der gælder for dit tilfælde, kan du tjekke din police, som Dansk Boligforsikring har sendt til dig, da ejerskifteforsikringen blev tegnet. I denne police kan du også læse nærmere om vilkår og betingelser for, hvad din ejerskifteforsikring kan dække af skader.

Hvordan fordeles risikoen mellem forsikringstager og forsikringsselskab?

Lad os antage, at du har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade og maksimalt 20.000 kr. i hele forsikringens løbetid. Hvis der opstår en skade, vil vi ved udbetalingen af skadeserstatningen fradrage 5.000 kr. Du opdager, at der begynder at opstå problemer med dit hus, hvor skaden ikke har været synlig under den almindelige besigtigelse af huset. Derfor er denne skade ikke anmærket i rapporterne (tilstands- eller elinstallationsrapporten), hvorfor det anses som værende en skjult fejl eller mangel. Du anmelder skaden, og sagen behandles. Skaden vurderes ud fra den ejerskifteforsikring, du har til at være et dækningsberettiget problem. Udbedringen af denne skade anslås til at have reparationsomkostninger på 10.000 kr. I dette tilfælde vil du selv betale 5.000 kr. jf. din selvrisiko, og ejerskifteforsikringen vil dække det resterende beløb.

Hvis du derimod har anmeldt 4 skader, der alle udløser erstatning på mere end 5.000 kr., vil din maksimale selvrisiko være nået. Det betyder, at en eventuel skadeserstatning på skade nr. 8 vil blive udbetalt uden fradrag af selvrisiko.

Proceduren i korte træk er derfor forsikringstagerens kontakt, forsikringsselskabets vurdering, fastlæggelse af skadeomfanget og udbetaling af erstatning i henhold til vilkårene i ejerskifteforsikrings-policen.

I visse tilfælde vil selvrisikoen blive fratrukket din erstatning efter evt. fradrag for slid og ælde. Det kan du læse mere om i afsnittet om Afskrivning/Fradrag for slid og ælde.

Gode råd og vejldning

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte det forhold, som du ønsker at anmelde.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv info@danskboligforsikring.dk
Dansk Boligforsikring