Vi er specialister og har altid viden, råd og vejledning

Vælg med omhu

Vi er specialister og har altid viden, råd og vejledning

Råd & Vejledning

Mange danskere misforstår hvad, hvordan eller hvor meget en ejerskifteforsikring ellersælgeransvarsforsikring dækker. Derfor har vi samlet en række gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du tegner en forsikring som enten køber eller sælger. Vi har også en række vejledninger, der hjælper dig til at forstå udbuddet af ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer på det danske marked.

Hvis du har spørgsmål til din forsikring, eller gerne vil have mere information om ejerskifte- eller sælgeransvarsforsikringer, kan du altid kontakte Dansk Boligforsikring på tlf.: 59 49 88 44 eller skrive til os på info@danskboligforsikring.dk

Tilstandsrapport- og el-rapport

Tilstandsrapporten og el-rapporten kan være svære at forstå for lægmænd. En tilstandsrapport bestilles på sælgers foranledning, og udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der kortlægger synlige skader på ejendommen. Men tilstandsrapporten har også sine begrænsninger. Den kan ikke bruges som en garanti mod senere økonomiske udgifter vedrørende skadesreparationer. Elinstallations-rapporten er på samme vis som tilstandsrapporten en gennemgang af synlige skader. Derfor er det vigtigt, du sætter dig grundigt ind i rapporterne og eventuelle oversete skader.

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål forbundet med rapporternes udarbejdelse, betydning og begrænsninger her.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er noget, de fleste mennesker benytter sig af, når de skal sælge deres bolig. Det er en ordning, der fungerer som en forbrugerbeskyttelse for både sælger og køber. Der er dog nogle bestemte forhold, som sælger skal opfylde, før han eller hun kan frasige sig sin sædvanlige 10-årige ansvarsperiode. Udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport er blandt disse. 

Bliv klogere på, hvad Huseftersynsordningen indebærer, hvorfor den blev indført og hvilke ændringer og reguleringer, den har undergået, siden den trådte i kraft i 90’erne.

Selvrisiko og Ankenævnet for Forsikring

Når du tegner en ejerskifteforsikring, har du en selvrisiko. Selvrisikoen er todelt. Der er selvrisiko pr. enkelte skade og den samlede selvrisiko, der gælder policens løbetid. En police er som regel aktiv i 5 eller 10 år, og selvrisikoen pr. enkelte skade vil ofte være 5.000 kroner eller 10.000 kroner. Læs mere om reglerne vedrørende selvrisiko her.

Ankenævnet for Forsikring afgør tvister mellem forsikringstagere og –selskaber. Hvert år samler nævnet statistisk over forsikringsbranchen og dens kunder. Se Dansk Boligforsikrings statistisk her.

Nyheder, FAQ & gode råd

Følg med i forsikringsbranchen, når Dansk Boligforsikring jævnligt opdaterer om markedstendenser, undersøgelser og bolignyheder.

Hvis du er førstegangskøber, kan hele boligprocessen være udfordrende at finde hoved og hale i. Der er mange ting at forholde sig til, som du måske ikke har været vant til hidtil. 

Læs vores guide til boligkøb, hvis du savner råd og tips til processen. Du kan også få svar på spørgsmål vedrørende ejerskifteforsikringer her.

Har du brug for at kontakte os?

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Her finder du de forskellige måder, du kan kontakte os på, når du har brug for hjælp.

Dansk Boligforsikring