Husk ejerskifteforsikring til drømmehuset

En vigtig forsikring ved ejerskifte

Ejerskifteforsikring hus

Husk ejerskifteforsikring til drømmehuset

Den kan være dyr at spare væk

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer på huse, som ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter. Forsikringen ved ejerskifte tegnes af køberen af et hus, og den løber i mindst 5 år.

Dine fordele ved en forsikring i forbindelse med ejerskifte

I forbindelse med ejerskifte kan det være givet godt ud at investere i en forsikring. En ejerskifteforsikring giver nemlig en række fordele for dig som huskøber, der sikrer dig at du er bedre stillet, hvis uheldet skulle være ude.

Ring og hør nærmere eller skriv til os

Telefonerne er åbne:
Mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.30

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på huset, som har en væsentlig betydning for huset funktion. Typisk utætheder i taget eller huller i skotrender. Huller i tagkonstruktionen, som endnu ikke har givet vand på loftet, vurderes som nærliggende risiko for skade og dækkes også af en ejerskifteforsikring. 

En god tommelfingerregel ved skadevurderingen i forbindelse med ejerskifteforsikringer er, at der skal tages højde for de bygnings- og konstruktionsstandarder, det pågældende hus blev opført under. Ejerskifteforsikringen dækker således ikke fysiske forhold ved et ældre hus, hvis huset i øvrigt var opført lovligt efter de regler, der gjaldt da huset blev bygget. Læs mere om hvad forsikringen dækker her.

Ønsker du en bredere dækning i forbindelse med ejerskiftet, kan du investere i en udvidet ejerskifteforsikring. Den løber i op til 10 år, dækker op til 750.000 kr. og sikrer en dækningsgrad, som går ud over den lovpligtige basisforsikring. Heriblandt forsikring af ulovlig indretning af bygninger, udbedring af ulovlige kloakledninger og -rør, samt oprensning af forurenet grund på vidensniveau 2.

Er der konstateret en skade i baderum/toilet, så dækkes tilmed 50 pct. af udgifterne til udskiftning af ubeskadigede fliser på gulve og vægge, hvis man har den udvidede model. Uanset hvilken type forsikring du vælger, så skal sælger alene betale sin halvdel ud fra den billigst mulig ejerskifteforsikring med en løbetid på 5 år.

Tryg bolighandel med økonomisk sikkerhed

Skjulte bygningsskader, konstruktionsfejl eller ulovlige installationer kan blive en dyr affære, når de først opdages ejerskiftet og hushandlens afslutning. Med en ejerskifteforsikring er køber sikret mod eventuelle skader og ulovlige el- og vvs installationer ved huset, som ikke er belyst i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. 

En gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport er eneste forudsætning for at kunne udnytte fordelene ved en ejerskifteforsikring, og dermed sikre sig mod de skader, som ikke er dokumenteret før hushandlen. 

Hver femte hushandel har haft behov for at bruge en ejerskifteforsikring, så det kan være en dyr ting at spare væk.

infografik om huseftersynsordning
Afspil video

Huseftersynordningen

Ejerskifteforsikringen er en del af hus-eftersynsordningen, som blev vedtaget i 1996.

Formålet med huseftersynsordningen var at skabe bedre forudsætninger for en tryg hushandel – både for køber og for sælger. Inden ordningen kunne sælger blive stillet ansvarlig for boligens fysiske mangler, hvilket nemt kunne løbe op i mange penge og i værste fald ruinere personen fuldstændig.

Vigtigt, når du tegner en ejerskifteforsikring

Vi forsøger så vidt muligt at skabe klar, tydelig og tilstrækkelig kommunikation i forhold til ejerskifteforsikringer. Det er et komplekst produkt, og den lovmæssige dækning kan være svær at forstå. Derfor vil vi gerne tydeliggøre, hvilke forhold ved dækningen du som forbruger skal være særlig opmærksom på. 

Før det er muligt for dig at tegne en ejerskifteforsikring, skal sælger have klaret sin del, som består i:

  • At få en godkendt byggesagkyndig til at lave en tilstandsrapport samt en rapport om husets el-installationer.
  • At indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde køber at betale halvdelen af præmien (hvis du som køber vælger en dyrere ejerskifteforsikring, er sælger stadig kun forpligtet til at betale halvdelen af den billigere forsikringspræmie).

I køber og sælgers interesse

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en tilstandsrapport, men det fritager sælger for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler – såfremt de andre punkter også er opfyldt. Derfor er det i både køber og sælgers interesse at få udarbejdet rapporten. Tilstands-rapporten og elinstallationsrapporten skal være lavet og vist til køber, inden købsaftalen underskrives.

Vigtigt at læse hustypebeskrivelsen

I forbindelse med et ejerskifte anbefaler vi, at du som køber læser tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten samt vedlagte hustypebeskrivelse grundigt igennem. Her vil der være en generel beskrivelse af de danske hustyper. Og mere vigtigt, der vil være en beskrivelse af, hvilke forhold du som husejer skal være særlig opmærksom på. 

Ejerskifteforsikringen dækker ikke fejl og mangler, som er normale for hustyper af samme alder. Derfor er det vigtigt, at du på forhånd ved, hvilke ”skavanker” du kan forvente at støde på i din bolig, og som ejerskifteforsikringen ikke vil dække.

Læs mere om, hvad din ejerskifteforsikring dækker

Ifølge den lov, som politikerne vedtog i 1995 skal ejerskifteforsikringen indeholde en basisdækning, som er ens for alle forsikringsselskaber. Den skal dække i mindst 5 år, men kan forlænges med yderligere 5 år, hvis man vælger en udvidet ejerskifteforsikring. Hvorvidt en konkret skade er dækket af ejerskifteforsikringen bliver dog vurderet i hver enkelt tilfælde. For at blive yderligere bevidst om, hvad du kan forvente af din ejerskifteforsikring, beder vi dig som huskøber om at læse afsnittet om dækning i betingelserne.

Når der er overensstemmelse mellem dine forventninger og de faktiske dækningsforhold, er der langt mindre risiko for, at du som forsikringstager vil føle dig dårligt behandlet, hvis skaden sker. Hvis du vil se konkrete eksempler på, hvad ejerskifteforsikringen tidligere har dækket samt ikke dækket, kan du læse mere under ‘dækning‘.

Selvrisiko og vejledende priser

Ifølge loven er der en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade på ejerskifteforsikring, dog maksimalt 51.000 kr. i alt, så længe forsikringen er i kraft. I Dansk Boligforsikring har vi dog nedsat den maksimale selvrisiko til 20.000 kr. Bemærk, at dette gælder kun ejerskifteforsikringer udstedt efter 5. april 2019. 

Basisdækningen er som udgangspunkt ens i alle selskaber. Det er prisen til gengæld ikke. Hvis du skal tegne en ejerskifteforsikring, er det værd at indhente tilbud fra mindst to forsikringsselskaber. Når du skal beslutte dig for, hvilken ejerskifteforsikring du skal vælge, bør du derudover også undersøge, om forsikringsselskabet yder fuld forbrugerbeskyttelse.

Fakta om ejerskifteforsikring og bolighandel

En række uvildige undersøgelser i forsikringsbrancher har fastslået at:
Så det er en god ide at tænke sig godt om i forbindelse med et huskøb.

Bestil et tilbud på ejerskifteforsikring

Hvis du vil modtage et tilbud på både basis- og udvidet ejerskifteforsikring, kan du udfylde anmodningen herunder og være sikker på at modtage en tilbudsoversigt inden for ca. 24 timer.

Ejerskifteforsikring

Dine kontaktoplysninger

Boligoplysninger

Maks. filstørrelse: 10 MB.
Maks. filstørrelse: 10 MB.
Bemærk venligst:
  • Filstørrelse må maksimum være 20 mb.
  • Undlad at trykke "send" mere end én gang, imens systemet behandler dine data og uploader dine valgte filer.
  • Du må ikke lukke dit browser-vindue, før du kommer til bekræftelses-siden.
  • Dansk Boligforsikring registrerer i forbindelse med bestillingen af et forsikringstilbud personoplysninger om dig.
  • Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer og dine rettigheder i forbindelse hermed i vores persondatapolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om ejerskifteforsikring

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Prisen på en ejerskifteforsikring kan variere meget. Det kommer af, at hvert forsikringsselskab har forskellige prislejer, og at prisen er afhængig den konkrete bolig. Størrelse, beliggenhed og byggestil er eksempler på de ting, der har betydning for den endelige pris. De forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er ligeledes afgørende. Typisk kan en ejerskifteforsikring dog koste alt mellem 10.000 og 30.000.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Som udgangspunkt dækker ejerskifteforsikringen skjulte skader, der opdages i boligen, og som har en væsentlig betydning for husets funktion. Forsikringens dækning indbefatter alle bygninger på ejendommen, såfremt de er undersøgt af den byggesagkyndige og sagkyndige i forbindelse med tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Bør du vælge en ejerskifteforsikring, der dækker 5 eller 10 år?

Hvis du går med overvejelser om, hvorvidt din forsikring skal dække i 5 eller 10 år, skal du vælge, om du vil tegne en basis ejerskifteforsikring eller en udvidet. Forsikringsperioden kan kun sættes til op til 10 år, hvis du vælger en udvidet forsikring. Gør du det, har du samtidigt en bredere dækning. Selvom du ikke kan få dækning i 10 år med en standard ejerskifteforsikring, kan du godt forlænge perioden, inden den udløber. Ulempen ved det er dog, at det er en dyrere løsning. Hvis du på forhånd ved, at du gerne vil være forsikret i en længere periode, vil det være mest hensigtsmæssigt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring fra starten. Hvis du glemmer at forlænge din standard ejerskifteforsikring, inden den udløber, vil det være for sent.

Er ejerskifteforsikring lovpligtig?

Når du som køber afslutter en bolighandel – måske endda før – begynder du typisk at undersøge, hvilke forsikringer du skal tegne. Man kan skelne mellem de forsikringer, der er lovpligtige, og de der ikke er. En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, på trods af at nogle måske kan være af opfattelse. Selve standarddækningen på forsikringen er dog bestemt ved lov.

Hvem betaler for en ejerskifteforsikring?

Hvis sælger har benyttet sig af huseftersynsordningen, får køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Som led i huseftersynsordningen er sælger forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikringen. Det er sælger, der indhenter tilbud på en ejerskifteforsikring, hvilket ofte vil være den billigste. Hvis køber foretrækker en anden ejerskifteforsikring, er sælger stadig kun forpligtet til at betale det beløb, der svarer til halvdelen på den originale. Det er altså både sælger og køber, som betaler for ejerskifteforsikringen.

Hvad er forskellen på en basis og en udvidet ejerskifteforsikring?

Den største forskel på en basis og en udvidet ejerskifteforsikring er, at førstnævnte dækker i 5 år, og sidstnævnte dækker i op til 10 år. En udvidet har desuden en bredere dækning. Ulovlige bygningsindretninger, kosmetiske forskelle på fliser og sanitet, forurenet grund (ved vidensniveau 2) og ulovlige stik- og kloakledninger i grunden udenfor bygningen er eksempler på, hvad en udvidet forsikring dækker, der går udover basisdækningen.

Dansk Boligforsikring