Ring mig op

Ring mig op

Klik her hvis henvendelsen handler om en skade
Please wait...

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer på huse, som ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter. Forsikringen tegnes af køberen af et hus, og den løber i mindst 5 år.

En ejerskifteforsikring giver en række fordele for dig som huskøber, der sikrer dig at du er bedre stillet, hvis uheldet skulle være ude.

Fordele:

ejerskifteforsikringSikkerhed for dækning ved store alvorlige skader
dansk bolig forsikringDækker ulovlige el- og vvs-installationer
imgDækker nærliggende risiko for skade
imgSelvrisiko på kun 5.000 kr.
imgVælg din egen foretrukne dækningsgrad
imgGælder i mindst 5 år

Ring og hør nærmere på tlf. 59 49 88 44.
Telefonerne er åbne mandag – torsdag mellem kl. 8.30 – 15.00, og fredag kl. 8.30 – 14.30.

Bestil tilbud

 

 

Tryg bolighandel med økonomisk sikkerhed

Skjulte bygningsskader, konstruktionsfejl eller ulovlige installationer kan blive en dyr affære, når de først opdages efter hushandlens afslutning. Med en ejerskifteforsikring er køber sikret mod eventuelle skader og ulovlige el- og vvs installationer ved huset, som ikke er belyst i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. En gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport er eneste forudsætning for at kunne udnytte fordelene ved en ejerskifteforsikring, og dermed sikre sig mod de skader, som ikke er dokumenteret før hushandlen. Hver femte hushandel har haft behov for at bruge en ejerskifteforsikring, så det kan være en dyr ting at spare væk.

Generelt:

imgKøber og sælger deler omkostningen til den billigst mulige præmie/pris
imgBasisdækning er lovbestemt
imgUdvidet ejerskifteforsikring gælder 10 år
imgUndersøg boligen og rådfør dig hos professionelle
imgHver femte hushandel har haft behov for bruge en ejerskifteforsikring

 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på huset, som har en væsentlig betydning for huset funktion. Typisk utætheder i taget eller huller i skotrender. Huller i tagkonstruktionen, som endnu ikke har givet vand på loftet, vurderes som nærliggende risiko for skade og dækkes også af en ejerskifteforsikring.

En god tommelfingerregel ved skadevurderingen i forbindelse med ejerskifteforsikringer er, at der skal tages højde for de bygnings- og konstruktionsstandarder, det pågældende hus blev opført under. Ejerskifteforsikringen dækker således ikke fysiske forhold ved et ældre hus, hvis huset i øvrigt var opført lovligt efter de regler, der gjaldt da huset blev bygget. Læs mere om hvad forsikringen dækker her.

Skal du sælge? Læs mere om sælgeransvarsforsikring her

Den udvidede model – fuld dækning i 10 år?

En udvidet ejerskifteforsikring løber i op til 10 år og sikrer en dækningsgrad, som går ud over den lovpligtige basisforsikring. Heriblandt forsikring af ulovlig indretning af bygninger, udbedring af ulovlige kloakledninger og -rør, samt dækning af udgifter på op til 500.000 kr. ved forurening.

Er der konstateret en skade i baderum/toilet, så dækkes tilmed 50 pct. af udgifterne til udskiftning af ubeskadigede fliser på gulve og vægge, hvis man har den udvidede model. Uanset hvilken type forsikring du vælger, så skal sælger alene betale sin halvdel ud fra den billigst mulig ejerskifteforsikring med en løbetid på 5 år.

Bestil et tilbud på en ejerskifteforsikring her

 

Yderligere information om ejerskifteforsikring

Tidligere hæftede ejere af fast ejendom i op til 20 år for skjulte fejl og mangler ved salg. Dette kunne i værste fald ruinere en sælger. Derfor vedtog folketinget i 1995 den såkaldte huseftersynsordning, der siden er blevet revideret et par gange og nu fungerer sådan her:

Sælger slipper for at betale for skjulte fejl og mangler, hvis han/hun:

  1. Får en godkendt byggesagkyndig til at lave en tilstandsrapport samt en rapport om husets el-installationer.
  2. Får tilbud på en ejerskifteforsikring, og tilbyder køber at betale halvdelen af præmien. (Hvis køber vælger en dyrere ejerskifteforsikring er sælger stadig kun forpligtet til at betale halvdelen af den billigere forsikringspræmie).

Til sælger tilbyder Dansk Boligforsikring yderligere en sælgeransvarsforsikring med en udvidet dækning.

Når køber tegner en ejerskifteforsikring, er der garanti for, at der ikke kommer uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader. Det vil sige skader, der var til stede, da køber overtog ejendommen, men som den byggesagkyndige eller el-installatøren ikke opdagede og heller ikke burde have opdaget.

Ifølge den lov, som politikerne vedtog i 1995 skal ejerskifteforsikringen indeholde en basisdækning, som er ens for alle forsikringsselskaber. Den skal dække i mindst 5 år, men kan forlænges med yderligere 5 år, hvis man vælger en udvidet ejerskifteforsikring.

Ifølge loven er der en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade, dog maksimalt 51.000 kr. i alt, så længe forsikringen er i kraft. I Dansk Boligforsikring har vi dog nedsat den maksimale selvrisiko til 20.000 kr. Bemærk, at dette gælder kun forsikringer udstedt efter 5. april 2019.

Basisdækningen er som udgangspunkt ens i alle selskaber. Læs de Alm. Forsikringsbetingelser her. Det er prisen til gengæld ikke. Så check den og undersøg om forsikringsselskabet yder fuld forbrugerbeskyttelse.

Ud over basisdækningen tilbyder vi mod en forhøjet præmie en udvidet udgave til huskøberen.

Vigtigt

Det er afgørende for os, at du som forsikringstager præcist ved, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker. Derfor beder vi dig som huskøber at læse afsnittet om dækningen, altså hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Det gælder både, hvis du vælger en basis ejerskifteforsikring, og hvis du vælger en udvidet. Læs mere under “Hvad dækker en ejerskifteforsikring“.

Når der er overensstemmelse mellem dine forventninger og de faktiske dækningsforhold, er der langt mindre risiko for, at du som forsikringstager vil føle dig dårligt behandlet, hvis skaden sker. Hvis du vil se konkrete eksempler på, hvad ejerskifteforsikringen tidligere har dækket samt ikke dækket, kan du læse mere under ‘dækning‘.

Fakta

En række uvildige undersøgelser i forsikringsbrancher har fastslået at:

  • Der udføres i dag huseftersyn ved 95 % af alle handler med beboelsesejendomme.
  • Ved mindst 1 ud af 5 bolighandler kommer ejerskifteforsikringen i anvendelse.
  • Udgifter til udbedring af ulovlig el- og vvs installationer er i gennemsnit kr. 40.000.
  • Udgifter i forbindelse med skjulte konstruktionsfejl kommer let over kr. 100.000.
  • Ejerskifteforsikringen dækker 5 eller 10 år frem i tiden.
  • Sælger betaler halvdelen af en basis ejerskifteforsikring med 5 årig løbetid.
  • Uden ejerskifteforsikring hæfter køber selv for evt. fejl og mangler.
  • Uden ejerskifteforsikring har køber svært ved at vinde en evt. retssag mod sælger.

Så det er en god ide at tænke sig godt om i forbindelse med et huskøb.

 

Bestil tilbud fra Dansk Boligforsikring – få svar i morgen!

Hvis du vil modtage et tilbud på både basis- og udvidet ejerskifteforsikring, kan du udfylde anmodningen herunder og være sikker på at modtage en tilbudsoversigt inden for 24 timer.

Bemærk:
I forbindelse med upload af diverse dokumenter, der må hvert enkelt dokument maksimalt fylde 20 mb.
Dokumenter skal være af følgende fil type; .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .zip, .txt, .xls.

Vælg fil

Du kan vælge én fil med maksimal fil størrelse på 20MB.

Vælg fil

Du kan vælge én fil med maksimal fil størrelse på 20MB.

Bemærk:
Undlad at trykke "send" mere end én gang, imens systemet behandler dine data og uploader dine valgte filer.
Du må ikke lukke dit browser vindue, før du kommer til bekræftelsessiden.
Please wait...
Back to Top
Dansk Boligforsikring