Ring mig op

Ring mig op

Klik her hvis henvendelsen handler om en skade
Please wait...

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Noteark og penEn ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer på huse, som ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter. Forsikringen tegnes af køberen af et hus, og den løber i mindst 5 år.

En ejerskifteforsikring giver en række fordele for dig som huskøber, der sikrer dig at du er bedre stillet, hvis uheldet skulle være ude.

Fordele:

Bulletpoint - ejerskifteforsikring infoSikkerhed for dækning ved store alvorlige skader
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Dækker ulovlige el- og vvs-installationer
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Dækker nærliggende risiko for skade
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Selvrisiko på kun 5.000 kr.
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Vælg din egen foretrukne dækningsgrad
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Gælder i mindst 5 år

Ring og hør nærmere på tlf. 59 49 88 44.
Telefonerne er åbne mandag – torsdag mellem kl. 8.30 – 15.00, og fredag kl. 8.30 – 14.30.

Bestil tilbud

Ejerskifteforsikringen er en del af huseftersynsordningen, som blev vedtaget i 1996. Formålet med huseftersynsordningen var at skabe bedre forudsætninger for en tryg hushandel – både for køber og for sælger. Inden ordningen kunne sælger blive stillet ansvarlig for boligens fysiske mangler, hvilket nemt kunne løbe op i mange penge og i værste fald ruinere personen fuldstændig. Huseftersynsordningen indbefatter udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som muliggør tilkøbet af en ejerskifteforsikring.

 

 

Tryg bolighandel med økonomisk sikkerhed

Hus med lås - EjerskifteforsikringSkjulte bygningsskader, konstruktionsfejl eller ulovlige installationer kan blive en dyr affære, når de først opdages efter hushandlens afslutning. Med en ejerskifteforsikring er køber sikret mod eventuelle skader og ulovlige el- og vvs installationer ved huset, som ikke er belyst i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. En gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport er eneste forudsætning for at kunne udnytte fordelene ved en ejerskifteforsikring, og dermed sikre sig mod de skader, som ikke er dokumenteret før hushandlen. Hver femte hushandel har haft behov for at bruge en ejerskifteforsikring, så det kan være en dyr ting at spare væk.

Generelt:

Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Køber og sælger deler omkostningen til den billigst mulige præmie/pris
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Basisdækning er lovbestemt
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Udvidet ejerskifteforsikring gælder op til 10 år
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Undersøg boligen og rådfør dig hos professionelle
Bulletpoint - ejerskifteforsikring info Hver femte hushandel har haft behov for bruge en ejerskifteforsikring

 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på huset, som har en væsentlig betydning for huset funktion. Typisk utætheder i taget eller huller i skotrender. Huller i tagkonstruktionen, som endnu ikke har givet vand på loftet, vurderes som nærliggende risiko for skade og dækkes også af en ejerskifteforsikring.

Skal du sælge? Læs mere om sælgeransvarsforsikring her

En god tommelfingerregel ved skadevurderingen i forbindelse med ejerskifteforsikringer er, at der skal tages højde for de bygnings- og konstruktionsstandarder, det pågældende hus blev opført under. Ejerskifteforsikringen dækker således ikke fysiske forhold ved et ældre hus, hvis huset i øvrigt var opført lovligt efter de regler, der gjaldt da huset blev bygget. Læs mere om hvad forsikringen dækker her.

Ønsker du en bredere dækning, kan du investere i en udvidet ejerskifteforsikring. Den løber i op til 10 år og sikrer en dækningsgrad, som går ud over den lovpligtige basisforsikring. Heriblandt forsikring af ulovlig indretning af bygninger, udbedring af ulovlige kloakledninger og -rør, samt dækning af udgifter på op til 500.000 kr. ved forurening.

Er der konstateret en skade i baderum/toilet, så dækkes tilmed 50 pct. af udgifterne til udskiftning af ubeskadigede fliser på gulve og vægge, hvis man har den udvidede model. Uanset hvilken type forsikring du vælger, så skal sælger alene betale sin halvdel ud fra den billigst mulig ejerskifteforsikring med en løbetid på 5 år.

Bestil et tilbud på en ejerskifteforsikring her

 

Vigtigt, når du tegner en ejerskifteforsikring

Hos Dansk Boligforsikring forsøger vi så vidt muligt at skabe klar, tydelig og tilstrækkelig kommunikation i forhold til ejerskifteforsikringer. Det er et meget komplekst produkt, og den lovmæssige dækning kan være svær at forstå. Derfor vil vi gerne tydeliggøre, hvilke forhold ved dækningen du som forbruger skal være ekstra opmærksom på. På den måde mindsker vi gabet mellem forbrugernes forventninger og den faktiske dækning. Vi er meget opmærksomme på at skabe så meget gennemsigtighed som muligt for dig som kunde.

Før det overhovedet er muligt for dig at tegne en ejerskifteforsikring, skal sælger have klaret sin del. Den består i at:

  1. Få en godkendt byggesagkyndig til at lave en tilstandsrapport samt en rapport om husets el-installationer
  2. Indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde køber at betale halvdelen af præmien (hvis du som køber vælger en dyrere ejerskifteforsikring, er sælger stadig kun forpligtet til at betale halvdelen af den billigere forsikringspræmie)

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en tilstandsrapport, men det fritager sælger for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler – såfremt de andre punkter også er opfyldt. Derfor er det i både køber og sælgers interesse at få udarbejdet rapporten. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten skal være lavet og vist til køber, inden købsaftalen underskrives.

Vigtigt at læse hustypebeskrivelsen

Hus med pile - Ejerskifteforsikring

Vi anbefaler, at du som køber læser tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten samt vedlagte hustypebeskrivelse grundigt igennem. Her vil der være en generel beskrivelse af de danske hustyper. Og mere vigtigt, der vil være en beskrivelse af, hvilke forhold du som husejer skal være særlig opmærksom på. Ejerskifteforsikringen dækker ikke fejl og mangler, som er normale for hustyper af samme alder. Derfor er det vigtigt, at du på forhånd ved, hvilke ”skavanker” du kan forvente at støde på i din bolig, og som ejerskifteforsikringen ikke vil dække.

Læs mere om, hvad din ejerskifteforsikring dækker

Ifølge den lov, som politikerne vedtog i 1995 skal ejerskifteforsikringen indeholde en basisdækning, som er ens for alle forsikringsselskaber. Den skal dække i mindst 5 år, men kan forlænges med yderligere 5 år, hvis man vælger en udvidet ejerskifteforsikring. Hvorvidt en konkret skade er dækket af ejerskifteforsikringen bliver dog vurderet i hver enkelt tilfælde. For at blive yderligere bevidst om, hvad du kan forvente af din ejerskifteforsikring, beder vi dig som huskøber om at læse afsnittet om dækning i betingelserne.

Læs de Alm. Forsikringsbetingelser her.

Når der er overensstemmelse mellem dine forventninger og de faktiske dækningsforhold, er der langt mindre risiko for, at du som forsikringstager vil føle dig dårligt behandlet, hvis skaden sker. Hvis du vil se konkrete eksempler på, hvad ejerskifteforsikringen tidligere har dækket samt ikke dækket, kan du læse mere under ‘dækning‘.

Selvrisiko og priser

Ifølge loven er der en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade på ejerskifteforsikring, dog maksimalt 51.000 kr. i alt, så længe forsikringen er i kraft. I Dansk Boligforsikring har vi dog nedsat den maksimale selvrisiko til 20.000 kr. Bemærk, at dette gælder kun ejerskifteforsikringer udstedt efter 5. april 2019.

Basisdækningen er som udgangspunkt ens i alle selskaber. Det er prisen til gengæld ikke. Hvis du skal tegne en ejerskifteforsikring, er det værd at indhente tilbud fra mindst to forsikringsselskaber. Når du skal beslutte dig for, hvilken ejerskifteforsikring du skal vælge, bør du derudover også undersøge, om forsikringsselskabet yder fuld forbrugerbeskyttelse.

Find vejledende pris på ejerskifteforsikring fra Dansk Boligforsikring her

 

Fakta om ejerskifteforsikring og bolighandel

En række uvildige undersøgelser i forsikringsbrancher har fastslået at:
Forstørrelsesglas, bygning

  • Der udføres i dag huseftersyn ved 95 % af alle handler med beboelsesejendomme.
  • Ved mindst 1 ud af 5 bolighandler kommer ejerskifteforsikringen i anvendelse.
  • Udgifter til udbedring af ulovlig el- og vvs installationer er i gennemsnit kr. 40.000.
  • Udgifter i forbindelse med skjulte konstruktionsfejl kommer let over kr. 100.000.
  • Ejerskifteforsikringen dækker 5 eller 10 år frem i tiden.
  • Sælger betaler halvdelen af en basis ejerskifteforsikring med 5 årig løbetid.
  • Uden ejerskifteforsikring hæfter køber selv for evt. fejl og mangler.
  • Uden ejerskifteforsikring har køber svært ved at vinde en evt. retssag mod sælger.

Så det er en god ide at tænke sig godt om i forbindelse med et huskøb.

 

Bestil tilbud fra Dansk Boligforsikring – få svar i morgen!

Hvis du vil modtage et tilbud på både basis- og udvidet ejerskifteforsikring, kan du udfylde anmodningen herunder og være sikker på at modtage en tilbudsoversigt inden for 24 timer.

Bemærk:
I forbindelse med upload af diverse dokumenter, der må hvert enkelt dokument maksimalt fylde 20 mb.
Dokumenter skal være af følgende fil type; .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .zip, .txt, .xls.

Vælg fil

Du kan vælge én fil med maksimal fil størrelse på 20MB.

Vælg fil

Du kan vælge én fil med maksimal fil størrelse på 20MB.

Bemærk:
Undlad at trykke "send" mere end én gang, imens systemet behandler dine data og uploader dine valgte filer.
Du må ikke lukke dit browser vindue, før du kommer til bekræftelsessiden.
Please wait...
Back to Top
Dansk Boligforsikring