Hvad er købers ansvar?

Køber uden ejerskifteforsikring hæfter selv for evt. skjulte skader samt fejl og mangler

Det er købers ansvar at tegne ejerskifteforsikringen

Det er købers ansvar at tegne ejerskifteforsikringen. Sælger er, uanset køber tegner en forsikring, ude af sit økonomiske ansvar blot ved at:

  • Fremlægge en tilstandsrapport 
  • Tilbyde en ejerskifteforsikring og samtidig betale halvdelen af præmien for en standard ejerskifteforsikring
  • Oplyse køber om retsvirkningen af tilbudene

Køber uden ejerskifteforsikring hæfter selv

Køber uden ejerskifteforsikring hæfter selv for evt. skjulte skader, fejl og mangler, og vil have vanskeligt ved at få medhold i en evt. sag mod sælger. Find uddybende information om ejerskifteforsikring.

Dansk Boligforsikring