Lån til renovering ved huskøb

Skal man renovere eller købe nyt?

Det er ikke altid, at drømmehuset er et drømmehus første gang, du bliver præsenteret for det. Mange går måske med en forestilling om, at det er kærlighed ved første blik, når man for første gang træder ind i huset og bare kan mærke, at mavefornemmelsen er helt rigtig. Jovist, sådan er det for nogle mennesker. Men nogle gange kræver det en kærlig hånd, før man er helt i mål, og før man indser, at huset er det helt rigtige. Derfor gælder det også om at have øje for de muligheder, et hus besidder – i stedet for at se begrænsninger. Nogle gange kræver det en renovering at komme i mål. Og på denne side kan du blive klogere på dine muligheder med hensyn til lån til renovering ved huskøb.

Der er en række fordele ved at købe et hus, der skal renoveres, når man er indstillet på, at processen kan være hård og til tider opslidende. I forhold til at købe et indflytningsklart hus, vil prisen alt andet lige være lavere. Dette er især er en fordel, hvis man alligevel har specifikke krav og ønsker til indretning, som ikke findes i et indflytningsklart hus. Et nyrenoveret hus kan desuden give følelsen af at flytte ind i nyt, alt efter hvor omfattende renovering der er tale om.

Der er dog en række overvejelser, som det kan være en fordel at gøre sig, inden beslutningen tages. Kan og skal byggearbejdet gøres selv, eller skal der professionelle folk på opgaven? Hvornår er dato for indflytning? Er det muligt at bo i boligen, imens renoveringen står på? Ved større renoveringer kan det også være nødvendigt at indhente en byggetilladelse, inden byggeriet startes. Endelig skal det overvejes, hvordan renoveringen skal finansieres. Dette er naturligvis ikke en udtømmende liste, men nogle af de typiske overvejelser, der bør gøres.

Mangler du et overblik over bolighandlen?

Se vores komplette guide til boligkøb her

Finansiering

Når det kommer til finansiering, så er den billigste form naturligvis opsparing, så der ikke er omkostninger som gebyrer og renter. Det er dog ikke altid en mulighed, og derfor vil der ofte være behov for at se på andre finansieringsmuligheder såsom lån.

Ved lånoptagning er der naturligvis omkostninger i form af gebyrer og renter, men det er dog for de fleste uundgåeligt at optage lån, hvis man skal have mulighed for at købe et hus, der lever op til de opstillede kriterier. Selvom det kan virke som en stor udgift, er det dog værd at huske på de gevinster, der kan opnås ved en værdistigning som følge af en renovering og den generelle prisudvikling. Det kan derfor være en god investering at optage lån til renovering ved huskøb, på trods af at der naturligvis er en vis risiko forbundet med at forudsige den fremtidig prisudvikling.

Nedenfor vil vi gennemgå nogle af de mest udbredte lånformer til renoveringsbyggeri.

Forhåndslån

Når du skal optage et lån til renovering ved huskøb, er der flere forskellige muligheder. Ved større byggeprojekter kan låneformen eksempelvis være et forhåndslån. Et forhåndslån er et realkreditlån, der tager udgangspunkt i en vurdering af, hvad boligen vil være værd, efter de planlagte renoveringer er foretaget. Ud fra denne vurdering kan der så lånes op til 80% som et realkreditlån, mod at realkreditinstituttet får pant i dit hus. De lånte byggemidler vil dernæst blive indsat på en byggekonto, som bruges til at betale udgifterne til byggeriet. Pengene fra kontoen vil blive udbetalt løbende i overensstemmelse med en plan, der er lagt sammen med långiver og bygherren.

Hvis der er behov for yderligere finansiering, vil denne typisk optages som banklån. Når renoveringen er færdig, bliver der foretaget en endelig vurdering af boligens værdi, mens forhåndslånet gælder i den periode, hvor renoveringen pågår. Fordelen ved et forhåndslån er, at du kender den endelige ydelse på realkreditlånet fra start af, så du ikke har omkostninger til kurssikring. Samtidig er renten lavere end ved et byggelån, som bliver beskrevet i næste afsnit. Et forhåndslån kan både være relevant, hvad enten du ønsker at renovere ved huskøb, eller hvis du ønsker at renovere dit nuværende hus.

Byggelån

Et byggelån, også kendt som en byggekredit, er et alternativ til et forhåndslån og optages i banken. Her kræver banken sikkerhed for sit lån i form af et ejerpantebrev. Lånet optages som en kassekredit, der optages inden byggeriets start. Der betales kun renter på den del af lånet, der tages i brug. Efter byggeriet er fuldført, bliver kassekreditten opgjort. Derefter skal den endelige finansiering på plads, hvilket oftest sker gennem et realkreditinstitut. Fordelen ved et byggelån er, at du har en høj grad af fleksibilitet, mens byggeriet står på. Til gengæld har du både udgifter til tinglysning og gebyrer ved byggelånet samt ved det endelige realkreditlån. Eftersom realkreditlånet først optages, efter byggeriet er færdigt, kender du ikke den endelige ydelse fra start af, og den kan derfor ændre sig og blive dyrere, end først beregnet. Værdien af ejendommen kan desuden være faldet på optagelsestidspunktet. Hvis du ønsker at være sikker på niveauet for den fremtidige ydelse på realkreditlånet, er du nødt til at bruge penge på en kurssikring.

Tillægslån

Et tillægslån er et lån i boligens friværdi, og derfor kan du i udgangspunktet ikke gøre brug af et tillægslån til renovering ved huskøb. Til gengæld kan det være relevant, hvis du har ønsker om større renoveringer, der kan vente et stykke tid. Hvis din bolig til den tid er steget i værdi, kan du optage et tillægslån til at foretage de ønskede renoveringer. Her er der tale om et nyt lån, som kommer oven i dit eksisterende realkreditlån. Typisk er der tale om et nyt realkreditlån, men der kan også være tale om et prioritetslån eller en kassekredit.

Hvad skal man vælge?

Det bedste valg af låntype afhænger af den konkrete situation, du står i.  Det afhænger både af din økonomi samt de ønsker, som du har til byggeriet. Det er ikke alle de nævnte lånformer, som nødvendigvis er en mulighed, hvis du ønsker at renovere i forbindelse med huskøb. Ikke desto mindre er det dog en fordel at have så udtømmende viden som mulig om de forskellige begreber og typer af lån på markedet, så du kan træffe det bedste valg. For at få den mest præcise vejledning af låneformer til lån til renovering ved huskøb anbefales det, at du kontakter forskellige banker og realkreditinstitutter i det lokalområde, hvor du ønsker at renovere.

Dansk Boligforsikring