Klagemuligheder

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling.

Mand grubler og tænker over forsikring

Klagemuligheder

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling.

Klagemuligheder 

Hos Dansk Boligforsikring vil vi gerne i dialog med dig, hvis du er utilfreds med den service eller sagsbehandling, du har fået hos os. Det kan eks. være at vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller kundeservice ikke har levet op til dine forventninger.

Vores mål er altid at levere den bedste service og rådgivning til vores kunder. Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling.

Kontakt kundeservice

Er du uenig i vores afgørelse i din sag, vil vi meget gerne drøfte sagen med dig. Du kan i første omgang tage kontakt til vores kundeservice afdeling. Så snart vi modtager din klage med tilhørende informationer vil vi kigge på sagen en gang til.
 

Hvis du ikke er enig i afgørelsen?

Hvis du fortsat ikke mener, at afgørelsen er rigtig, kan du skriftligt bede om at få forholdet genbehandlet. Du bør i anmodningen om genbehandlingen anføre, hvorfor du mener, vores afgørelse er forkert.

Din anmodning om genbehandling kan fremsendes til vores klageansvarlige enhed på følgende adresse eller via mail klage@danskboligforsikring.dk

Dansk Boligforsikring A/S
Att.: Den klageansvarlige enhed
Kanalstræde 10, 1.
4300 Holbæk

Den klageansvarlige enhed vil gennemgå og revurdere sagen og afgørelsen. Du vil modtage resultatet af denne genbehandling skriftligt indenfor 3-4 uger. Skulle det tage længere tid (f.eks. hvis vi har brug for at indhente yderligere oplysninger) vil du blive orienteret.

Ankenævnet

En klage til Ankenævnet for Forsikring indsendes via Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Ankenævnet for Forsikring 

Østergade 18, 2.,
1100 København K.

Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk

EU-Kommisionens online klageportal

Hvis du er forbruger med bopæl i Danmark eller i et andet EU-land og har købt og betalt en forsikring online hos os, kan du også anvende EU-Kommissionens online klageportal.

Du skal huske at oplyse vores e-mailadresse klage@danskboligforsikring.dk,hvis du bruger denne mulighed. Du skal være opmærksom på, at portalens eneste opgave er at sende klagen videre til det relevante nationale klagenævn.

Dansk Boligforsikring