TLF.: 59 49 88 44

Kategori: Boligkøb

Underskrift på købsaftale

Købsaftale: Det skal du vide

Når man køber eller sælger en bolig, er der mange dokumenter, man skal forholde sig til. Ét af dem er en købsaftale, som er kontrakten mellem køber og sælger. Men hvad bør en købsaftale indeholde? Og hvad skal man være opmærksom på som køber og sælger?
Den slags spørgsmål besvarer vi i dette blogindlæg.

Hvad er en købsaftale?

Grundlæggende er købsaftalen den endelige kontrakt mellem køber og sælger i forbindelse med et boligsalg og overdragelsen af boligen fra den ene til den anden. Aftalen udarbejdes af ejendomsmægleren.

Hvad indeholder en købsaftale?

Det er en god idé at få udarbejdet en grundig købsaftale, så man undgår misforståelser. Derfor bør den indeholde:

 • Boligens adresse
 • Oplysninger på køber
 • Oplysninger på sælger
 • Bankoplysninger
 • Overtagelsesdato og eventuel dispositionsret
 • Kontantpris på boligen og oplysninger om evt. gæld, som køber overtager
 • Den offentlige vurdering
 • Finansiering af købet
 • Handelsomkostninger
 • Generelle oplysninger om boligen
 • Forbehold og regler i forhold til anvendelse af boligen
 • Forsikring
 • Medfølgende inventar fx. hårde hvidevarer, gardiner, skabe etc.
 • Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger fx. forbedringer inden overtagelse og bank-, rådgiver- og advokatforbehold og betinget af evt. købers eget salg
 • Salgsopstillingen
 • Underskrifter

Hvad skal du være opmærksom på som køber?

Som køber er det muligt at fortryde og annullere købsaftalen i op til seks hverdage. Vælger man at gøre brug af fortrydelsesretten, skal man dog være opmærksom på, at man skal betale 1 procent af købesummen.

Hvis man køber et dødsbo, skal man være opmærksom på, at der oftest er en klausul skrevet ind i købsaftalen. Her fraskriver sælger sig alt ansvar, når det kommer til fejl og mangler ved ejendommen. Det skyldes, at det ved dødsbo er en arving, der er sælger og ikke personen, som har boet i boligen. Ved dødsbo er det derfor ekstra vigtigt med en ejerskifteforsikring. Derudover bør man få en byggesagkyndig ud, der kan gå boligen igennem og påpege fejl og mangler.

Hvad skal du være opmærksom på som sælger?

Som sælger er det din pligt at oplyse om alt, der har relation til ejendommen, og som kan have betydning for køber, herunder fejl og mangler. Der er ikke tale om bagateller, men om alle de forhold, man som sælger kender til eller burde være bekendt med.

Som sælger har man ikke fortrydelsesret, og når en købsaftale er underskrevet, er det fra sælgers side endegyldigt.

Hvad betyder det, at købsaftalen er betinget?

Det er meget normalt, at man er nødt til at lave en betinget købsaftale. Det skyldes, at det ofte er nødvendigt som køber at sælge sin nuværende bolig, før det er muligt at købe en ny. En betinget købsaftale gælder derfor også kun, hvis købers egen bolig bliver solgt inden for en aftalt periode. Hvis sælger får mulighed for at sælge til en anden i denne periode, er det derfor også muligt. Med en betinget aftale har sælger accepteret pris og vilkår, så skulle markedet ændre sig over den betingede periode, vil det stadig være vilkårene i den betingede aftale, der gælder.

Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til, når man skal købe en bolig – hvoraf købsaftalen er én ting. Har du brug for mere information om et forestående boligkøb, kan du læse meget mere i vores guide til boligkøb her.

danskboligforsikring - hussalg-min

Krigen i Ukraines påvirkning af boligmarkedet

Hele verdens økonomi påvirkes af invasionen i Ukraine, og det er også noget, der har fået konsekvenser for danskernes privatøkonomi. Her giver vi et lille indblik i, hvilke følgevirkninger, det har for boligmarkedet og et par råd til, hvad du kan have in mente, hvis du går med tanker på at købe, eller sælge hus indenfor den nærmeste fremtid.

De tragiske omstændigheder, der står på i Ukraine i øjeblikket, har allerede haft negative konsekvenser for den globale økonomi inklusiv den danske. I Danmark, har man som forbruger især kunne mærke det på stigende benzin-, gas- og elpriser samt visse dagligvarer såsom smør og madolie.

Dette skyldes blandt andet de vestlige landes sanktioner mod Rusland som påvirker prisen på energi og råvarer, som Rusland normalt leverer meget af, samt udelukkelsen af russiske banker fra SWIFT-systemet, som gør at man ikke kan foretage betalingstransaktioner over landegrænsen til Rusland.

Samtidig er det meste af Ukraines økonomi og produktion gået i stå. Og da Ukraine står for en ganske stor produktion af varer, der er vigtige for Danmark, betyder det at der er kommet lange leveringstider og mangel på en bred vifte af forbrugsvarer.

Det er derfor en god idé at tjekke hvilken betydning stigningerne har for sin privatøkonomi. Om den kan holde til stigningerne, eller om man skal kigge ind i at omlægge sin økonomi på den ene eller anden måde.

Det kunne fx være ved at spare på strømmen, eller overveje om man skal tage toget, eller cyklen fremfor bilen på arbejde og til Brugsen.

En anden ting, man også kan overveje, er at skifte opvarmningsform til fjernvarme, for på den måde at gøre sig uafhængig af olie, naturgas og elektricitet til at varme sin bolig op med.

Konsekvenser for boligmarkedet

Også det danske boligmarked er blevet ramt af konsekvenserne af krigen i Ukraine i form af rentestigninger på realkreditlån. Renten har i forvejen været stigende på grund af inflationen, men er nu endnu højere, og ligger på omkring 3% sammenlignet med 0,5% for et års tid siden på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Rentestigninger på realkreditlån har den betydning at det bliver dyrere at finansiere en bolig, da man som forbruger skal af med flere penge i afbetaling på lånet, og på samme tid er det også blevet dyrere at eje en bolig på grund af de højere energipriser.

Og det har indvirkning på efterspørgslen og prisen på boliger, som begge muligvis vil falde, da folk typisk holder igen med store økonomiske beslutninger i usikre tider, og også på grund af de højere renter.

Førstegangskøberne bliver flere og ældre

Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse, der kigger på førstegangskøbere på det danske boligmarked i perioden 2015-2020. Undersøgelsen viser blandt andet, at der samlet set er kommet markant flere førstegangskøbere på boligmarkedet i perioden.
(mere…)

Hushandler i Danmark: disse kommuner topper listen

Med tendenserne og udviklingen for det danske boligmarked i 2020 fortsat frisk i erindringen, var det umiddelbart svært at forestille sig, at 2021 skulle markere en endnu vildere stigning i antallet af huse solgt. For 2020 satte ganske enkelt den ene rekord efter den anden, både hvad angår det samlede antal solgte huse og huspriserne.
(mere…)

Dansk Boligforsikring - statistik

Foreløbig statistik for 2021: Boligmarkedet har fortsat fart på

I forlængelse af et 2020, hvor det danske boligmarked ganske enkelt bragede derudad, har der været spænding om, hvorvidt 2021 ville fortsætte i samme spor. Dansk Boligforsikring samler her op på den seneste statistik for antallet af nye boliger sat til salg samt antallet af boliger solgt.
(mere…)

Prisstigningerne ser ud til at fortsætte i Danmark

Fortsætter boligmarkedet i samme tempo i 2021?

2020 var et gyldent år for det danske boligmarked, hvor der blev solgt boliger for rundt regnet 250 milliarder kroner og fortaget knap én million flytninger. Hvad kan vi forvente af 2021? Fortsætter himmelflugten?
(mere…)

Nyhedskategorier

Dansk Boligforsikring