Paragraf 5, stk. 2 – hvad var det nu lige, det handlede om?

Den omstridte paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven har været genstand for meget diskussion det seneste år. Så meget, at man i 2019 påbegyndte en snak om, hvorvidt paragraffen skulle ændres. Hos Dansk Boligforsikring giver vi dig her et overordnet overblik over, hvad det hele går ud på. Grundstenen i paragraffen er, at den giver udlejere mulighed for at hæve huslejen i fraflyttede lejemål, såfremt lejligheden har gennemgået en større […]