Ny boligskat 2024: Det skal boligejeren vide om det nye boligskattesystem

Hvis du er boligejer, eller hvis du går med drømmen om at købe ny bolig i den nærmeste fremtid, så kan det være nyttigt at have styr på de nye skatteregler, der snart træder i kraft. Fra starten af 2024 skal du som boligejer vende dig til en ny boligskat – også kaldet en ny ejendomsskat – og et nyt system for, hvordan boligskat udregnes.

Du har måske allerede læst om planerne for et nyt boligskattesystem. Det nye system har nemlig været længe undervejs. Ændringen til et nyt system blev allerede vedtaget politisk i 2017 som en del af boligskatteforliget, men på grund af fejl i skattevæsenets IT-systemer og andre forsinkelser har det ikke været muligt at skifte systemet før januar 2024.

Nu står 2024 næsten for døren, og derfor giver Dansk Boligforsikring dig en oversigt over de regler og politiske tiltag, som kommer til at påvirke din boligs beskatning.

Nye offentlige ejendomsvurderinger er centrale i ny boligskat

Formålet og grundessensen af det nye boligskattesystem går ud på, at de offentlige ejendomsvurderinger i højere grad skal afspejle den faktiske udvikling i priserne på boligmarkedet. I 2011 gik det nemlig op for Skattestyrelsen, at der var enormt mange fejl i de daværende offentlige ejendomsvurderinger. Styrelsen valgte derfor at stoppe brugen af det gamle vurderingssystem i 2013.

De nye offentlige ejendomsvurderinger er altså helt centrale for det nye boligskattesystem. Offentlige ejendomsvurderinger er kort fortalt Vurderingsstyrelsens årlige vurdering af, hvor meget en bolig er værd. Denne vurdering bruges som grundlag for, hvor meget en boligejer skal betale i boligskat.

Styrelsens vurdering af din boligs værdi ligger altså til grund for, hvad du som boligejer skal betale i boligskat, og her er det vigtigt at forstå, at der er tale om to forskellige skatter – grundskyld og ejendomsværdiskat. Grundskylden beregnes på baggrund af den værdi, som selve grunden er vurderet til. Ejendomsværdiskatten beregnes derimod på baggrund af den værdi, som boligen er vurderet til. Begge former for boligskat bliver påvirket af det nye system.

Ny boligskat 2024: Det nye system

Når en ny boligskat bliver taget i brug i januar 2024, bliver den fremadrettede boligskat udregnet på baggrund af de nye offentlige ejendomsvurderinger. Da priserne på mange boliger – særligt i de større byer – er steget en del i forhold til de gamle ejendomsvurderinger, kan mange boligejere se frem til en væsentligt højere offentlig ejendomsvurdering, der er tættere på boligens egentlige værdi. Da de to boligskatter beregnes ud fra disse nye offentlige ejendomsvurderinger, burde boligejere altså også kunne se frem til en højere boligskat, men sådan er det heldigvis ikke. Politikerne har nemlig vedtaget en række tiltag, der skal sikre, at boligejerne ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024, end den samme boligejer gjorde i 2023.

Tiltag for at beskytte boligejere mod forhøjede skatter

Først og fremmest har politikerne vedtaget et forsigtighedsprincip, hvor boligejere kun vil blive beskattet af 80% af boligens nye vurderede værdi. En bolig med en ny offentlig ejendomsvurdering på 3 millioner kroner vil altså kun blive beskattet som en værdi på 2,4 millioner kroner.

Lavere skattesatser

Hertil vil skattesatserne på både grundskyld og ejendomsværdiskat blive sænket. Da de nye offentlige ejendomsvurderinger ikke er færdige og offentliggjort, kender vi ikke de nye satser præcist, men det forventes, at ejendomsværdiskatten vil falde til 0,55% fra det nuværende niveau på 0,92%. Grundskylden forventes at falde til gennemsnitligt promille på 13.

Overgangsordning med skatterabat

Selvom disse rater falder markant, forventes de nye offentlige ejendomsvurderinger dog at stige så meget på mange boliger, at nogle boligejere stadig ville skulle betale et højere beløb i ny boligskat. Derfor har politikerne vedtaget, at ingen boligejere må betale mere i boligskat i 2024, end de gjorde i 2023. Dette opnås ved en overgangsordning, hvor alle eksisterende boligejere får en skatterabat hvert år frem til, at de flytter. Eksisterende boligejere får altså en skatterabat, der svarer til det beløb, som deres boligskat er steget med fra 2023-2024. Ingen boligejere kommer altså til at betale mere i boligskat i første omgang, men hvis man køber en bolig fra januar 2024 og frem, vil man blive beskattet efter de nye offentlige ejendomsvurderinger.

Højere “millionærknæk”

Sidst men ikke mindst har politikerne ændret på progressionsgrænsen, der også bliver kaldt for “millionærknækket”. Progressionsgrænsens formål er, at dyrere boliger har en større skatteprocent end billigere boliger. Før lå grænsen for at komme op på den dyre skattesats på omkring 3 millioner kroners værdi, men den grænse er rykket op, så man først skal betale en dyrere skattetakst, hvis værdien på ens bolig er over 9,2 millioner. Boligejeren vil fremadrettet også kun skulle betale den højere skattesats for det beløb af boligens værdi, der overskrider de 9,2 millioner – og altså ikke af hele de 9,2 millioner.

Hvis du interesserer dig for udviklingen på boligmarkedet, har Dansk Boligforsikring beskrevet udviklingen i de danske huspriser de seneste 20 år, hvor du også kan se top 10 over de kommuner, hvor priserne er steget og faldet mest.