Kategori: Diverse

Derfor bør du overveje energirenovering

Har du et ældre hus, der ikke er blevet efterisoleret? Er din varmeregning høj? Er det småkoldt, og får du træk derhjemme, selvom vinduer og døre er lukkede? Eller står du måske og skal renovere eller ombygge huset inden for nærmeste fremtid? Så er det en rigtig god ide at have energirenovering for øje. Energirenovering kan nemlig vise sig både at være en god investering på kort og lang sigt.

Derfor giver vi dig her indblik i energirenovering. Derudover giver vi dig 8 gode grunde til, at energirenovering er værd at have for øje.

Hvad er energirenovering?

Kort sagt er energirenovering optimering af husets energiforbrug. Det dækker over alle de forbedringer, der kan energioptimere dit hus. Energirenovering dækker derfor ikke over én bestemt forbedring, men derimod over en lang række forskellige typer forbedringer.

Energirenovering handler om god isolering

Energirenovering handler blandt andet om at isolere bedre, så huset holder på varmen og ikke siver direkte ud. Energirenovering kan blandt andet være isolering af tag, loft, gulv, ydervægge, sokkel, fundament og varme- og vandrør.

Energirenovering kan betyde udskiftning

En udskiftning af vinduer, pumper, termostater, varmekilde eller varmeanlæg kan blandt andet være en del af en energirenovering.

Energirenovering kan betyde etablering af nyt

For at optimere husets energiforbrug kan det være nødvendigt eller ønskværdigt at installere nye funktioner i huset. Et ventilationsanlæg kan for eksempel være gavnlig for varmeregningen, og et solcelleanlæg og/eller styring af lys udendørs kan få betydning for el-regningen.

Det er langt fra alle tingene, der er nødvendige for at energioptimere sit hus. Det afhænger nemlig af huset, hvor meget der giver mening. Dertil kommer også, at energirenovering kan blive en meget omkostningstung affære, hvis samtlige ting skal isoleres, udskiftes og indsættes. Derfor bør du altid tage udgangspunkt i dit hus samt dine ønsker og behov. Man bør blandt andet tænke over husets generelle tilstand og visuelle udtryk, samt salgsværdi, energiforbrug og varmekilde.

Hvem bør foretage en energirenovering?

Der er mange huse, hvor energiforbruget kunne optimeres betydeligt ved en energirenovering. Særligt ældre huse, der har 40-50 år bag sig eller mere vil ofte have gavn af energioptimering i større eller mindre grad (huse fra 70’erne eller ældre).

Hvorfor bør man energirenovere?

Selvom det kan virke som en omkostningstung affære at begynde på en energirenovering, kan det i sidste ende vise sig at have betydning for din pengepung og ikke mindst velvære.

Nedenfor har vi samlet 8 gode grunde til, at det kan være værd at kaste sig ud i energirenovering.

1. Din bolig bliver mere klimavenlig

En af de helt store årsager til at begynde på en energirenovering er at blive mere klimavenlig. En energirenovering vil sænke dit energiforbrug og derfor udlede mindre CO2, hvilket har en gavnlig effekt på klimaet.

2. Du får en lavere varmeregning

Det er ikke kun klimaet, der bliver glad for en energirenovering. Det gør din pengepung også. Efter en renovering vil dit hus nemlig miste mindre varme, og det betyder, at din varmeregning bliver lavere.

3. Du får et bedre indeklima

En energirenovering vil også optimere indeklimaet. Mindre træk og kulde giver nemlig et bedre indeklima. Du vil derfor også generelt opleve større velvære ved at energirenovere.

Læs mere om et bedre indeklima her

4. Det bliver mere behageligt at være indendørs

Mindre træk og kulde betyder også, at det for dig opleves mere behageligt at opholde dig indenfor.

5. Din bolig får bedre energimærkning

En energirenovering betyder, at din bolig får en bedre energimærkning.

6. Din bolig stiger i værdi

En energirenovering kan ses som en investering. En bedre energimærkning spiller nemlig ind på værdien af din bolig. En analyse fra Copenhagen Economics viser ifølge Dansk Industri, at værdien på en bolig stiger med cirka 50.000 kroner for hvert energimærke man rykker op.

7. Din bolig bliver mere moderne

Energirenoveringen kan også betyde, at din bolig bliver mere moderne i sit udtryk, for eksempel hvis der kommer nye vinduer. Samtidig bliver din bolig også mere moderne og tidssvarende, hvis du skifter din gamle varmekilde ud med en mere moderne og bæredygtige varmekilde.

8. Du kan få tilskud

Det er muligt at søge om et økonomisk tilskud til sine renoveringsprojekter, hvis forbedringen betyder et lavere energiforbrug. Det kan du læse mere om hos Energistyrelsen.

Energioptimering uden den store renovering

Afhængig af omfanget af renoveringsprojektet kan en energirenovering være omkostningstung og måske uoverskuelig. Heldigvis kan man godt sænke sit energiforbrug i hjemmet uden den store energirenovering.

Det kan du læse om i vores tidligere indlæg om tips til at spare på el og varme her.

godt indeklima

Bedre indeklima i boligen

Vi tilbringer i høj grad mange af døgnets timer indendørs i hjemmet. Fleksible hjemmearbejdsdage, coronanedlukninger og karantæne har gjort boligen til et sted, hvor vi opholder os i længere tid. Det stiller krav til indeklimaet, og at du skaber gode vilkår for din sundhed og dit arbejdsmiljø, hvis du arbejder hjemmefra. Indeklimaet spiller en væsentlig rolle, når det gælder sygdom, allergi, søvnkvalitet og koncentration.

Mange nybyggerier har desuden en grundig isolering og kan derfor have et indeklima, der er for tørt. I dette indlæg får du nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at skabe et godt indeklima ved at være opmærksom på kemien og luftfugtigheden i dit hjem.

Mindsk kemi i luften

Fladskærme, køkkenapparater, nye møbler, legetøj, parfume, rengøringsmidler og maling indeholder alle kemiske stoffer. I det moderne liv kan det ikke helt undgås, at vi udsættes for et mix af mange forskellige kemikalier til daglig. Miljøstyrelsen nævner fire situationer, hvor forbrugerprodukter kan forringe indeklimaet:

  • Når du bringer nye produkter hjem (med indhold af kemi i produkt og emballage)
  • Når du bruger produkterne forkert (ved imprægnering indendørs og overdosering)
  • Når produkterne bliver varme (ved indhold af kemikalier, fx flammehæmmere)
  • Når produkterne er tilsat ekstra kemi (som parfume og farvestoffer)

 

Du kan dog selv gøre et par ting for at mindske kemien i din hverdag. Her får du et par gode tips til hvordan.

Skru ned eller sluk for elektronikken

Elektriske apparater som TV, computere og skærme indeholder kemiske stoffer, som forhindrer, at de bryder i brand, når plastdelene bliver varme. Når apparaterne er tændt, bliver plasten varm og de kemiske stoffer frigives og fordamper. Varmen fra apparaterne gør, at de kemiske stoffer i støvet bliver brændt af og omdannes til ultrafine partikler. Partiklerne kan hænge længe i luften. Når du begrænser brugen eller slukker for dine elektriske apparater, så sænker du ikke bare energiforbruget, du reducerer også kemien i luften.

kemi i elektronik

Vælg miljøvenligt

Når du anvender miljøvenlige og allergivenlige produkter med Svanemærket eller EU-blomsten, bliver du mindre udsat for allergifremkaldende kemi. Shampoo, rengøringsmidler, maling mv. fås i miljøvenlige udgaver. Er de elektroniske udstyr miljøcertificeret, vil det desuden have lavere energiforbrug og længere levetid. Genbrug er også miljøvenligt, da gamle produkter afgiver mindre eller ingen kemi, mens nye produkter kan afgive kemikalier i luften i længere tid.

Luft ud ofte

Har du bragt nye produkter hjem, der lugter af kemi, bør du lufte ekstra godt ud. Det anbefales at lufte ud 5-10 minutter ad gangen tre gange dagligt og gerne med gennemtræk. Lad dog ikke vinduet stå åbent i timevis i de kolde måneder. Det vil afkøle vægge og overflader, som efterfølgende vil kræve lang tid at genopvarme. Ved badning, gulvvask og madlavning bør du også lufte ud, da det er aktiviteter, der vil danne ekstra fugt. Tænd også emhætten og læg låg på gryder, når du laver mad.

Gør grundigt rent

Et rent hjem er ikke bare rart at være i, det er også sundere at opholde sig i. Når der er rent, mindsker du risikoen for allergiske symptomer fra fx husstøvmider. Husstøvmider lever af hudskæl fra dyr og mennesker. Jævnlig rengøring er desuden med til at fjerne støv, hvor kemikalier kan ophobe sig, og som afgiver kemi til luften.

Hold den rette luftfugtighed

For at reducere risikoen for influenza, COVID-19 og forkølelse kan du sørge for at holde en korrekt temperatur og luftfugtighed. Forskning viser, at for lav luftfugtighed med tør luft gør, at vira og bakterier i luften øges, da luftbårne vira hænger længere i luften og lever længere. Luften bliver ofte for tør indendørs om vinteren og kan give symptomer som blandt andet hoste, hovedpine og irriterede øjne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler, at du gerne holder en luftfugtighed på 40-60% indendørs.

Test luftfugtigheden i hjemmet

Du kan selv måle luftfugtigheden i rummene ved at anskaffe dig et hygrometer, som fås i forskellige udgaver hos de fleste isenkræmmere til en overkommelig pris. Er luftfugtigheden for høj, kan det være, at du i en overgang skal have en affugter. Fugt og skimmelsvamp opstår, når luftfugtigheden overstiger 80%. Du kan læse mere om skimmelsvamp her.

 

forbyg skader fra skadedyr

Forebyg skader fra skadedyr

Skader på træværk og tagkonstruktioner på grund af træborende insekter som borebiller kan blive dyre og tidskrævende at udbedre. Ikke mindst på grund af de store prisstigninger og efterspørgsel på råmaterialer. Er du ramt af et skadedyrsangreb, bør du undersøge, om du er dækket af din husforsikring. I mange tilfælde skal du have tegnet en udvidet skadedyrsforsikring for at være dækningsberettiget.

Tjek tagkonstruktion og træværk efter om sommeren og se, om der er skadedyrsangreb, som kræver skadedyrsbekæmpelse. Klimaændringer og resistensudvikling gør vilkårene for skadedyrene gode. Er du opmærksom og standser angreb fra skadedyr i tide, kan du mindske risikoen for at stå med en dyr regning og et tidskrævende efterarbejde, når skaderne skal udbedres.

Tjek efter borebiller i dit træværk

Borebiller, husklanner og husbukke tilhører de træborende insekter og kaldes også for træorme, træbiller og trælarver. Det er især borebillen, der er almindelig i Danmark. Billerne kan gøre stor skade på træværk, fx møbler, vægge og tagkonstruktioner. Borebilleangreb sker ofte gennem flere år, hvor billerne æder sig igennem træet gennem lange gange. Nyt træværk er ofte næringsrigt og dermed mere udsat for skadedyr.

Borebillerne ses ofte i tagkonstruktioner, hvor der er høje temperaturer om sommeren.
Hvis borebillerne angriber en af de bærende trækonstruktioner, kan det nedbryde tagets bæreevne. Borebillerne lægger deres æg i huller og sprækker i træet i sommermånederne. Larverne udklækkes gerne i slutningen af sommeren, hvorefter de begynder at spise sig igennem træværket. Borebiller bliver i gennemsnit 3-4 år, men kan blive dobbelt så gamle, hvis de har gode leveforhold.

Borebiller i træ

Se efter friske spor fra skadedyr i dit træværk

Tjek tagkonstruktionen og træværket efter og vær opmærksom på, om der er friske små huller på 1-1,5 mm. Se også efter lyst boremel eller levende larver. Ofte vil man kunne høre larverne gnave. Hold øje med voksne borebiller i vindueskarme og på lyse steder. Det er alle tegn på aktive borebilleangreb. I ældre huse vil der ofte være spor efter gamle borebilleangreb fra borebiller, der er døde.

Sådan kan du selv forebygge borebilleangreb

Det er vigtigt, at alle biller og larver bliver udryddet, ellers vil nedbrydningen af træet fortsætte. Borebiller trives i tempererede rum med høj luftfugtighed. Du bør derfor sikre dig, at træet i huset holder sig tørt, og at du undgår fugt og kondens.

  • Sænk luftfugtigheden
  • Hav god ventilation
  • Opvarm rummet

Væggelus, husmår og andre skadedyr

Det er ikke kun borebillerne, der kan volde skade på din ejendom. Danskerne rejser oftere end tidligere og risikerer at slæbe væggelus med hjem. Væggelus er en blodsugende tæge, der typisk gemmer sig i tøj, tasker og kufferter. Problemer med væggelus er voksende, da de i stigende grad er blevet resistente overfor insektgifte. Det har medført, at bestanden er øget, og de er sværere at bekæmpe. Hvis væggelusene får spredt sig til hjemmet, kan det i værste fald kræve omfattende frysebehandling og genhusning. Husmår og gnavere kan desuden ødelægge isoleringen og kræve, at du igangsætter en effektiv skadedyrsbekæmpelse.

Undersøg om din husforsikring dækker

Er du ramt af et større skadedyrsangreb, så bør du undersøge, om din husforsikring dækker professionel skadedyrsbekæmpelse og udbedring af skaderne. Skadedyrsbekæmperen vil undersøge og vurdere omfanget af angrebet og rådgive om den rette behandling. Der kan være tale om mindre skader, der skal udbedres eller større skader som bærende tagkonstruktioner, der skal udskiftes.

råd om renovering af hus

Gode råd til renovering af hus

Renovering af hus er en stor beslutning, og kan godt virke som en uoverskuelig opgave, men faktisk behøver det ikke at være det store problem. I dette indlæg vil vi give dig nogle gode råd til, hvad du skal have med i dine tanker og beslutninger, når du giver dig i kast med renovering af din bolig.

(mere…)

Udvikling i folketal i Danmark fra 2011 til 2021

Knap 300.000. Så mange personer udgør den samlede stigning i folketallet, der det seneste årti har været i de danske kommuner. Men, hvilke kommuner har oplevet den største fremgang? Er det hovedstadskommunerne, provinsbykommunerne eller landkommunerne? Dansk Boligforsikring stiller skarpt på udviklingen i kommunernes folketal i perioden fra første kvartal i 2011 til første kvartal i 2021.
(mere…)

Dansk boligforsikring

Dansk Boligforsikring dobler op på Team Rynkeby i 2021

Dansk Boligforsikring har valgt at bidrage til velgørenhedsprojektet Team Rynkeby 2021 ved i år at tegne et dobbelt guldsponsorat – men det er ikke på den eneste front, at Dansk Boligforsikring har fordoblet deres engagement i projektet.
(mere…)

tørke

Hvordan kan tørke ramme din bolig?

Normalt fokuserer vi på regn og vandskader, når vi taler om, hvordan klimaændringerne skaber nye udfordringer for boligerne. Dog kan en lang, tør og varm sommer lede til lige så store skader på huset – selvom det i dette tilfælde er langt færre, der bliver ramt af denne type skader.
(mere…)

Dansk Boligforsikring