Forebyg skader fra skadedyr

Skader på træværk og tagkonstruktioner på grund af træborende insekter som borebiller kan blive dyre og tidskrævende at udbedre. Ikke mindst på grund af de store prisstigninger og efterspørgsel på råmaterialer. Er du ramt af et skadedyrsangreb, bør du undersøge, om du er dækket af din husforsikring. I mange tilfælde skal du have tegnet en udvidet skadedyrsforsikring for at være dækningsberettiget.

Tjek tagkonstruktion og træværk efter om sommeren og se, om der er skadedyrsangreb, som kræver skadedyrsbekæmpelse. Klimaændringer og resistensudvikling gør vilkårene for skadedyrene gode. Er du opmærksom og standser angreb fra skadedyr i tide, kan du mindske risikoen for at stå med en dyr regning og et tidskrævende efterarbejde, når skaderne skal udbedres.

Tjek efter borebiller i dit træværk

Borebiller, husklanner og husbukke tilhører de træborende insekter og kaldes også for træorme, træbiller og trælarver. Det er især borebillen, der er almindelig i Danmark. Billerne kan gøre stor skade på træværk, fx møbler, vægge og tagkonstruktioner. Borebilleangreb sker ofte gennem flere år, hvor billerne æder sig igennem træet gennem lange gange. Nyt træværk er ofte næringsrigt og dermed mere udsat for skadedyr.

Borebillerne ses ofte i tagkonstruktioner, hvor der er høje temperaturer om sommeren.
Hvis borebillerne angriber en af de bærende trækonstruktioner, kan det nedbryde tagets bæreevne. Borebillerne lægger deres æg i huller og sprækker i træet i sommermånederne. Larverne udklækkes gerne i slutningen af sommeren, hvorefter de begynder at spise sig igennem træværket. Borebiller bliver i gennemsnit 3-4 år, men kan blive dobbelt så gamle, hvis de har gode leveforhold.

Se efter friske spor fra skadedyr i dit træværk

Tjek tagkonstruktionen og træværket efter og vær opmærksom på, om der er friske små huller på 1-1,5 mm. Se også efter lyst boremel eller levende larver. Ofte vil man kunne høre larverne gnave. Hold øje med voksne borebiller i vindueskarme og på lyse steder. Det er alle tegn på aktive borebilleangreb. I ældre huse vil der ofte være spor efter gamle borebilleangreb fra borebiller, der er døde.

Sådan kan du selv forebygge borebilleangreb

Det er vigtigt, at alle biller og larver bliver udryddet, ellers vil nedbrydningen af træet fortsætte. Borebiller trives i tempererede rum med høj luftfugtighed. Du bør derfor sikre dig, at træet i huset holder sig tørt, og at du undgår fugt og kondens.

  • Sænk luftfugtigheden
  • Hav god ventilation
  • Opvarm rummet

Væggelus, husmår og andre skadedyr

Det er ikke kun borebillerne, der kan volde skade på din ejendom. Danskerne rejser oftere end tidligere og risikerer at slæbe væggelus med hjem. Væggelus er en blodsugende tæge, der typisk gemmer sig i tøj, tasker og kufferter. Problemer med væggelus er voksende, da de i stigende grad er blevet resistente overfor insektgifte. Det har medført, at bestanden er øget, og de er sværere at bekæmpe. Hvis væggelusene får spredt sig til hjemmet, kan det i værste fald kræve omfattende frysebehandling og genhusning. Husmår og gnavere kan desuden ødelægge isoleringen og kræve, at du igangsætter en effektiv skadedyrsbekæmpelse.

Undersøg om din husforsikring dækker

Er du ramt af et større skadedyrsangreb, så bør du undersøge, om din husforsikring dækker professionel skadedyrsbekæmpelse og udbedring af skaderne. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at tegne en udvidet forsikring end blot en basis forsikring for at være dækket. Der kan være tale om mindre skader, der skal udbedres eller større skader som bærende tagkonstruktioner, der skal udskiftes. Skadedyrsbekæmperen vil undersøge og vurdere omfanget af angrebet og rådgive om den rette behandling.