Kategori: Bolig

Fladt tag på hus

Det skal du vide, hvis du køber et hus med fladt tag

Huse kommer med mange forskellige typer af tag. Man finder både ældre huse fra 50’erne-70’erne og nyere huse med fladt tag, og der er generelt mange huse med denne tagtype, som i dag købes, sælges og bygges. Men selvom det er en populær løsning, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er en tagtype, som kræver en vis opmærksomhed. Derfor har vi her samlet en række vigtige punkter, som er vigtige at vide, hvis man overvejer at købe et hus med fladt tag.

Vær særlig opmærksom på huse fra 50’erne-70’erne

I perioden fra 1950’erne til 1970’erne var det meget populært at bygge huse med fladt tag. I denne periode var hverken byggeteknikken og konstruktionen af tagpap dog særlig udviklet, og det har vist sig at skabe nogle problemer på denne type huse. Fladt tag opført i denne periode har i større omfang end andre tage skabt problemer med nedsivende regnvand, utæt tag og fugtskader. Det skyldes både konstruktionen og kvaliteten af tagpap på daværende tidspunkt. Det har givet huse med fladt tag et lidt kedeligt ry, og det gør, at nogle mennesker holder sig helt fra fladt tag.

Byggeteknikken har udviklet sig meget

Selvom boliger med fladt tag har fået et lidt blakket ry på grund af de kedelige erfaringer fra 50’erne-70’erne, så er det vigtigt at påpege, at byggeteknikken, konstruktionen og kvaliteten af fladt tag har udviklet sig meget siden dengang. Det betyder blandt andet, at der i dag er et krav om, at et faldt tags hældning minimum skal være på 2,5 cm pr. løbende meter for at sikre regnvandets nedløb og den nødvendige modstandsdygtighed over for fugtskader. Huse med et nyere fladt tag fra 1990’erne og senere hen har derfor heller ikke vist en større tendens til fugtskader sammenlignet med andre typer af huse. Der er tale om en så pålidelig konstruktion og valg af materialer, at der ikke er noget til hinder for at købe et hus med et nyere fladt tag. En undersøgelse fra 2021 lavet af ejendomsmæglerkæden Nybolig og Danmarks Statistik viser, da også, at netop det flade tag er kommet tilbage, og flere og flere tilvælger det, Undersøgelsen viser, at antallet af huse blev fladt tag er steget med 10,6 % fra 2016 til 2021.

Husk at holde øje med dit tag løbende

Er du en af dem, som vælger at springe ud i livet som ejer af et hus med fladt tag, er det vigtigt, uanset alder på boligen, at tjekket taget efter for eventuelle skader. Det betyder, at du to gange om året skal gennemgå dit tag for utætheder og revner. Det gør du blandt andet ved at tjekke tagpappets hæftninger og selve tagpappet. Har dit tag revner, er ved at krakelere og/eller har buler, skal det udbedres hurtigst muligt for at undgå fugtskader. Læs mere om, hvordan du tjekker din bolig for utæt tag her. Du kan også læse om, hvorvidt ejerskifteforsikringen dækker, hvis det viser sig, at taget er utæt her.

Løbende vedligeholdelse af fladt tag

Hvis det er et nyere tag, vil kvaliteten af materialerne være langt bedre end de ældre materialer, hvilket alt andet lige stiller færre krav til den løbende vedligeholdelse. Generelt set er løbende vedligeholdelse en god idé for at sikre den længst mulige levetid og holdbarhed. Du vedligeholder bedst dit flade tag ved løbende rengøring. Det betyder blandt andet, at du skal sikre dig, at nedløbet er fri for blade, kviste og andre materialer, som kan blokere for, at regnvandet kan løbe væk fra taget. Du bør ligeledes feje hele taget fri for snavs og blade.

flag i flagstang svajer

Flagstang regler: 5 regler du skal kende, hvis du drømmer om en flagstang i haven

Er du en af dem, som går med en drøm om at få en flagstang i din have, efter du er blevet husejer? Så er det en god ide at læse med her. Der findes nemlig en række flagstang regler, som er vigtige at kende til og følge. Mange regler for flagstænger bygger på god flagskik og traditioner, da der ikke i Danmark er en decideret flaglovgivning.

Her giver vi dig 5 regler, som er gode at kende, hvis man overvejer at få en flagstang i din have.

1. Kend lokalplanen

Først og fremmest er det vigtigt at undersøge lokalplanen, før du begiver dig ud i at sætte en flagstang op i haven. I lokalplanen kan der være beskrevet nogle regler for antallet af flagstænger, højden på dem og placeringen af dem, som er vigtige at overholde. Lokalplanen sætter nemlig de overordnede rammer for et områdes anvendels og udvikling. Her kan der være beskrevet regler for opsætning af flagstænger.

2. Tag hensyn til naboerne

Hvis der ikke er nogle regler for opsætning af flagstænger for dit boligområde, bør du alligevel udvise god skik og tage højde for, at der er naboer. Det betyder blandt andet, at det du bør placere flagstangen mindst 5 meter fra skellet. Dette er også bedst i forhold til, at flaget kan svaje frit.

3. Fås i flere højder, men…

Flagstænger fås i flere højder, og det er faktisk op til dig at vurdere, hvilken højde der passer bedst. Har du en parcelhushave, vil det typisk være 7, 8 eller 10 meter, mens den sagtens kan være 12 meter, hvis du har en større grund. En god tommelfingerregel er, at flagstangen skal være tilstrækkelig høj til, at flaget kan svaje et stykke over hustaget og træerne, men at det samtidig er muligt for dig at lægge den ned på grunden, når du skal vedligeholde den.

4. Vær opmærksom på farven

Der findes en række forskellige flagstænger på markedet. Det er dog god flagskik at have en hvid flagstang eller en flagstang i naturtræ med en hvid eller rød knop på toppen. Knoppen kan dog også være andre farver, fx gylden.

5. Flag efter god flagskik

Når du har fået opsat flagstangen, er det en god ide at følge reglerne for god flagskik. Det betyder blandt andet:

 • At du ikke flager med splitflag, da det kun må anvendes af offentlige myndigheder og på lystfartøjer.
 • At du kan hejse en vimpel eller dannebrogsstander, når flagstangen er tom. Dette er ikke et krav.
 • At du kan flage ved begivenheder. Som privat er der dog ingen faste regler for, hvornår man kan flage, og som privat er man ikke underlagt regler for, at man skal flage på de officielle flagdage
 • At du hejser flaget ved solopgang (tidligst kl. 8) og tager det ned igen senest ved solnedgang.
 • At flaget aldrig må ramme jorden
 • At flaget hejses i et roligt tempo, og hvor tilskuere har fokus på flaget for at udvise respekt.
 • At du kan flage på halvt ved sørgelige begivenheder, fx dødsfald og begravelser. Ved dødsfald flages på halvt på selve dagen, mens man hejser flaget på halvt på dagen for begravelser/bisættelser, indtil ceremonien er overstået. Når flaget hejses på halvt, hejses det først helt op, for derefter at komme i halv. Når det tages ned igen, hejser man det helt op for at hale det ned.
flere generationer samlet

Generationshus: Fordele og vigtige overvejelser

De seneste år er en bestemt form for bofællesskaber begyndt at vende tilbage i stor stil – nemlig generationshuse. Vi skal ikke mange år tilbage i historien, før det var meget normalt, at flere generationer fra samme familie levede under samme tag. Siden gik generationshuse af mode, men nu begynder flere familier igen at se værdien i at dele hverdagen i hjemmet med børnene, forældrene og bedsteforældrene. Derfor giver Dansk Boligforsikring dig nu et indblik i nogle af de største fordele og vigtigste overvejelser for familier i generationshuse.

Hvad er et generationshus?

Generationshus er en betegnelse, der dækker over et bofællesskab, hvor flere generationer fra samme familie bor under samme tag. Det kunne eksempelvis være et hus med flere lejligheder, hvor mor, far og børn bor i stuen, mens bedsteforældrene bor oppe på første sal. Betegnelsen kan dog også dække over huse uden betydelig inddeling, hvor familiens generationer deler de samme fællesrum.

Du kender nok også til betegnelsen flerfamiliehuse, som kan lyde lidt af det samme. Her er den afgørende forskel, om boligens familier er relateret eller ej. Hvis flere familier bor sammen uden at være relateret, så er der tale om et flerfamiliehus. Hvis der derimod er tale om flere generationer fra samme familie, så er det et generationshus. Nu da vi har styr på begreberne, er det tid til at se på de mulige fordele ved denne type bofællesskab.

Fordelene ved et generationshus

Hvis man vælger at bo i et generationshus, kan der være mange fordele at hente. Disse gælder både de lavpraktiske dele af hverdagen – men også selve de økonomiske rammer for boligen.

Økonomiske fordele

Boligpriserne i og omkring de større danske byer har længe været på himmelfart. Derfor kan de økonomiske fordele ved generationshuse faktisk være en betingelse for, at man overhovedet har råd til at købe drømmeboligen. Hvis flere generationer slår økonomierne sammen, vil der ofte være væsentligt flere valgmuligheder på boligmarkedet. Det er dog ikke den eneste økonomiske fordel.

Hvis du selv er husejer, så ved du alt om, hvor store udgifterne kan være i forbindelse med ombygning før indflytning og løbende renoveringer. Her kan det altså også være en stor fordel, når regningerne kan deles mellem flere generationer.

Praktiske fordele

Hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen, og her kan støtte fra familien være en stor hjælp. Familier i generationshuse kan drage stor fordel af hinanden i de praktiske aspekter af hverdagen. Det gælder både aflevering og afhentning af ungerne fra institutionen – men også i forhold til indkøb, madlavning og andre pligter.

Herudover kan man drage fordel af generationernes styrker, hvor bedsteforældre eksempelvis kan få hjælp til de fysiske pligter såsom fysisk krævende havearbejde og håndværk. Samtidig kan det unge par få hjælp af bedsteforældrene til eksempelvis at passe ungerne. Simpelt sagt kan hverdagen altså få lettere ved at gå op, når familiens generationer hjælpes ad.

Sociale fordele

Endelig skal vi selvfølgelig nævne den sociale dimension af et generationshus. En familie kan nemlig opnå et helt unikt fællesskab ved at dele livet i hjemmet, hvor hyggelige stunder i familiens skød erstatter eventuel ensomhed.

Vigtige overvejelser i generationshuse

Selvom det kan lyde som en drøm at bo i et generationshus, så er der nogle helt centrale overvejelser, som er nødvendige for at undgå konflikter i familien. Her er det særligt vigtigt, at der er klare aftaler om økonomien i hjemmet.

Huskøb og husleje

Når familien skal til at investere i et generationshus, så er der en række vigtige overvejelser. I mange tilfælde kommer familiens generationer med et forskelligt økonomisk udgangspunkt. Derfor kan bedsteforældrene eksempelvis være i stand til at lægge et større indskud ved huskøbet end deres voksne børn. På samme vis kan der være store forskelle i den månedlige indkomst, som nogle familier ønsker at basere huslejens fordelingen efter. Her findes der ikke en hovedregel, og familien kan derfor fordele husprisen og huslejen, som de ønsker. Det er dog en rigtig god ide at skrive aftalen ned i en kontrakt, så man undgår konflikter over det aftalte senere.

Bliv klogere på boligkøb generelt

Økonomien i dagligdagen

Allerede før man køber generationshuset er det vigtigt, at man tager stilling til hverdagens økonomiske forhold. Skal man eksempelvis dele udgifterne til dele af eller hele husholdningsbudgettet, så skal aftalerne og afregningen ligge klar for at undgå konflikter.

Arveforhold

Det er svært at tale om arv i familien, men i generationshuse er det helt essentielt, at man har klare aftaler på plads. Her kan det være nødvendigt for alle voksne i husstanden at tegne eller rette i sit testamente. Her er det vigtigt, at der er helt styr på boligens ejerforhold i tilfælde af, at et af familiemedlemmerne går bort. Her kan man med fordel få hjælp af en arveretsadvokat, der kan hjælpe med at udforme testamenter, der virker efter familiens specifikke ønsker.


vindmølle - grøn energi - energirapport

Energirapport på boliger

Energimærkning af en ejendom på over 60 kvadratmeter er lovpligtig. Mærkningen sker på baggrund af en energirapport, der giver et samlet billede af energivenligheden af din bolig og mulighederne for energiforbedringer. Når du skal sælge en bolig, er det et lovkrav at have en energirapport, som kan vise potentielle købere energimærkningen af boligen. Rapporten udarbejdes af en faglært energikonsulent.

Det indeholder en energirapport

En energirapport er udarbejdet på baggrund af en energikonsulents gennemgang af boligen. Konsulenten gennemgår bygningens forhold og de installationer i bygningen, som påvirker energiforbruget. I energirapporten vil følgende informationer fremgå:

Gyldighedsperiode

I rapporten vil gyldighedsperioden for energirapporten fremgå. En energimærkning er gyldig i 10 år, hvorefter man skal have en ny gennemgang af boligen og eventuelt en ny energimærkning. En bolig skal have en gyldig energirapport og energimærkning for at den kan sælges. Sælges boligen flere gange i løbet af en gyldighedsperiode, kræver det ikke en ny energirapport/energimærkning ved salg. Har man dog lavet energiforbedringer, så energimærkningen går fra fx E til C, så kan det måske være en god idé, at få lavet en ny rapport, selvom den gamle stadig er gyldig, hvis man ønsker at sælger. Det kan gøre ejendommen attraktiv og dermed lettere at sælge.

Energimærkning

I energirapporten vil det fremgå, hvilket energimærke din bolig har. Energimærket går fra A-G, hvor A-mærkningen er delt op i henholdsvis A2010,A2015, A2020. Jo højere et energimærke, der fremgår af energimærkningsrapporten, des mere klimavenlig og energivenlig er boligen. Udover angivelsen af den konkrete energimærkning, fremgår det også, hvilken energimærkning boligen vil kunne opnå, hvis der foretages energibesparende renoveringer.

Beregninger af energiforbruget på boligen

I energirapporten vil der ligeledes fremgå beregning af boligens årlige energiforbrug i MWh, herunder også energiudgifter og den samlede udledning af CO2.

Forslag til energiforbedringer af boligen

I rapporten listes energikonsulentens forslag til energiforbedringer på boligen. Her listes alle bygningens forhold og installationer, som kan påvirke energivenligheden, samt anførelser til eventuelle energiforbedringer. Forslag til energiforbedringer kan omhandle blandt andet forbedringer ved:

 • Tag
 • Loft
 • Ydervægge
 • Vinduer
 • Gulve
 • Ventilation
 • Energikilde
 • Vand
 • El

Konsulentens supplerende kommentarer

Til sidst i energirapporten fremgår energikonsulentens supplerende kommentarer til besigtigelsen af ejendommen, udregningerne og forslagene til energiforbedringer.

Er du nysgerrig på din boligs energimærkning? På Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk kan du finde din boligs energirapport. Er du blevet nysgerrig på mulighederne for energirenovering? Du kan læse mere om fordelene ved at energirenovere her, og du kan læse mere om hele processen her.

hegn på grund

Regler for opsætning af hegn – sådan gør du det korrekt

At opføre et hegn omkring ens ejendom kan være en god måde at øge privatlivets fred,
sikkerhed og æstetik. Men før du går i gang med at opsætte et hegn, er det vigtigt at forstå
de regler og forskrifter, der gælder for dette. Herunder er en oversigt over nogle af de
vigtigste regler for opsætning af hegn, hvor der kan være lokale bestemmelser, kommunale
bestemmelser og lov om hegn.

Hegn regler

Inden man opfører et nyt hegn, er det vigtigt, at man undersøger de bestemmelser, som er
vedtaget lokalt (ejerforeningen) eller kommunalt. Visse lokale planer pådutter
ejendomsejere, at hegnet skal være af en vis type, vis farve og en maksimal højde for
hegnet. Hvis du opfører et hegn, som ikke opfylder de krav, som står i bestemmelserne, kan
det betyde, at det nye hegn skal tages ned. Sørg for at få den nødvendige tilladelse, så du
ikke ender i en situation, hvor du har revet det gamle hegn ned, og at dit nye hegn ikke kan
godkendes.

Regler for placering af hegn

Når du har fået bekræftet, at dit hegn er af godkendt type, så du kan opsætte dit nye hegn,
er det vigtigt, at du planlægger placeringen præcist. Med det menes der, at du har en
ejendomsgrænse, så du ikke må overskride din egen grund. Hvis dit nye hegns placering
ikke planlægges og opsættes korrekt, vil du overskride dine grænser. Det kan betyde, at dit
hegn skal rykkes, så det er inden for dine grænser. Med grænser menes der naboens grund,
offentlige veje etc., som er uden for den grund, som du ejer.

Hegn regler for højde

Hegnets højde er ofte reguleret af lokale bygningsregler, hvilket oftest er bestemmelser, som
kommunen har vedtaget for lokalplanen. Nogle kommuner tillader kun hegn af en bestemt
højde, mens andre tillader højere hegn under visse betingelser eller afhængigt af, hvor i
kommunen at ejendommen er placeret. Det er vigtigt at kende disse regler og respektere
dem, når du planlægger opsætning af dit hegn. Hvis du ikke overholder de hegn regler, der
er for højden, kan ledelsen eller kommunen bede dig om at reducere højden

Regler for materialer og udseende på hegn

Nogle kommuner eller byområder kan som nævnt have specifikke krav til hegnsmaterialer
og udseende af hegn. Krav til materialer kan omfatte hvilke træsorter, metaller eller vinyler,
som er tilladt at opføre hegn i. Hertil kan der også være krav til hvilken farve hegnet skal
have, eller at man har en håndfuld farver at vælge imellem. Disse hegn regler er vedtaget,
da man ønsker at sikre sig en vis æstetisk konsistens i området.

Regler for vedligeholdelse af hegn

Vedligeholdelse af hegn er forskelligt alt afhængigt af materialet, som hegnet er fremstillet
af. Når du har opsat dit nye hegn, er det vigtigt, at du vedligeholder det regelmæssigt.
Vedligeholdelse er ikke alene, at du fjerner alger, giver træbeskyttelse eller noget tredje, som er kosmetisk, men også at du sikrer dets sikkerhed og holdbarhed. Følg producentens
anbefalinger for vedligeholdelse af hegnet, herunder rengøring, farvning og reparation af
eventuelle skader.

Ovenstående hegn regler er de typiske hegn regler, som man følger, men der kan være
forskelle fra kommune til kommune, hvorfor man bør kontakte kommunen eller
ejerforeningen, så man opfører hegnet korrekt og efter reglerne første gang.
Der er en lov om hegn regler, som man kan læse mere om i ”Bekendtgørelse af lov om
hegn” på retsinformation.dk. Denne lov omfatter almindelige bestemmelser, rejsning af nyt
hegn, sløjfning af hegn, vedligeholdelse, hegnsynet og meget mere, hvilket kan være
uoverskueligt, men såfremt du følger de regler, der er i dit område, kan du opføre et nyt
hegn.

eksempel på loft type, træloft i form af trælister

Valg af ny loftbeklædning: Det skal du vide om forskellige lofttyper

Loftet spiller en vigtig rolle i hjemmet, både når det kommer til boligens æstetiske udtryk, men også når det kommer til funktionaliteten. Der findes forskellige lofttyper, som er lavet af forskellige materialer, og som hver især ofte hænger sammen med en bestemt tidsperiode og en særlig byggestil. Står I og skal have nye lofter og skal vælge en ny loftbeklædning? Eller er du bare nysgerrig på de forskellige typer af lofter, man ser i huse rundt om i Danmark? Så læs med her, hvor vi har samlet viden om forskellige lofttyper.

4 typiske loftbeklædninger

Trælofter

Trælofter og listeloft i træ er typer af loftbeklædning, vi ofte ser i sommerhuse og i klassiske parcelhuse fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne. Disse lofter er ikke unormale at støde på, hvis I fx er ude for at kigge på hus i forbindelse med et muligt boligkøb. Mange steder ser man nemlig stadig trælofterne i parcelhuse fra denne tid, mange vælger dog i dag at male dem over eller hvidpigmentere dem frem for at have dem i den originale træfarve. Træloft er en lofttype, som er kendt for at være mere eller mindre vedligeholdelsesfri, og det er nemt at hænge lamper og lignende op i loftet. Man kan også relativt nemt udskifte dele af loftet, fx hvis man har lavet et hul i en loftbrædder, eller hvis der er faldet en knast ud af et af loftbrædderne.

Træloft er en klasse 2 beklædning, hvilket betyder, at det altid er tilladt at sætte det op i enfamiliehuse. I højere etageejendomme skal man dog være opmærksom på reglerne.

Gipslofter

Gipslofter er en af de mest almindelige former for loftbeklædning i danske boliger, da det er en prisvenlig løsning, der giver forskellige muligheder og et ensartet udtryk. Gipsloftet ser vi både i nyere og ældre boliger. I ældre boliger fra 60’erne og 70’erne er gipslofterne typisk sat op i mindre plader, som giver en mere ujævn overflade, hvor man kan se samlingerne mellem pladerne, hvilket danner et mønster. I nyere boliger bruger man stadig gipslofter, men typisk er det i dag større gipsplader, man sætter op, hvor samlingerne ikke er synlige. I nyere boliger ser man derfor ofte mere ensartede og jævne gipslofter, der minder om pudsede lofter. Det gode ved denne lofttype er, at materialet er nemt at arbejde med, det er nemt at rengøre, nemt at spartle op, hvis man laver huller, og så er det brandsikkert, hvis man anvender mindst 2 lag.

Pudsede lofter

Pudsede lofter er en loftbeklædning og lofttype, man typisk ser i ældre lejligheder og villaer fra perioden frem til 1950’erne. Det er kendetegnet ved en glat overflade og med stuk og rosetter. I nyere byggeri bruger man ikke pudsede lofter, da det både er dyrt, tidskrævende og besværligt at etablere. Til gengæld vælger mange, der køber eller bor i en ældre bolig, at fortsætte med denne loftbeklædning for at bibeholde den stil og ånd, der er i boligen.

Akustiklofter

Akustiklofter eller lyddæmpende lofter etableres ofte i nyere boliger med store rum fx køkkenalrum eller andre steder, hvor man kan opleve udfordringer med lyd og akustik. Der findes en række forskellige løsninger inden for akustiklofter, herunder træbeton, kork, presset mineraluld og akustikpaneler. Fordelen ved akustiklofter er, at det giver rummene en god og behagelig akustik og et godt indeklima.

Hvordan vælger du det rette?

Når man skal vælge en ny loftbeklædning, er der flere forskellige ting, du skal tage højde for. Først og fremmest skal lovgivningen overholdes. Det betyder blandt andet, at hvis etableringen af nye lofter resulterer i en for lav loftshøjde, skal du vælge en anden. Derudover bør du vælge en lofttype, der både falder i din smag, men som samtidig også passer til boligens stil. Du bør ligeledes have øje for vedligeholdelsen og processen for etablering af loftbeklædningen. Du kan læse meget mere om, hvad du bør have for øje, når du skal etablere nye lofter i din bolig i vores tidligere blogindlæg her.

Opdager du en skjult fejl eller mangel på din nye bolig, kan du benytte en ejerskifteforsikring, hvid du har tegnet en. Læs mere om, hvordan vores ejerskifteforsikring dækker her.

Dine vinduer kan fortælle, når det er tid til at lufte ud.

Gode råd til at lufte ud om vinteren

I disse måneder er der bidende kulde på menuen, og derfor kan man let fristes til at skrue op for varmen i boligen og lukke kulden ude. Der er dog flere gode grunde til at være opmærksom på indeklimaet i vintermånederne og huske udluftningen. Dansk Boligforsikring giver dig derfor en række gode råd til, hvordan du kan lufte ud i de kolde vintermåneder.

Hvorfor bør man lufte ud?

Som nævnt er der flere gode grunde til, at man husker på udluftningen i boligen om vinteren. Først og fremmest kan vinteren blive en sand højtid for fugtskader, hvis man glemmer at lufte ud regelmæssigt. Madlavningen, badet, rengøringen og mange andre aktiviteter i hjemmet afgiver fugt i boligen, og derfor er det vigtigt at skifte den fugtige luft ud med frisk luft. Med regelmæssig udluftning mindsker man chancen betydeligt for skjulte fugtskader.

Indeklimaet i hjemmet er også vigtigt, og her er det helt centralt, at man husker at lufte ud. Et dårligt indeklima kan lede til hovedpine, uoplagthed og irriterede øjne. Samtidig er der en direkte forbindelse mellem luftkvalitet og koncentrationsevne, så regelmæssig udluftning er vigtigt for både kroppen og sindet. Hertil er der faktisk endnu en god grund til, at det er vigtigt at lufte ud om vinteren. Den kolde tid er jo højsæson for sygdomme som influenza, og vi kender alle til, hvordan familiemedlemmer har det med at smitte hinanden i boligen. Særligt under tiden med covid-19 og nedlukninger lærte vi, at regelmæssig udluftning er med til at mindske chancen for smittespredning i hjemmet.

Gode råd til at lufte ud om vinteren

Om sommeren kan man blot holde vinduerne åbne i timevis, men hvis man vil undgå istapper under næsen, så skal der en anden strategi til om vinteren. Derfor er det vigtigt at tænke over, hvor ofte man lufter ud, hvor længe man lufter ud og hvordan man lufter ud. Her får du derfor de gode råd til ordentlig udluftning i vinterkulden.

Masser af frisk luft på kort tid

Det er vigtigt at få udskiftet så meget af luften i boligen på så kort tid som muligt. Derfor er det en god ide, at man åbner flere vinduer og/eller døre for at skabe gennemtræk i boligen. Man behøver ikke at lukke vinterkulden ind i lang tid af gangen, da meget af luften hurtigt udskiftes ved effektivt gennemtræk. Dermed kan man nøjes med at lufte grundigt ud i 5-10 minutter 2-3 gange om dagen.

Om vinteren er det en dårlig ide at lade et vindue stå på klem i længere perioder. Når vinduet lukker kulden ind i længere tid, vil vægge, gulve og lofter blive kolde, hvilket kan føre til udviklingen af kondens på den korte bane og udvikling af skimmelsvamp på den lidt længere bane. Følg derfor i stedet rådene ovenfor med meget frisk luft i korte perioder. Hvis der er skimmelsvamp i et hjem, kan det påvirke ens helbred og skade boligen. Det er derfor vigtigt at forebygge og bekæmpe skimmelsvamp.

Hvis du opdager skimmelsvamp og har tegnet en ejerskifteforsikring på din bolig, som stadig gælder, kan den i nogle tilfælde dække skimmelsvampeangreb. Læs mere om ejerskifteforsikring og skimmelsvamp her. 

Tænd for varmen, men sluk, når du lufter ud

Det er en god ide at slukke for varmen midlertidigt, når man laver gennemtræk i hjemmet for at lufte ud. Hvis dine vinduer eller døre har indbyggede udluftningsventiler, så kan det være en god ide at lukke ventilerne lidt til i vintermånederne, så man ikke fyrer for fuglene. Her er det dog vigtigt at åbne dem igen, når forårets varme kommer tilbage, da de er meget gode til at holde et sundt indeklima om sommeren.

Det er vigtigt at have en temperatur på mellem 18 og 22 grader i hjemmet. Det må ikke komme under, da det kan skade boligen. Her på hjemmesiden har vi også samlet en guide til dig, der gerne vil spare på varmen om vinteren uden at skade boligen.

Køkkenet og badeværelset

Der er nogle rum i boligen, hvor man skal være ekstra opmærksom på udluftningen. Det gælder særligt for badeværelset og køkkenet, hvor bad og madlavning udskiller en hel del fugt i boligen. Derfor er det en god ide at lufte ud lidt oftere i disse rum – særligt lige efter badet eller madlavningen, så fugten kommer ud med det samme. På badeværelset er det en god ide at holde badeværelsesdøren lukket efter badet, så den fugtige luft ender i udsugningen eller gennem det åbne vindue på badeværelset i stedet for at sprede sig til resten af hjemmet.

Hold øje med ruderne

Hvis du er i tvivl, om du lufter nok ud, så kan du kaste blikket på boligens vinduer. Det er nemlig et klart tegn på manglende udluftning, hvis der kommer dug på ruderne. Hvis du lægger mærke til de små fugt-dråber på ruden, er det altså på tide at lufte ud.

Undgå følgeskader efter frost og sne

Sådan beskytter du dit sommerhus mod frostskader

Vi står midt i årets koldeste måneder, hvor du måske sjældent tænker på sommerhuset. Det kan dog være en god ide at sikre dit sommerhus mod netop kulden, da vinteren er højsæson for frostskader. Hos Dansk Boligforsikring er det vores mission at give relevant information til alle typer af husejere, og derfor kommer vi her med en række gode råd til at undgå frostskader i sommerhuset. Først skal vi blive klogere på, hvorfor denne type skader opstår.

Hvad er frostskader?

De fleste typer af frostskader opstår på grund af vand, der udvider sig, når det fryser. Derfor kan der komme frostskader på vandrør og blandingsbatterier, der simpelthen kan sprække, når vandet udvider sig i frostgraderne. Det kan blive en utroligt dyr fornøjelse, hvis man skal udskifte mange af sommerhusets vandrør på grund af frostskaderne. Nedenfor kan du derfor læse gode råd til, hvordan du undgår skaderne denne vinter.

Der findes dog også andre former for skader, som frost kan forårsage i sommerhuset. Hvis der kommer frost efter en periode med meget regn, eller hvis sommerhuset oplever opstigende fugt, så kan frosten også forårsage skader på murværket. De forekommer, fordi mørtlen mellem murstenene først er blevet fugtig og derefter bliver udsat for frostgrader. Når fugten i mørtlen fryser, bliver fugerne porøse og kan smuldre. I de værste tilfælde kan dette have en negativ effekt på murens stabilitet. Den samme type frostskade kan også forekomme i soklen, hvilket kan føre til alvorlige skader med tiden.

Gode råd til at undgå frostskaderne

Når du skal beskytte sommerhuset mod frostskader i vandrørene, så har du simpelt sagt 2 valg: Enten kan du sørge for, at vandet i rørene aldrig fryser, ellers kan du sørge for, at der ikke er vand i rørene. Du kan altså vælge at lade varmen være tændt i sommerhuset hele vinteren, så de indvendige rør aldrig bliver udsat for frostgrader. Du behøver ikke at opretholde en normal stuetemperatur, da det vil være nok at holde temperaturen på 10-12 grader for at undgå frostskader. Dette valg kan dog resultere i en meget høj varmeregning, og det er mest oplagt, hvis du har planer om at bruge sommerhuset over vinteren. Hvis du ikke ønsker at have varmen tændt hele vinteren, så er det vigtigt, at du lukker for vandet ved stikledningsventilen eller målerbrønden, hvorefter du skal aftappe vandet fra alle rørene. Her er det ikke nok at lukke for hovedhanen inde i huset, da denne også kan sprænge ved frost.

I forhold til frostskader på murværket kan man ikke gøre meget for at forebygge, men man kan gøre meget for at opdage og udbedre eventuelle skader hurtigt. Her er det vigtigt, at man løbende fører opsyn med fugerne mellem husets mursten. Hvis man lægger mærke til porøs mørtel i fugerne, er det vigtigt hurtigt at få fræset fugerne og erstatte den med ny og fugtsikret mørtel. Ellers kan skaderne nemlig føre til mere alvorlige skader på sommerhuset på sigt. Her på siden har vi også samlet en mere generel guide til, hvordan du gør boligen klar til vinter og undgår frostskader.

Overvej forsikring ved køb og salg af sommerhuse

Hvis du overvejer at købe nyt sommerhus i det nye år, kan det være en god idé at tilkøbe en ejerskifteforsikring til sommerhuse. Det er nemlig kun naturligt at frygte, at man kommer til at finde skjulte skader eller ulovlige installationer i sit nye sommerhus, som kan være dyre at udbedre, og her kan en ejerskifteforsikring give en tryghed. Hos Dansk Boligforsikring bliver vi ofte spurgt, om det overhovedet er muligt at tegne en ejerskifteforsikring på et sommerhus. Det korte svar er ja, hvis der er udarbejdet gyldige tilstands- og elinstallationsrapporter. Her på siden kan du blive meget klogere på reglerne og behovet for ejerskifteforsikring på sommerhus.

Hvis du overvejer at sælge dit sommerhus i år, så kan det også være en rigtig god ide at sikre dig. Det kan du gøre ved at indhente et tilbud på ejerskifteforsikring og tilbyde køber at betale halvdelen. Derudover kan en sælgeransvarsforsikring til sommerhuse give en yderligere tryghed som sælger. Læs mere om sælgeransvarsforsikring til sommerhus her.

Dansk Boligforsikring forklarer friværdien, og hvordan du optager lån i boligens friværdi.

Få styr på friværdien – sådan optager du lån i boligens friværdi

Som ny på boligmarkedet, er der mange begreber, du skal have styr på. Friværdien er nok en af de vigtigste begreber at have styr på, da det virkelig kan komme dig til gode som boligejer. I dette indlæg giver Dansk Boligforsikring dig en forklaring af, hvad det betyder, og hvordan man optager et lån i boligens friværdi. Sidst kommer vi med nogle gode råd til dig, der overvejer at tage et lån.

Hvad er friværdi?

Simpelt formuleret er friværdi den del af din boligs værdi, som du selv ejer. For at finde den i netop din bolig, skal du altså trække din gæld i boligen fra boligens forventede salgsværdi. Man kan altså sige, at det er de penge, som allerede er dine, men som er bundet til dine mursten.

Hvis du eksempelvis har et hus med en værdi på 3.000.000 kroner, og din restgæld i boligen ligger på 2.000.000 kroner, så har du en friværdi på 1.000.000 kroner. En nem huskeregel er, at den udgør de penge, som du ville stå med i hånden, hvis din bolig blev solgt i dag.

Din friværdi ligger dog ikke fast på det samme niveau over tid. Den stiger løbende i takt med, at du afdrager på dit boliglån. Med hvert afdrag bliver din boliggæld mindre, hvilket betyder, at du ejer en større del af boligens værdi.

Den stiger dog også, når boligens værdi stiger. Hvis din boligs værdi stiger som følge af boligmarkedets prisudvikling, så bliver boligens forventede salgsværdi – og dermed din friværdi – større. Det kan derfor være en god ide at få din bolig vurderet af en ejendomsmægler eller vurderingsmand, hvis det er længe siden. Boligens værdi kan nemlig være steget en hel del siden boligkøbet.

Din friværdi kan også stige, hvis du vælger at forbedre boligen ved eksempelvis at bygge et nyt køkken eller en tilbygning, da boligens forventede salgsværdi vil stige.

Sådan optager du lån i boligens friværdi

Et lån i boligens friværdi betyder, at du pantsætter en del af din boligs værdi. De mest almindelige grunde til denne type lån er lån til renovering af boligen, afvikling af anden og dyrere gæld, forældrekøb, ny bil eller rejser. Hvis du ønsker at optage et lån i din bolig, så skal du starte med at kontakte den bank, hvor du har dit boliglån.

For at optage lånet er det nødvendigt, at friværdien er en betydelig del af boligens forventede salgsværdi. Som udgangspunkt kan du låne op til 80 % af din boligs værdi som realkreditlån, men du skal altid tage en snak med din egen bank om dine muligheder og deres regler for lån. Det er et realkreditinstitut, der vurderer boligens forventede salgsværdi i denne proces.

Realkreditlån er ikke gratis at optage, og de er ikke beregnet til små beløber, så du skal typisk låne over 100.000 kroner, før det giver mening at låne i boligen.

Lån i din friværdi er ofte den billigste måde at låne penge på, da du kan omlægge dit nuværende realkreditlån eller optage et tillægslån, hvilket oftest er billigere end andre typer af lån. Det kommer helt an på din specifikke situation og privatøkonomi, om en låneomlægning eller et tillægslån giver bedst mening for dig, så kontakt din bankrådgiver for information om dine muligheder.

Det er selvfølgelig nødvendigt, at du er i stand til at betale af på lånet. Derfor er din privatøkonomi og anden gæld afgørende for, om du kan optage et lån i boligen. Det er altså ikke altid nok, at man har en høj friværdi.

Det er muligt at optage denne type lån flere gange, og man kan typisk betale af på lånet i op til 30 år. Hvis man har luft i budgettet til en højere månedlig afvikling, så kan man vælge et lån med en kortere løbetid.

Gode ting at vide, hvis du vil optage lån i din friværdi

Der er flere ting, som er gode at være opmærksomme på, hvis man overvejer at optage et lån i boligens friværdi. Her kommer Dansk Boligforsikring med 4 gode råd til dig, der vil optage et lån i din bolig.

Højere risiko

Når du optager et tillægslån eller omlægger dit realkreditlån for at låne i friværdien, så får man en højere månedlig ydelse og gældsbyrde. Her er det vigtigt at overveje, om det i fremtiden kan blive svært at betale lånet tilbage. I tilfælde af en lønnedgang eller langtidssygemelding kan ens evne til at betale gæld tilbage falde, og det er vigtigt at have med i sine overvejelser. Det kan være en god ide at spare op, så man har en opsparing med omkring tre måneders løn efter skat stående i tilfælde af en lønnedgang.

Bliv klogere med en beregner

Dine muligheder for lån i boligens friværdi er styret af din specifikke økonomiske situation. Det kan være svært at regne mulighederne ud i hånden, men de fleste banker har en beregner på deres hjemmeside, hvor du kan taste dine oplysninger ind og blive meget klogere på dine specifikke muligheder.

Lån til renovering af boligen

Ofte har man mulighed for at låne i sin friværdi med udgangspunkt i den værdi, som boligen forventes at have efter renoveringen. Det kan altså være en god måde at finansiere forbedringer i hjemmet.

Lån til ny bil

Hvis du ønsker at låne i din boligs friværdi for at købe en bil, så er det en god ide at lånet har en kortere løbetid end de maksimale 30 år. For at undgå en restgæld ved et eventuelt bilsalg, så er det en god huskeregel at betale lige så meget i indbetaling, som bilen falder i værdi løbende.

Hos Dansk Boligforsikring går vi meget op i at informere om det danske boligmarked. Vi har samlet en masse viden og vejledning til boligkøbere og ejere på vores hjemmeside, som du kan støtte dig op af. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan en ejerskifteforsikring fungerer, hvad den dækker, og hvad den koster, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 59 49 88 44 eller mail info@danskboligforsikring.dk.

Dansk Boligforsikring giver dig overblikket over fremgang på det danske boligmarked.

Nye tal: Det danske boligmarked 2023 er i fremgang

I vinteren 2022 gik det danske boligmarked gennem en svær tid. Rentestigninger, høj inflation og økonomisk usikkerhed resulterede i faldende boligpriser og færre salg. Vinteren bød faktisk på det laveste antal bolighandler i omkring 10 år, men nu ser boligmarkedet ud til at være på rette spor igen. 

Danmarks Statistik kommer nu med en opgørelse for det danske boligmarked 2023, og skuden er i den grad vendt 180 grader. De nye tal fra 2. kvartal af 2023 viser fremgang i priser og antallet af handler. Fremgangen sætter sine spor på Nationalbankens prognose for boligmarkedet 2023, der er væsentligt mere positiv end prognosen fra marts, hvor den hårde vinter satte sine spor. 

Stigende priser

Fremgangen på det danske boligmarked kan ses på boligpriserne, der generelt har steget i 2. kvartal. I forhold til 1. kvartal i år er priserne på huse steget med 1,5%, og priserne på ejerlejligheder er steget med 2,1%. Priserne på sommerhuse er den eneste boligtype, hvor priserne ikke er steget. I gennemsnit er priserne på sommerhuse faldet med -0,3%.

Selvom boligpriserne er stødt stigende i 2023, så er de ikke helt nået op på niveau med priserne sidste år før vinteren. Ser vi på ejerlejligheder, så er prisen fortsat 4,3% lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. For husene gælder det samme, da de er 3,1% lavere end i samme kvartal sidste år. Disse tal er korrigeret for sæsonen.

Markant flere salg på det danske boligmarked 2023

Salget af alle boligtyper går frem i 2. kvartal af 2023. Samlet viser tallene fra Danmarks Statistik, at der var 16.641 bolighandler i kvartalet, og det er 945 flere end i 1. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 6%.

Stigningen i antallet af bolighandler på det danske boligmarked 2023 resulterer i, at der i alt blev solgt 3.592 ejerlejligheder, 11.099 huse og 1.950 sommerhuse. Alle tallene her er også korrigeret for sæsonen.

Nationalbanken med positiv prognose af det danske boligmarked 2023

De nye tal fra Danmarks Statistik er flankeret af en ny prognose med forventninger til boligmarkedet 2023 fra Nationalbanken. Den nye prognose fra Nationalbanken er klart påvirket af de nye positive takter på boligmarkedet. I marts forventede Nationalbanken, at priserne på huspriserne generelt ville falde med -9,4% i år, men efter de nye tal justeres denne forventning til et mindre fald på – 3,2%.

De mere positive forventninger til boligmarkedet 2023 har selvsagt også en positiv effekt på forventningerne til de kommende år. Nationalbanken er gået fra en forventning om, at boligpriserne vil falde med 0,3% næste år, til at forvente, at priserne kommer til at stige med 0,7% i 2024. Hvis vi ser frem mod 2025, forventer Nationalbanken, at huspriserne vil stige med hele 2,1%, hvilket giver gode fremtidsudsigter for husejere landet over.

Slutningen af 2023 kan give skarpere stigning på boligmarkedet

Det danske boligmarked 2023 kan ende med endnu større stigninger i både priser og antallet af bolighandler på grund af det nye boligskattesystem, der træder i kraft efter nytår. Særligt på markedet for ejerlejligheder i de store byer kan vi stå overfor en tid med mange salg, da købere ønsker at opnå en skatterabat ved at købe, før det nye boligskattesystem træder i kraft. Hvis du vil lære mere om det nye boligskattesystem og skatterabatten til boligejere, kan du blive meget klogere på den nye boligskat 2024 her.

Hvis du er en af dem, der ønsker at købe en ny bolig – måske før årsskiftet, så kan det være en god idé at overveje en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring er du nemlig forsikret mod skjulte skader og ulovlige installationer i dit nye drømmehjem og kan starte din nye tilværelse med ro i maven.
Hos Dansk Boligforsikring har vi samlet en stor mængde viden og gode råd her på hjemmesiden om boliger, boligkøb og forsikringer. Hvis du har spørgsmål til ejerskifteforsikring eller sælgeransvarsforsikring, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 49 88 44 eller skrive til os på mail info@danskboligforsikring.dk.

Dansk Boligforsikring