Energirapport på boliger

Energimærkning af en ejendom på over 60 kvadratmeter er lovpligtig. Mærkningen sker på baggrund af en energirapport, der giver et samlet billede af energivenligheden af din bolig og mulighederne for energiforbedringer. Når du skal sælge en bolig, er det et lovkrav at have en energirapport, som kan vise potentielle købere energimærkningen af boligen. Rapporten udarbejdes af en faglært energikonsulent.

Det indeholder en energirapport

En energirapport er udarbejdet på baggrund af en energikonsulents gennemgang af boligen. Konsulenten gennemgår bygningens forhold og de installationer i bygningen, som påvirker energiforbruget. I energirapporten vil følgende informationer fremgå:

Gyldighedsperiode

I rapporten vil gyldighedsperioden for energirapporten fremgå. En energimærkning er gyldig i 10 år, hvorefter man skal have en ny gennemgang af boligen og eventuelt en ny energimærkning. En bolig skal have en gyldig energirapport og energimærkning for at den kan sælges. Sælges boligen flere gange i løbet af en gyldighedsperiode, kræver det ikke en ny energirapport/energimærkning ved salg. Har man dog lavet energiforbedringer, så energimærkningen går fra fx E til C, så kan det måske være en god idé, at få lavet en ny rapport, selvom den gamle stadig er gyldig, hvis man ønsker at sælger. Det kan gøre ejendommen attraktiv og dermed lettere at sælge.

Energimærkning

I energirapporten vil det fremgå, hvilket energimærke din bolig har. Energimærket går fra A-G, hvor A-mærkningen er delt op i henholdsvis A2010,A2015, A2020. Jo højere et energimærke, der fremgår af energimærkningsrapporten, des mere klimavenlig og energivenlig er boligen. Udover angivelsen af den konkrete energimærkning, fremgår det også, hvilken energimærkning boligen vil kunne opnå, hvis der foretages energibesparende renoveringer.

Beregninger af energiforbruget på boligen

I energirapporten vil der ligeledes fremgå beregning af boligens årlige energiforbrug i MWh, herunder også energiudgifter og den samlede udledning af CO2.

Forslag til energiforbedringer af boligen

I rapporten listes energikonsulentens forslag til energiforbedringer på boligen. Her listes alle bygningens forhold og installationer, som kan påvirke energivenligheden, samt anførelser til eventuelle energiforbedringer. Forslag til energiforbedringer kan omhandle blandt andet forbedringer ved:

  • Tag
  • Loft
  • Ydervægge
  • Vinduer
  • Gulve
  • Ventilation
  • Energikilde
  • Vand
  • El

Konsulentens supplerende kommentarer

Til sidst i energirapporten fremgår energikonsulentens supplerende kommentarer til besigtigelsen af ejendommen, udregningerne og forslagene til energiforbedringer.

Er du nysgerrig på din boligs energimærkning? På Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk kan du finde din boligs energirapport. Er du blevet nysgerrig på mulighederne for energirenovering? Du kan læse mere om fordelene ved at energirenovere her, og du kan læse mere om hele processen her.