Guide til energirenovering

Energirenovering af huset har en lang række fordele for husejeren og beboerne i boligen. Ved at følge denne guide, når du skal energirenovere dit hus, kan du sørge for, at huset bliver energieffektivt. Energieffektiviteten har indflydelse på økonomi og sundhed, da højere energieffektivitet medfører besparelser på varmeforbruget, øger husets værdi, reducerer udledningen af CO2, og så skaber det et bedre indeklima for beboerne.

Når et hus sættes til salg, vil der være angivet en energiklasse. Det er en indikation for potentielle købere, som vil bide mærke i, hvad det vil have af indflydelse på deres økonomi, hvis boligen har en lavere energiklasse sammenlignet med andre boliger af samme type. For sælger er det også vigtigt med en bedre energiklasse, da det øger boligens værdi ved salg.

Forestiller man sig, at en bolig er af energimærket D, så kan en energirenovering, som kategoriserer boligen som energimærke C, betyde, at man som sælger øger boligens værdi med omtrent 50.000 kr. Man kan derfor regne med, at en bolig, hvis energiklasse forbedres, øges med ca. 50.000 kr. for hver energimærke-forbedring. Det gør det mere attraktivt for potentielle købere, som vil have en forståelse for, at boliger med bedre energimærkning er dyrere, da det i sidste ende betyder, at man som ny ejer af boligen kan se frem til lavere varmeregninger og bedre indeklima.

Prisen på energi er den seneste tid blevet dyrere, hvorfor energirenovering er blevet vigtigere. Samtidigt har klimaet behov for, at man bruger mindre energi. Det giver derfor god mening at investere i energirenovering – særligt hvis du allerede har modernisering af huset i tankerne. Hvis dit hus eller kommende hus skal moderniseres, så kan man med fordel overveje energirenovering, da man allerede har sat sig for at igangsætte et større projekt.

Fordele ved energirenovering af huset

Besparelse på varmeregningen: Når boligens energimærkning forbedres, vil det alt afhængigt af forbedringerne betyde, at boligen ikke taber varme. Det betyder, at man skal bruge mindre energi på at varme huset op, og dermed har man et mindre forbrug.

Ydre æstetik: Når man energirenoverer huset, vil man anvende moderne løsninger, som oftest kommer til udtryk ved et bedre udseende af husets facade. Det forbedrer derfor den ydre æstetik på huset, og det gør det mere attraktivt, hvis du har til sinde at sælge huset.

Sundt indeklima: Indeklimaet forbedres i forbindelse med renoveringen, da det vil medføre, at der er mindre træk og kulde. En bedre isolering betyder, at man som husejer får lettere ved at holde varmen og dermed temperaturen i boligen. Man får også lettere ved at holde et mere stabilt niveau, hvorfor det ikke bliver for varmt eller for koldt. Alt andet lige vil et sundere indeklima have indflydelse på tilværelsen i boligen og dermed også komforten.

Mindre CO2: Når boligen bliver energirenoveret, påvirker det som nævnt brugen af energi. Mindre energi medfører mindre belastning af klimaet, da man bliver mere uafhængig af fossile energikilder.

Boligens pris: Ved opnåelse af en bedre energimærkning kan det medføre, at boligen stiger i pris.

Hvad går en energirenovering ud på?

Overordnet er der tre aspekter, der spiller en rolle i energirenoveringen. Formålet er at opnå ovennævnte fordele, og det kan gøres gennem installationer (renovering), klimaskærm (renovering) og vaner (adfærd). Sidstnævnte er din ageren, hvorfor det ikke er en del af renoveringen, men dine energivaner.

Installationer dækker over din elforsyning og dit varmeanlæg. Det vil sige, at det er installationer som fjernvarme, gas, oliefyr, jordvarme, solceller, varmepumpe og lignende, som er med til at regulere og styre varmen i huset.

Klimaskærm dækker over husets konstruktion. Det vil sige, at klimaskærm er renovering af tag, loft, isolering i vægge, vinduespartier og tætningslister.

Hvad kan jeg energirenovere?

 • Loftkonstruktion
 • Tagkonstruktion
 • Evt. ovenlys, hvis du har dette
 • Gulvet
 • Kælderen
 • Husfacaden
 • Isolering i vægge
 • Dørene
 • Vinduespartier og vinduer
 • Terrændækket
 • Tætninger
 • Ventilation
 • Varmeinstallationer

Du kan også vælge at installere følgende:

 • Solceller
 • Varmepumpe
 • Solvarme

Faserne ved energirenoveringsprojektet

Du må ikke miste overblikket, da det kan blive uoverskueligt med et energirenoveringsprojekt. Derfor kan faserne ved projektet opdeles i tre, så du kan bevare overblikket.

Fase 1: Inden igangsættelse af dit projekt, så er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvor længe du vil blive boende i boligen. Det er en investering, hvorfor investeringen skal tjenes hjem i forbindelse med, at du bor der, og at du får gavn af energibesparelserne samt komforten i hjemmet.

Det kan også være, at du har et ønske om at sælge til en højere salgspris, eller at du har forsøgt at sælge, men at buddene ikke har været tilfredsstillende. Derfor kan det også give mening at renovere inden salget af boligen, da det vil gøre boligen mere attraktiv over for potentielle købere.

Når du har gjort dig disse overvejelser, skal du dykke ned i følgende:

 • Opførelsesåret for boligen
 • Nuværende energimærkning
 • Dit eget forbrug
 • Din økonomi

Kontakt din bank angående projektet, så I sammen kan danne jer et overblik over din økonomi og råderummet til forbedring af boligen gennem energirenovering.

Fase 2: Du skal til at igangsætte projektet, hvorfor du gør klogt i at lave en liste over, hvad du prioriterer bliver ændret ved boligen, så du kan opnå en bedre energimærkning. Det kan eksempelvis være bedre tætning, isolering af vægge, udskiftning af vinduer m.fl.

Hvis man i denne fase ønsker professionel rådgivning, kan man tage kontakt til en boligrådgiver med erfaring inden for området.

Inden du takker ja til tilbuddet fra entreprenøren med det første og bedste tilbud, så bør du altid indhente flere tilbud, da det giver dig mulighed for at sammenligne og evt. forhandle en bedre pris hos den, du gerne vil videre med, da denne bliver mødt af konkurrence.

Visse moderniseringer og renoveringer kan kræve, at man søger tilladelse gennem kommunen, hvorfor man bør læse gældende regler, servitutter, lokalplaner og andre særlige forhold, således at man undgår, at kommunen griber ind og stopper projektet.

Fase 3: Du har fundet firmaet, som skal løse opgaven for dig, og dit projekt skal igangsættes, men her er der punkter, du bør have for øje.

 • Beboelse: Er det muligt, at du forbliver boende, eller skal du finde et andet sted at bo, mens renoveringen udføres?

 • Sæson: Årstiden kan have indflydelse på udførelsen af projektet, hvorfor du bør drøfte det med renoveringsfirmaet.

 • Tilladelser: Du skal være sikker på, at du har alle de nødvendige tilladelser, således at det ikke giver dig hovedpine eller pauser dit projekt.

 • Forsikringen: Når du udfører et projekt som dette, skal dit forsikringsselskab orienteres. Forsikringsselskabet kan have bemærkninger til dit projekt. Derudover skal du også være sikker på, at firmaet er forsikret, hvis de gør skade på boligen.

 • Kontrakten: Elementerne i kontrakten skal være på plads.

 • Opstarten og løbende dialog: Sørg for at afholde et gennemgående og grundigt opstartsmøde, hvor du også stiller de nødvendige spørgsmål til entreprenøren og dennes håndværkere. Ved dette møde og de løbende møder skal løsningen gennemgås, der skal lægges en plan for levering af projektet, og alle detaljer ved projektet skal være drøftet, hvor man kommer til enighed. Hold gerne statusmøder undervejs, da det giver en tryghed, men også et overblik over fremgangen.

 • Tilsyn og tidsplan: Det er ikke ualmindeligt, at der forekommer ændringer i tidsplanen, da alt ikke går efter planen, fordi der kan være uforudsete udfordringer. Derfor bør man holde tilsyn og løbende blive opdateret på eventuelle forsinkelser.

 • Afslutning: Når projektet er afsluttet, skal det meddeles til kommunen.