Husejer: 4 ting du (måske) ikke vidste var din pligt

Mange tænker måske, at man som husejer helt selv må bestemme, hvad man gør på sin egen matrikel og med sit eget hus. Men sådan er det faktisk ikke helt. Som husejer har man nemlig en række pligter, der både omfatter egen grund og området lige omkring.

Bliv klogere på, hvilke pligter du som husejer har eller kan se frem til, hvis du står og overvejer at købe et hus.

1. Som husejer skal du sikre fremkommelighed på færdselsarealer

Grundejere har pligt til at sikre fremkommelighed og renlighed på færdselsarealer som fortove og stier omkring matriklen. Det betyder, at man skal fjerne ukrudt, feje og fjerne affald, der kan være til gene for andre fx. gående.

Det betyder også, at man som grundejer grundlæggende har pligt til at rydde sne og salte på færdselsområder.

Hvis dit hus er placeret på en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og salte dit fortov i perioden fra klokken 7 om morgenen til 22 om aftenen (dog klokken 8 om søndagen). Selvom man bor på en privat vej eller sti, skal man sikre fremkommelighed og sikre sig, at der er ryddet for sne og saltet på både fortov, vej og sti.

Reglerne for snerydning kan afvige lidt fra ovenstående, da det nogle steder kan være grundejerforeningen, der står for fx snerydningen.

Det er vigtigt at være særlig opmærksom på, hvad ens pligt er. Falder eller glider en person i sneen på et areal, du har ansvar for, men som er blevet forsømt, er det muligt at rejse et erstatningskrav.

2. Beplantning må ikke være til gene

Som husejer på en offentlig vej skal man sørge for, at beplantning på grunden ikke er til gene for andre mennesker, færdslen eller kommer for tæt på forsyningsledninger. Det betyder, at beplantning ikke må skygge for skilte eller hænge udover veje, fortove og cykelstier. Har du en hæk ud til et fortov, skal den være beskåret, så hele fortovets bredde kan anvendes.

Der kan være fastsat yderligere regler for beplantning og vedligeholdelse af det i lokalplanen eller i vedtægterne i grundejerforeningen.

3. Husejere skal holde sig indenfor lokalplanens rammer

Alle kommuner har en lokalplan, der overordnet set viser, hvad bestemte områder af kommunen må benyttes til, og hvordan området må udvikle sig. Det betyder også, at du som husejer ikke nødvendigvis har frit valg på alle hylder, når huset skal males, have nyt tag eller nye vinduer. Som boligejer har du pligt til at overholde den eksisterende lokalplan. Et brud på denne kan resultere i politianmeldelse, sag og bødestraf.

Når man ønsker at lave ændringer på huset, er det ikke nok at kende lokalplanen. Grundejerforeningen kan også have nogle regler for fx. husenes farver, ligesom der kan være nogle servitutter på huset. Det er derfor vigtigt at gøre sit arbejde grundigt, inden man kaster sig ud i renoveringsprojektet på huset.

4. Husnummer og postkassens placering er ikke ligegyldig

Som husejer skal man have en postkasse (eller en brevsprække, hvis hoveddøren er helt ud til skellet), og husnummeret skal være tydeligt og synligt. Men man kan ikke selv bestemme, hvor og hvordan postkasse placeres, eller hvor husnummeret sættes.

Postkassen skal nemlig stå vinkelret og med fronten mod en offentlig vej på skellet. Derudover skal sprækken i postkassen være i en højde på mellem 1 meter og 1,2 meter. Postkassen skal desuden været fastgjort, så man ikke kan fjerne den, og den skal have lås på.

Det skal fremgå tydeligt, hvem der bor på adressen (minimum forbogstav og efternavn).
Husnummeret skal kunne ses tydeligt fra vejen.

Hvis ikke man overholder reglerne, kan man risikere, at postvæsenet nægter at levere post, eller i værste fald en bødestraf.