Regler for brændeovne: Værd at vide ved køb og salg af bolig med brændeovn

Uanset om du er køber af en bolig eller sælger af en bolig med brændeovn, er det vigtigt at være opmærksom på reglerne omkring brændeovnen. Fra den 1. august 2021 trådte den såkaldte ejerskifteordning for brændeovne i kraft, hvilket inkluderer en pligt til at indberette oplysninger om brændeovnen til tinglysningen. Ordningen har betydning for både dig som køber og sælger.

Læs mere om reglerne for brændeovne og betydningen af ejerskifteordningen for både boligkøbere og boligsælgere.

Regler i ejerskifteordningen for brændeovne

Med indførelsen af ejerskifteordningen i 2021 blev der fastsat regler om, at brændeovne fra før 2003 skal udskiftes ved køb og salg af boliger. Lovgivningen har til formål at reducere den negative miljøpåvirkning, som ældre brændeovne kan medføre. Ejerskifteordningen fra 2021 har konsekvenser for både købere og sælgere.

Som køber indebærer det, at du har pligt til at skrotte eller udskifte brændeovnen senest 12 måneder efter overtagelsen af boligen, hvis brændeovnen er fra før 2003. Hvis den derimod er produceret efter 2003, skal du som boligkøber dokumentere brændeovnens alder senest 6 måneder efter overtagelsen af boligen. Dette kan gøres ved at fremlægge en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning af brændeovnen eller en udfyldt og underskrevet erklæring fra Miljøstyrelsen, som inkluderer en vurdering fra en fagperson/skorstensfejer om produktionsåret.

Som sælger har du kun pligt til at opbevare brændeovnens prøvningsattest i 10 år. Du kan desuden forbedre købsoplevelsen af en bolig med brændeovn ved at hjælpe med at finde kvitteringen for brændeovnen eller andre relevante dokumenter relateret til brændeovnen, som du måtte have.

Enkelte undtagelser

Der er visse undtagelser, når det kommer til reglerne om brændeovne. Ejerskifteordningen gælder ikke i en række tilfælde, herunder hvis brændeovnen er fra før 1920 eller er placeret i fredede bygninger. Du kan finde flere oplysninger om undtagelserne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Generelle regler for brændeovne

Ud over reglerne i forbindelse med ejerskifteordningen er der også en række generelle regler, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du har eller overvejer at få en brændeovn. Brændeovne skal placeres på en måde, der minimerer risikoen for personskader og brandfare.

  • Området foran en lukket brændeovn skal have mindst 30 cm ikke-brændbart materiale (f.eks. fliser eller stål), mens dette område skal være mindst 50 cm ved en åben pejs.
  • Det ikke-brændbare materiale skal strække sig mindst 15 cm ud på hver side af åbningen.
  • Brændeovnen skal monteres korrekt i henhold til monteringsvejledningen.
  • Der skal være et røgspjæld, som kan reguleres manuelt.
  • Skorstenen skal fejes mindst én gang om året.
  • Hvis du installerer en ny brændeovn i en bolig, hvor der ikke tidligere har været en, skal du informere kommunen. Du skal også informere dit forsikringsselskab, da det kan påvirke forsikringsdækningen.