Kategori: Bolig

Oversigt over forsikringstyper til bolig

4 forsikringstyper: Hvilke boligforsikringer dækker hvad?

Som husejer er der forskellige forsikringstyper, man skal have styr på. Det er nemlig vigtigt at være forsikret ordentligt, hvis uheldet skulle være ude – og ingen af boligforsikringerne dækker det hele. Derfor giver vi her et overblik over de typiske forsikringstyper der er for husejere, så du har et overblik over, hvilke forsikringer du bør tegne, og hvilke der skal benyttes i forskellige situationer.

Forsikringstype 1: Indboforsikring

Indboforsikringen er den mest almindelige forsikring blandt danskere. Det er den forsikringstype, som dækker alle dine ting inde i huset. Det gælder fx møbler, elektronik, tøj, smykker og nogle hårde hvidevarer etc. Det kan fx være, hvis tingene bliver stjålet, går til i brand eller bliver ødelagt på anden vis.

Selvom det hedder en indboforsikring, så er det faktisk ikke kun tingene inde i huset, som den dækker. Den dækker typisk også dine ting, hvis du har dem med dig uden for hjemmet.

Derudover er det en forsikringstype, som indeholder ansvarsforsikring. Det betyder, at det også er denne forsikring, du skal benytte, hvis du ved et uheld kommer til at ødelægge eller gøre skade på andres ting. Typisk dækker en indboforsikring hele husstanden. En indboforsikring er derfor noget, som man bør tegne, uanset om man bor til leje eller ejer, eller bor i hus eller lejlighed. Forsikringen dækker så længe man betaler til den.

Husk altid at læse forsikringsbetingelserne, da de kan variere fra selskab til selskab.

Forsikringstype 2: Husforsikring

Hvor indboforsikringen populært sagt dækker skader på de “løse” ting i huset, så er husforsikringen den forsikringstype, som dækker skader på selve huset dvs. bygningen og faste installationer. Typisk dækker den i forbindelse med pludselige skader på huset forårsaget af fx brand, vandskader, storme, skybrud, hærværk og ulykker. Den dækker ikke ved manglende vedligeholdelse.

Som med alle andre forsikringer bør du altid tjekke forsikringsbetingelserne hos det enkelte selskab, da det kan være forskelligt, hvordan din forsikring præcis dækker. Mange steder er der også mulighed for tilkøb af tilvalgsforsikringer, så man er yderligere dækket.

Forsikringen dækker, så længe der betales. Bor du til leje, er det typisk udlejerens ansvar at forsikre huset – men husk altid at tjekke din lejekontrakt.

Forsikringstype 3: Ejerskifteforsikring

Hvor de to foregående forsikringstyper dækker pludselige skader på hus eller ting, så dækker en ejerskifteforsikring skjulte og ukendte skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter ved huskøb. Den dækker derfor typisk ukendte fejl, der er sket i forbindelse med husets opførelse eller renovering. Der tages dog altid højde for husets alder, og derfor vil forventelige skader eller mangler på et hus af en given alder ikke være dækket.

En basis ejerskifteforsikring dækker 5 år efter overtagelse af huset, mens en udvidet forsikringstype dækker op til 10 år. Forsikringen tegnes før overtagelse af huset og er et engangsbeløb, hvor forsikringspræmien på det billigste indhentede tilbud deles mellem køber og sælger.

Forsikringstype 4: Sælgeransvarsforsikring

En sælgeransvarsforsikring er en type forsikring, der kan tegnes, hvis du sælger dit hus. Selvom man som sælger, betaler halvdelen af ejerskifteforsikringen, kan der være forhold, som ikke dækkes, da de ikke er en del af tilstandsrapporten, og som derfor vil falde tilbage på dig. Det gælder fx ulovlig kloak og stik uden for huset, ulovlig bygningsindretning og forurenet grund.

Her er det, at sælgeransvarsforsikringen træder ind.

sætningsskade

Sætningsskader: Alt du skal vide

Der er mange ting at være opmærksom på som husejer. Sætningsskader er blot én af tingene. Her kan du blive klogere på, hvad sætningsskader eller sætningsrevner er, og hvordan du skal forholde dig, hvis du opdager en sætningsskade.

Hvad er sætningsskader?

Kort fortalt er en sætningsskade revner i huset og kaldes også for sætningsrevner. Det kan være både små, store og skrå revner, som opstår,  når huset “sætter sig”. Det kan ske på grund af:

 • jordens bæreevne. Hvis jordens bæreevne ikke er stærk nok til at holde huset, kan huset rykke sig.
 • jordlag under huset forgår eller svinder ind. Ekstrem tørke kan fx få lerlaget i jorden til at svinde ind. Det så man tilbage i 2018, hvor sommeren var præget af
 • ekstrem tørke.
 • grundvandssænkning
 • rystelser fra fx tung trafik og byggerier i nærheden huset
 • omskifteligt vejr

Hvor kommer sætningsskader?

Sætningsskader kan komme flere steder. Blandt andet i husets ydre murværk, indre murværk, fuger, fundament og gulv. De ses ofte som løbende revner, der går fra soklen og op i murværket. Har man tilbygninger til huset, vil man ofte opleve sætningsrevner der. Det skyldes, at fundamentet eller jordtypen under kan være anderledes, og bygningerne være forskellige.

Hvor normale er sætningsrevner?

Det er meget normalt at se sætningsskader i form af mindre revner i fugerne.

Konsekvenser ved sætningsskader

Hvis ikke man får repareret en sætningsskade (især en udvendig) i rette tid, kan der komme vand, fugt, råd og frostsprængninger i revnerne. Sker det, kan skaden blive endnu større. Derfor er det vigtigt at holde øje med revner i muren og få repareret dem, også selvom det er de små revner i fugerne. Er det en igangværende revne, der udvikler sig hurtigt, er det særlig vigtigt at reagere og få stoppet sætningsskaden.

Hvordan dækker forsikringen?

Nogle vil måske tænke, at det er husforsikringen, som skulle dække sætningsskaderne, da den som regel dækker pludselige skader på huset. Men sådan er det ikke. Sætningsskader er normalvis dækket af en ejerskifteforsikring, hvis skaderne skyldes en fejl, fra da huset blev bygget eller i forbindelse med en renovering. En ejerskifteforsikring dækker nemlig generelt over uopdagede og ikke kendte fejl, som man først opdager, når man er flyttet ind. Dog dækkes skader ikke, hvis de kan forventes på grund af husets alder.

Pligter som husejer

Husejer: 4 ting du (måske) ikke vidste var din pligt

Mange tænker måske, at man som husejer helt selv må bestemme, hvad man gør på sin egen matrikel og med sit eget hus. Men sådan er det faktisk ikke helt. Som husejer har man nemlig en række pligter, der både omfatter egen grund og området lige omkring.

Bliv klogere på, hvilke pligter du som husejer har eller kan se frem til, hvis du står og overvejer at købe et hus.

1. Som husejer skal du sikre fremkommelighed på færdselsarealer

Grundejere har pligt til at sikre fremkommelighed og renlighed på færdselsarealer som fortove og stier omkring matriklen. Det betyder, at man skal fjerne ukrudt, feje og fjerne affald, der kan være til gene for andre fx. gående.

Det betyder også, at man som grundejer grundlæggende har pligt til at rydde sne og salte på færdselsområder.

Hvis dit hus er placeret på en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og salte dit fortov i perioden fra klokken 7 om morgenen til 22 om aftenen (dog klokken 8 om søndagen). Selvom man bor på en privat vej eller sti, skal man sikre fremkommelighed og sikre sig, at der er ryddet for sne og saltet på både fortov, vej og sti.

Reglerne for snerydning kan afvige lidt fra ovenstående, da det nogle steder kan være grundejerforeningen, der står for fx snerydningen.

Det er vigtigt at være særlig opmærksom på, hvad ens pligt er. Falder eller glider en person i sneen på et areal, du har ansvar for, men som er blevet forsømt, er det muligt at rejse et erstatningskrav.

2. Beplantning må ikke være til gene

Som husejer på en offentlig vej skal man sørge for, at beplantning på grunden ikke er til gene for andre mennesker, færdslen eller kommer for tæt på forsyningsledninger. Det betyder, at beplantning ikke må skygge for skilte eller hænge udover veje, fortove og cykelstier. Har du en hæk ud til et fortov, skal den være beskåret, så hele fortovets bredde kan anvendes.

Der kan være fastsat yderligere regler for beplantning og vedligeholdelse af det i lokalplanen eller i vedtægterne i grundejerforeningen.

3. Husejere skal holde sig indenfor lokalplanens rammer

Alle kommuner har en lokalplan, der overordnet set viser, hvad bestemte områder af kommunen må benyttes til, og hvordan området må udvikle sig. Det betyder også, at du som husejer ikke nødvendigvis har frit valg på alle hylder, når huset skal males, have nyt tag eller nye vinduer. Som boligejer har du pligt til at overholde den eksisterende lokalplan. Et brud på denne kan resultere i politianmeldelse, sag og bødestraf.

Når man ønsker at lave ændringer på huset, er det ikke nok at kende lokalplanen. Grundejerforeningen kan også have nogle regler for fx. husenes farver, ligesom der kan være nogle servitutter på huset. Det er derfor vigtigt at gøre sit arbejde grundigt, inden man kaster sig ud i renoveringsprojektet på huset.

4. Husnummer og postkassens placering er ikke ligegyldig

Som husejer skal man have en postkasse (eller en brevsprække, hvis hoveddøren er helt ud til skellet), og husnummeret skal være tydeligt og synligt. Men man kan ikke selv bestemme, hvor og hvordan postkasse placeres, eller hvor husnummeret sættes.

Postkassen skal nemlig stå vinkelret og med fronten mod en offentlig vej på skellet. Derudover skal sprækken i postkassen være i en højde på mellem 1 meter og 1,2 meter. Postkassen skal desuden været fastgjort, så man ikke kan fjerne den, og den skal have lås på.

Det skal fremgå tydeligt, hvem der bor på adressen (minimum forbogstav og efternavn).
Husnummeret skal kunne ses tydeligt fra vejen.

Hvis ikke man overholder reglerne, kan man risikere, at postvæsenet nægter at levere post, eller i værste fald en bødestraf.

Stormene kommer ofte i efteråret

Stormsikring: Gør klar til efterårets storme

Efterår er sæson for storme. Derfor er det en god idé som husejer at sikre, at huset er stormsikret og kan modstå efterårets vind og vejr. Der har været talrige eksempler over de seneste år, hvor manglende stormsikring har resulteret i skader og ødelæggelser.

Derfor giver vi her et indblik i, hvordan du kan gøre huset klar til efterår, hvor kraftig blæst og storme ofte følger med.

Stormsikring af huset er vigtig

Efterårsvejret har mange gange før vist sig fra sin barske side. Hvert efterår oplever vi voldsom rusken i både hus og have, og vi ser vilde billeder og videoer af væltede træer, ødelagte huse, nedfaldne tagsten samt trampoliner og havemøbler på afveje, når efterårets storme er på visit. Det kan få store konsekvenser, hvis man oplever stormskader som disse. Derfor er stormsikring af huset vigtigt at huske.

Hvornår er stormsikring nødvendigt?

Stormsikring er en god ide både før og efter stormvarsler er udsendt. Det kan være en rigtig god ide at komme stormskaderne i forkøbet og undersøge og stormsikre huset og haven allerede ved efterårets begyndelse. Det er selvfølgelig også vigtigt som husejer at holde øje med vejrvarslerne henover efteråret og vinteren, så stormen ikke kommer som et chok. En del stormsikring kan nemlig først laves lige inden, stormen rammer, eller når den rammer.

7 råd til at stormsikre huset

Men hvordan stormsikrer man så sit hus? Her er 7 råd, der gør hus og have klar til at stå imod efterårets storme.

1. Tjek taget

En klassiker ved efterårsstorme er løse og nedfaldne tagsten. Som en del af din stormsikring af huset bør du derfor gennemgå taget. Sidder der fx. løse tagsten? Med storm følger ofte regn. Tjek derfor også, om der er huller i taget, nu du er i gang.

2. Luk haven ned for vinteren

En vigtig del af din stormsikring af huset foregår i haven. I haven er der ofte mange løse genstande, som kan flyve rundt og ramme både huset, drivhuset, skuret etc. Sørg derfor for så vidt muligt at pakke haven ned for vinteren, når du ikke bruger den mere. Når stormen varsles, bør du sikre en ekstra gang, at alle havemøbler er sat ind, og trampolinen er fastgjort. Blomsterkrukker og andet, der kan vælte, bør også sættes ind.

3. Tjek træerne

Mange skader i forbindelse med efterårsstorme opstår også på grund af væltede træer. Derfor er det en god idé ved forebyggende stormsikring at tjekke træer omkring huset. Vil de kunne vælte? Vil de kunne ramme noget eller nogen, hvis det skulle ske? Lige inden stormen rammer, er det desuden en god idé også at fjerne løse grene, der potentielt ville kunne flyve rundt.

4. Vær opmærksom på drivhuset

Mange husejere har også et drivhus. Har du et, skal du også stormsikre det. Allerede når du får det, er det en god idé at sikre, at det står mest muligt i læ. Sørg desuden for, at intet glas sidder løst, og alle døre og vinduer er lukkede og ikke kan blæse op. Ved stormvarsel kan du evt. pakke drivhuset ind i en presenning. Dog skal du sikre, at vinden ikke får fat i det.

5. Tjek plankeværket

Har du et plankeværk eller hegn omkring haven, kan det også være en god idé at stabilisere det, hvis det ikke er solidt. Det er ærgerligt med et væltet eller ødelagt plankeværk på grund af manglende stormsikring.

6. Parker bilen et sikkert sted

Når stormen rammer, bør bilen være parkeret et sikkert sted, hvor tagsten og træer ikke kan ramme den. Det kunne fx. være i en carport eller en lukket garage.

7. Luk alle døre og vinduer

Når stormen først har ramt, kan du ikke gøre så meget. Den bedste stormsikring her er at lukke alle døre og vinduer og så vidt mulig holde dig indenfor.

Stormvarsel: Hvor slemt bliver det?

Når man snakker storm og stormsikring, er det som tidligere nævnt vigtigt at holde øje med stormvarslerne og forberede sig bedst muligt derudfra.

Kuling – kan give ødelæggelser

Her er vindhastigheden mellem 13,9 m/s og 24,4 m/s. Man skelner mellem stiv, hård og stormende kuling. Det er kraftig vind, der kan mærkes og ses på blandt andet træer. Ved hård og stormende kuling kan der også opstå skader, da grene kan knække og tagsten falde ned. Ved kuling kan der komme kraftigere vindstød, som kan opleves endnu voldsommere. Derfor er det også en god ide at have stormsikret hus og have ved kuling.

Storm – ødelæggelser

Her er vindhastigheden mellem 24,5 m/s og 32,6 m/s. Stormsikring er særlig vigtig her, da storme både kan rive træer op, vælte træer og forårsage skader på huse. Er der tale om stærk storm, vil der være mange ødelæggelser. Også her kan vindstødene være kraftigere.

Orkan – voldsomme ødelæggelser

Her er vindhastigheden over 32,6 m/s. Orkaner kan forårsage voldsomme ødelæggelser, og derfor er stormsikring af huset og haven altafgørende, hvis du vil komme skaderne i forkøbet.

energirenovering

Derfor bør du overveje energirenovering

Har du et ældre hus, der ikke er blevet efterisoleret? Er din varmeregning høj? Er det småkoldt, og får du træk derhjemme, selvom vinduer og døre er lukkede? Eller står du måske og skal renovere eller ombygge huset inden for nærmeste fremtid? Så er det en rigtig god ide at have energirenovering for øje. Energirenovering kan nemlig vise sig både at være en god investering på kort og lang sigt.

Derfor giver vi dig her indblik i energirenovering. Derudover giver vi dig 8 gode grunde til, at energirenovering er værd at have for øje.

Hvad er energirenovering?

Kort sagt er energirenovering optimering af husets energiforbrug. Det dækker over alle de forbedringer, der kan energioptimere dit hus. Energirenovering dækker derfor ikke over én bestemt forbedring, men derimod over en lang række forskellige typer forbedringer.

Energirenovering handler om god isolering

Energirenovering handler blandt andet om at isolere bedre, så huset holder på varmen og ikke siver direkte ud. Energirenovering kan blandt andet være isolering af tag, loft, gulv, ydervægge, sokkel, fundament og varme- og vandrør.

Energirenovering kan betyde udskiftning

En udskiftning af vinduer, pumper, termostater, varmekilde eller varmeanlæg kan blandt andet være en del af en energirenovering.

Energirenovering kan betyde etablering af nyt

For at optimere husets energiforbrug kan det være nødvendigt eller ønskværdigt at installere nye funktioner i huset. Et ventilationsanlæg kan for eksempel være gavnlig for varmeregningen, og et solcelleanlæg og/eller styring af lys udendørs kan få betydning for el-regningen.

Det er langt fra alle tingene, der er nødvendige for at energioptimere sit hus. Det afhænger nemlig af huset, hvor meget der giver mening. Dertil kommer også, at energirenovering kan blive en meget omkostningstung affære, hvis samtlige ting skal isoleres, udskiftes og indsættes. Derfor bør du altid tage udgangspunkt i dit hus samt dine ønsker og behov. Man bør blandt andet tænke over husets generelle tilstand og visuelle udtryk, samt salgsværdi, energiforbrug og varmekilde.

Hvem bør foretage en energirenovering?

Der er mange huse, hvor energiforbruget kunne optimeres betydeligt ved en energirenovering. Særligt ældre huse, der har 40-50 år bag sig eller mere vil ofte have gavn af energioptimering i større eller mindre grad (huse fra 70’erne eller ældre).

Hvorfor bør man energirenovere?

Selvom det kan virke som en omkostningstung affære at begynde på en energirenovering, kan det i sidste ende vise sig at have betydning for din pengepung og ikke mindst velvære.

Nedenfor har vi samlet 8 gode grunde til, at det kan være værd at kaste sig ud i energirenovering.

1. Din bolig bliver mere klimavenlig

En af de helt store årsager til at begynde på en energirenovering er at blive mere klimavenlig. En energirenovering vil sænke dit energiforbrug og derfor udlede mindre CO2, hvilket har en gavnlig effekt på klimaet.

2. Du får en lavere varmeregning

Det er ikke kun klimaet, der bliver glad for en energirenovering. Det gør din pengepung også. Efter en renovering vil dit hus nemlig miste mindre varme, og det betyder, at din varmeregning bliver lavere.

3. Du får et bedre indeklima

En energirenovering vil også optimere indeklimaet. Mindre træk og kulde giver nemlig et bedre indeklima. Du vil derfor også generelt opleve større velvære ved at energirenovere.

Læs mere om et bedre indeklima her

4. Det bliver mere behageligt at være indendørs

Mindre træk og kulde betyder også, at det for dig opleves mere behageligt at opholde dig indenfor.

5. Din bolig får bedre energimærkning

En energirenovering betyder, at din bolig får en bedre energimærkning.

6. Din bolig stiger i værdi

En energirenovering kan ses som en investering. En bedre energimærkning spiller nemlig ind på værdien af din bolig. En analyse fra Copenhagen Economics viser ifølge Dansk Industri, at værdien på en bolig stiger med cirka 50.000 kroner for hvert energimærke man rykker op.

7. Din bolig bliver mere moderne

Energirenoveringen kan også betyde, at din bolig bliver mere moderne i sit udtryk, for eksempel hvis der kommer nye vinduer. Samtidig bliver din bolig også mere moderne og tidssvarende, hvis du skifter din gamle varmekilde ud med en mere moderne og bæredygtige varmekilde.

8. Du kan få tilskud

Det er muligt at søge om et økonomisk tilskud til sine renoveringsprojekter, hvis forbedringen betyder et lavere energiforbrug. Det kan du læse mere om hos Energistyrelsen.

Energioptimering uden den store renovering

Afhængig af omfanget af renoveringsprojektet kan en energirenovering være omkostningstung og måske uoverskuelig. Heldigvis kan man godt sænke sit energiforbrug i hjemmet uden den store energirenovering.

Det kan du læse om i vores tidligere indlæg om tips til at spare på el og varme her.

Godt indeklima

Bedre indeklima i boligen

Vi tilbringer i høj grad mange af døgnets timer indendørs i hjemmet. Fleksible hjemmearbejdsdage, coronanedlukninger og karantæne har gjort boligen til et sted, hvor vi opholder os i længere tid. Det stiller krav til indeklimaet, og at du skaber gode vilkår for din sundhed og dit arbejdsmiljø, hvis du arbejder hjemmefra. Indeklimaet spiller en væsentlig rolle, når det gælder sygdom, allergi, søvnkvalitet og koncentration.

Mange nybyggerier har desuden en grundig isolering og kan derfor have et indeklima, der er for tørt. I dette indlæg får du nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at skabe et godt indeklima ved at være opmærksom på kemien og luftfugtigheden i dit hjem.

Mindsk kemi i luften

Fladskærme, køkkenapparater, nye møbler, legetøj, parfume, rengøringsmidler og maling indeholder alle kemiske stoffer. I det moderne liv kan det ikke helt undgås, at vi udsættes for et mix af mange forskellige kemikalier til daglig. Miljøstyrelsen nævner fire situationer, hvor forbrugerprodukter kan forringe indeklimaet:

 • Når du bringer nye produkter hjem (med indhold af kemi i produkt og emballage)
 • Når du bruger produkterne forkert (ved imprægnering indendørs og overdosering)
 • Når produkterne bliver varme (ved indhold af kemikalier, fx flammehæmmere)
 • Når produkterne er tilsat ekstra kemi (som parfume og farvestoffer)

 

Du kan dog selv gøre et par ting for at mindske kemien i din hverdag. Her får du et par gode tips til hvordan.

Skru ned eller sluk for elektronikken

Elektriske apparater som TV, computere og skærme indeholder kemiske stoffer, som forhindrer, at de bryder i brand, når plastdelene bliver varme. Når apparaterne er tændt, bliver plasten varm og de kemiske stoffer frigives og fordamper. Varmen fra apparaterne gør, at de kemiske stoffer i støvet bliver brændt af og omdannes til ultrafine partikler. Partiklerne kan hænge længe i luften. Når du begrænser brugen eller slukker for dine elektriske apparater, så sænker du ikke bare energiforbruget, du reducerer også kemien i luften.

kemi i elektronik

Vælg miljøvenligt

Når du anvender miljøvenlige og allergivenlige produkter med Svanemærket eller EU-blomsten, bliver du mindre udsat for allergifremkaldende kemi. Shampoo, rengøringsmidler, maling mv. fås i miljøvenlige udgaver. Er de elektroniske udstyr miljøcertificeret, vil det desuden have lavere energiforbrug og længere levetid. Genbrug er også miljøvenligt, da gamle produkter afgiver mindre eller ingen kemi, mens nye produkter kan afgive kemikalier i luften i længere tid.

Luft ud ofte

Har du bragt nye produkter hjem, der lugter af kemi, bør du lufte ekstra godt ud. Det anbefales at lufte ud 5-10 minutter ad gangen tre gange dagligt og gerne med gennemtræk. Lad dog ikke vinduet stå åbent i timevis i de kolde måneder. Det vil afkøle vægge og overflader, som efterfølgende vil kræve lang tid at genopvarme. Ved badning, gulvvask og madlavning bør du også lufte ud, da det er aktiviteter, der vil danne ekstra fugt. Tænd også emhætten og læg låg på gryder, når du laver mad.

Gør grundigt rent

Et rent hjem er ikke bare rart at være i, det er også sundere at opholde sig i. Når der er rent, mindsker du risikoen for allergiske symptomer fra fx husstøvmider. Husstøvmider lever af hudskæl fra dyr og mennesker. Jævnlig rengøring er desuden med til at fjerne støv, hvor kemikalier kan ophobe sig, og som afgiver kemi til luften.

Hold den rette luftfugtighed

For at reducere risikoen for influenza, COVID-19 og forkølelse kan du sørge for at holde en korrekt temperatur og luftfugtighed. Forskning viser, at for lav luftfugtighed med tør luft gør, at vira og bakterier i luften øges, da luftbårne vira hænger længere i luften og lever længere. Luften bliver ofte for tør indendørs om vinteren og kan give symptomer som blandt andet hoste, hovedpine og irriterede øjne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler, at du gerne holder en luftfugtighed på 40-60% indendørs.

Test luftfugtigheden i hjemmet

Du kan selv måle luftfugtigheden i rummene ved at anskaffe dig et hygrometer, som fås i forskellige udgaver hos de fleste isenkræmmere til en overkommelig pris. Er luftfugtigheden for høj, kan det være, at du i en overgang skal have en affugter. Fugt og skimmelsvamp opstår, når luftfugtigheden overstiger 80%. Du kan læse mere om skimmelsvamp her.

 

forbyg skader fra skadedyr

Forebyg skader fra skadedyr

Skader på træværk og tagkonstruktioner på grund af træborende insekter som borebiller kan blive dyre og tidskrævende at udbedre. Ikke mindst på grund af de store prisstigninger og efterspørgsel på råmaterialer. Er du ramt af et skadedyrsangreb, bør du undersøge, om du er dækket af din husforsikring. I mange tilfælde skal du have tegnet en udvidet skadedyrsforsikring for at være dækningsberettiget.

Tjek tagkonstruktion og træværk efter om sommeren og se, om der er skadedyrsangreb, som kræver skadedyrsbekæmpelse. Klimaændringer og resistensudvikling gør vilkårene for skadedyrene gode. Er du opmærksom og standser angreb fra skadedyr i tide, kan du mindske risikoen for at stå med en dyr regning og et tidskrævende efterarbejde, når skaderne skal udbedres.

Tjek efter borebiller i dit træværk

Borebiller, husklanner og husbukke tilhører de træborende insekter og kaldes også for træorme, træbiller og trælarver. Det er især borebillen, der er almindelig i Danmark. Billerne kan gøre stor skade på træværk, fx møbler, vægge og tagkonstruktioner. Borebilleangreb sker ofte gennem flere år, hvor billerne æder sig igennem træet gennem lange gange. Nyt træværk er ofte næringsrigt og dermed mere udsat for skadedyr.

Borebillerne ses ofte i tagkonstruktioner, hvor der er høje temperaturer om sommeren.
Hvis borebillerne angriber en af de bærende trækonstruktioner, kan det nedbryde tagets bæreevne. Borebillerne lægger deres æg i huller og sprækker i træet i sommermånederne. Larverne udklækkes gerne i slutningen af sommeren, hvorefter de begynder at spise sig igennem træværket. Borebiller bliver i gennemsnit 3-4 år, men kan blive dobbelt så gamle, hvis de har gode leveforhold.

Borebiller i træ

Se efter friske spor fra skadedyr i dit træværk

Tjek tagkonstruktionen og træværket efter og vær opmærksom på, om der er friske små huller på 1-1,5 mm. Se også efter lyst boremel eller levende larver. Ofte vil man kunne høre larverne gnave. Hold øje med voksne borebiller i vindueskarme og på lyse steder. Det er alle tegn på aktive borebilleangreb. I ældre huse vil der ofte være spor efter gamle borebilleangreb fra borebiller, der er døde.

Sådan kan du selv forebygge borebilleangreb

Det er vigtigt, at alle biller og larver bliver udryddet, ellers vil nedbrydningen af træet fortsætte. Borebiller trives i tempererede rum med høj luftfugtighed. Du bør derfor sikre dig, at træet i huset holder sig tørt, og at du undgår fugt og kondens.

 • Sænk luftfugtigheden
 • Hav god ventilation
 • Opvarm rummet

Væggelus, husmår og andre skadedyr

Det er ikke kun borebillerne, der kan volde skade på din ejendom. Danskerne rejser oftere end tidligere og risikerer at slæbe væggelus med hjem. Væggelus er en blodsugende tæge, der typisk gemmer sig i tøj, tasker og kufferter. Problemer med væggelus er voksende, da de i stigende grad er blevet resistente overfor insektgifte. Det har medført, at bestanden er øget, og de er sværere at bekæmpe. Hvis væggelusene får spredt sig til hjemmet, kan det i værste fald kræve omfattende frysebehandling og genhusning. Husmår og gnavere kan desuden ødelægge isoleringen og kræve, at du igangsætter en effektiv skadedyrsbekæmpelse.

Undersøg om din husforsikring dækker

Er du ramt af et større skadedyrsangreb, så bør du undersøge, om din husforsikring dækker professionel skadedyrsbekæmpelse og udbedring af skaderne. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at tegne en udvidet forsikring end blot en basis forsikring for at være dækket. Der kan være tale om mindre skader, der skal udbedres eller større skader som bærende tagkonstruktioner, der skal udskiftes. Skadedyrsbekæmperen vil undersøge og vurdere omfanget af angrebet og rådgive om den rette behandling.

sommerklar - dansk boligforsikring

Sådan gør du din bolig sommerklar

Dagene er blevet lysere, vejret varmere og sommeren er lige om hjørnet. Dermed er det blevet tid til at gøre huset sommerklart. Læs med her og få nogle gode råd til, hvordan du gør din bolig sommerklar

(mere…)

radiator - dansk boligforsikring

10 gode tips til at spare på el og varme

I øjeblikket oplever mange danskere, at deres el- og varmeregning er mærkbart højere, end den plejer at være. Dette er der flere forskellige årsager til, som vi vil komme nærmere ind på i dette indlæg.

Nederst har vi samlet 10 råd, der gør, at du kan spare penge på el- og varmeregningen

(mere…)

frostspærngninger

En kold brise kan lede til frostsprængninger

Vinteren har meget at byde på såsom hyggelige aftenstunder i stuen med familien, en varm kop kakao og frost. De kolde tider byder på frostgrader, som har betydning for dine rør, hvis ikke de efterses eller er godt isolerede til vinteren.
(mere…)

Dansk Boligforsikring