Ejerskifteforsikring til landejendom?

Kan man få ejerskifteforsikring til en landejendom/landbrugsejendom?

En ejerskifteforsikring kan give ro og tryghed i forbindelse med en bolighandel, da den går ind og dækker ved fejl og mangler ved boligen, som ikke fremgår af hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Der er dog enkelte former for ejendomme, hvor det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring. Det gælder blandt andet landejendomme/landbrugsejendomme, hvor du ikke kan tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er landbrugspligt, eller hvis ejendommen anses som en erhvervsejendom, hvor erhvervsarealet overgår 50 procent af arealet.

Det skal du være særlig opmærksom på ved køb af landejendom med landbrugspligt

Køb og salg af landejendomme og landbrugsejendomme med landbrugspligt adskiller sig en smule fra andre typiske bolighandler. En af de store forskelle er blandt andet det, at der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring på landejendomme, mens forsikringen kan tegnes på andre typer boliger. Da der ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring, bliver der heller ikke udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Det betyder, at man som køber af en landejendom med landbrugspligt gør sig klogt i at få gennemgået huset grundigt for fejl og mangler.

Ved bolighandler på landejendomme er det normalt, at køber som en del af købsaftalen fraskriver sig sit 10-årige mangelansvar, og dermed accepterer køber, at ejendommen købes som beset.

Hvordan ved jeg, om jeg kan tegne ejerskifteforsikring til landejendom?

Landbrugspligten er som udgangspunkt altid på landbrugsejendomme/landejendomme med over 2 hektar jord – uanset om man vælger at anvende jorden til landbrug eller ej. Hvis man ikke vælger at anvende jorden til landbrug, er man dog stadig forpligtet til at holde jorden pæn og/eller forpagte den ud til andre. Hvis landejendommen har landbrugspligt, kan du ikke tegne en ejerskifteforsikring. På Geodatastyrelsens hjemmeside kan du se, hvorvidt din drømmeejendom er omfattet af landbrugspligten og dermed også se, om du kan tegne en ejerskifteforsikring eller ej. Hvis der er landbrugspligt, og du ikke ønsker det, kan du søge om tilladelse til at sælge noget jord fra hos Jordbrugskommissionen.

Hvis der er tale landejendomme på en grund under 2 hektar, fx nedlagte landbrug, fritidslandbrug, landhuse osv. hvor der ikke er landbrugspligt, er boligen som udgangspunkt underlagt de samme regler, som dem der gælder for alle andre typer huse. Det betyder blandt andet, at der godt kan udarbejdes en tilstandsrapport og tegnes en ejerskifteforsikring.

Dansk Boligforsikring