Ejerskifteforsikring til nyt eller nybygget hus

Skal man have ejerskifteforsikring ved nyt/nybygget hus?

Når du skal investere i et nyt eller nybygget hus, er det en spændende rejse, hvor man har en masse overvejelser oppe og vende, og der skal tages store beslutninger. Det rejser også vigtige spørgsmål om beskyttelse og sikkerhed, når man investerer i en ny bolig. Et af de centrale spørgsmål, som boligkøbere ofte står overfor, er, om det er nødvendigt at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et nyt eller nybygget hus.

Den korte betegnelse for en ejerskifteforsikring er, at det er en forsikring, der har til formål at beskytte køberen mod økonomiske tab ved fejl og mangler. Denne type forsikring anses ofte for at være væsentlig ved køb af ældre huse, hvorfor behovet for en ejerskifteforsikring ved nyt eller nybygget hus kan virke mindre åbenlyst. Dog er ejerskifteforsikring også vigtig at tegne ved køb af et nyere eller helt nybygget hus, da der også kan være skjulte fejl og mangler.

Ejerskifteforsikring fås til nye og nybyggede huse

Det, at huset er nyt, er derfor ikke ensbetydende med, at der ikke kan forekomme økonomiske tab, hvorfor man gør klogt i at beskytte sig selv som køber med en ejerskifteforsikring på et nybygget hus. Selvom mange fejl og mangler i et nyt hus normalt er dækket af byggelovgivningen eller af garantier fra entreprenøren af byggeprojektet, kan der være situationer, hvor en ejerskifteforsikring bliver en afgørende sikkerhedsforanstaltning, så man som køber er dækket mod økonomisk tab. En entreprenør/bygherre, som opfører boliger til private, er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, hvorfor man kan føle, at dette er dækning nok, men en skade kan defineres forskelligt, når der ses på en byggeskadeforsikring og en ejerskifteforsikring, selvom de kan minde om hinanden. En byggeskadeforsikring er oftest begrænset af, at den kun dækker skader, hvor der er dokumentation for, at skaden er opstået som følge af forhold, der har været til stede ved opførelsen.

Hvad dækker ejerskifteforsikring ved et nybygget hus?

En ejerskifteforsikring ved et nyt hus kan dække fejl eller mangler, der ikke har været synlige under almindelig inspektion, men som senere opdages. Der er derfor tale om skader som har været til stede ved handelstidspunktet, men som ikke har været belyst i rapporterne. Ejerskifteforsikringen skelner ikke mellem nyt og gammelt, men der er forhold ved boligen, som afgør, om forsikringen dækker. Ved ældre boliger er alderen et forhold, som spiller en
rolle, da nogle forhold er forventelige. For at tegne en ejerskifteforsikring på et nyere hus, er der ikke krav om, at der skal være mindst en ejer af ejendommen. Det kan dog i nogle tilfælde have betydning for dækningsomfanget, om der er udfyldt sælgeroplysninger eller ej, i forhold til om Dansk Boligforsikring vil tilbyde fuld pakke eller kun tilbyde den lovpligtige basisdækning. Det er vigtigt at huske på, at nyopførte ejendomme skal være færdigmeldte, før man kan tegne ejerskifteforsikring.

Du kan læse mere om dækningen ved en ejerskifteforsikring ved at læse vores indlæg: Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Overvejer du en ejerskifteforsikring til et nybygget hus?

Hvis du har spørgsmål til en ejerskifteforsikring til et nybygget hus, er du altid velkommen til at tage fat i vores konsulenter, som hjælper, så du kan træffe en informeret beslutning. Konsulenten kan også fortælle dig mere om en basis ejerskifteforsikring på et hus og en udvidet ejerskifteforsikring.

Dansk Boligforsikring