Bopælspligt: Hvad siger reglerne?

I Danmark har vi en lov om bopælspligt. Det betyder, at man som ejer af en helårsbolig er forpligtet til, at boligen er beboet og anvendes. Retspraksis er, at en helårsbolig som minimum skal være beboet i 180 dage om året. Du behøver ikke selv bo i den helårsbolig, du ejer, men så er du forpligtet til at udleje den.

Formålet med loven er blandt andet at undgå affolkning og forhindre boligspekulation.

Hvilke boliger er omfattet af bopælspligten?

Som udgangspunkt er alle boliger, der anvendes som helårsbolig, omfattet af bopælspligten. Selvom der er en lov på området, er det dog den enkelte kommune, som kan beslutte, hvilke boliger inden for kommunegrænsen, der er omfattet af loven. Det betyder blandt andet, at man ser helårsboliger uden bopælspligt i nogle kommuner. Det ser man ofte i nogle kommuner ved nybyggede boliger, hvor man er undtaget bopælspligten indtil første ejer sælger boligen.

Sommerhuse, feriehuse og boliger til salg er ikke omfattet af loven.

Hvis du skal sælge dit hus

Skal du sælge din bolig, er du frataget bopælspligten. Det betyder også, at du naturligvis kan flytte fra din bolig, som er sat til salg, uden at være forpligtet til at leje den ud. Fritagelsen er en fordel for dig som sælger, da du ikke bliver begrænset af at blive boende, indtil huset er solgt. Hvis økonomien tillader det, kan du derfor sagtens flytte ind i en ny bolig uden bekymringer om bopælspligt, mens din gamle bolig fortsat er til salg.

Hvis du skal rejse i en længere periode

Hvert år rejser mange danskere til udlandet i en kortere eller længere periode for at rejse, arbejde eller være udstationeret. Hvis udlandsopholdet betyder, at du ikke opholder dig i din bolig i mindst 180 dage og er nødsaget til at framelde dig folkeregisteret, er du forpligtet til at leje din bolig ud til en fast lejer, der har adresse på stedet. Du skal framelde dig folkeregisteret, hvis du er udenlands i mere end 6 måneder.

Hvis ikke du overholder bopælspligten

Der er tale om en lov, og derfor er det naturligvis vigtigt at overholde reglerne. Kommunerne har ansvaret for at føre tilsyn med boliger i kommunen og sikre, at de ikke står tomme. Hvis kommunen opdager, at reglerne ikke overholdes, vil den efter et påbud om bopælspligt kunne tvangsindsætte en lejer med folkeregisteradresse.