De vigtigste byggeregler for dit byggeprojekt

Når du kaster dig ud i et byggeprojekt i dit hjem, er der en lang række byggeregler, som du skal overholde og være opmærksom på. Mængden af regler kan virke overvældende, hvis det er dit første byggeprojekt, og derfor har vi her samlet overblik over de vigtigste love og regelsæt.

Byggeloven – en generel ramme for byggeregler

Først og fremmest skal du kende til byggeloven, der fungerer som en såkaldt rammelov, som altså danner rammen for reglerne for alt byggeri i Danmark. Byggeloven består ikke af specifikke anvisninger og krav til din specifikke renovation, men skal ses som den lovmæssige baggrund for de specifikke anvisninger.

De specifikke krav til dit byggeprojekt skal findes i bygningsreglementet, der tager udgangspunkt i byggeloven og opstiller de specifikke krav til byggerier. Det er lovpligtigt at overholde bygningsreglementets minimumskrav, men reglementet giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan selve byggeprojektet skal udføres. Du kan få hjælp og konkrete anvisninger til, hvordan selve arbejdet skal udføres i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).

Byggeloven, bygningsreglementet og Statens Byggeforskningsinstitut er altså den regelmæssige baggrund for dit byggeprojekt, men der er også andre regelsæt og normer, der kan have betydning for projektet. Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer har den samme funktion som anvisningerne fra Statens Byggeforskningsinstitut. Regler for el-arbejdet i din renovation er udpenslet i stærkstrømsreglementet, og endelig giver Planloven en række bestemmelser alt efter, om din bolig ligger i en byzone, landzone eller et sommerhusområde.

Byggetilladelser og lokalplaner 

Når du skal søge om tilladelse til et byggeprojekt, er det din kommune, der står for at behandle byggesagen. Hvis byggeriet godkendes, er det din kommunalbestyrelse, der giver byggetilladelse og dispensationer. Når kommunen skal behandle de mange ansøgninger, tager embedsfolkene udgangspunkt i bygningsreglementets krav. Den enkelte kommune kan dog vedtage regler som en del af lokalplanen, der afviger fra bygningsreglementet på nogle områder eller indfører strammere regler for byggeri i den specifikke kommune.

Din ansøgning om byggetilladelse kan indsendes digitalt gennem borger.dk på siden “Byg og Miljø”, men du kan også få hjælp til at indsende ansøgningen i din lokale borgerservice. Hvis du har spørgsmål til din byggesag, kan du kontakte din hjemkommune på telefon eller mail for at snakke med den konkrete medarbejder, der behandler din byggesag.

Tinglyste servitutter – byggeregler for din matrikel

Udover byggereglerne for hele landet og din specifikke kommune kan der også være såkaldte tinglyste servitutter. Denne type regler kaldes også for deklarationer, og som husejer kan du få en udskrift fra den såkaldte tingbog på tinglysning.dk, hvor eventuelle tinglyste servitutter vil fremgå. Et tinglyst servitut kan stamme helt tilbage fra boligens opførsel, og kan eksempelvis handle om et forbud mod at bygge til i højden eller regler for afstand til skel. Det er langt fra alle huse, der har betydningsfulde deklarationer, men det er en god ide at tjekke som husejer før byggeprojektet.

Du behøver ikke en byggetilladelse ved mindre byggeprojekter 

Der findes nogle undtagelser, hvor du ikke behøver at ansøge om byggetilladelse i kommunen for at starte byggeriet. Det gælder særligt ved opførelsen af småbygninger som legehuse, carporte, drivhuse og annekser, hvis de opfylder kravet til maksimalt areal. Hvis småbygningerne på din grund ikke overskrider 50 kvadratmeter, skal du ikke søge om byggetilladelse, så længe småbygningerne ikke integreres med dit hus. 

Hvis en ny garage bygges i forlængelse af dit hus, gælder det som en udvidelse af etagearealet, og her skal der søges om byggetilladelse. Selvom du ikke behøver at ansøge om byggetilladelse hos kommunen, så er du som bygherrer stadig ansvarlig for, at de forskellige love og regelsæt er overholdt i forbindelse med byggeriet. Hvis du har planer om at købe ny bolig, så er det kun naturligt at undre sig over, hvorvidt alle reglerne for byggeriet er overholdt ved de seneste byggeprojekter, eller om huset gemmer på skjulte fejl og skader. Hvis du vil være sikret mod de uforudsete udgifter ved at finde skjulte skader i din nye bolig, kan det være en rigtig god ide at tegne en ejerskifteforsikring.