Nye tal: Det danske boligmarked 2023 er i fremgang

I vinteren 2022 gik det danske boligmarked gennem en svær tid. Rentestigninger, høj inflation og økonomisk usikkerhed resulterede i faldende boligpriser og færre salg. Vinteren bød faktisk på det laveste antal bolighandler i omkring 10 år, men nu ser boligmarkedet ud til at være på rette spor igen. 

Danmarks Statistik kommer nu med en opgørelse for det danske boligmarked 2023, og skuden er i den grad vendt 180 grader. De nye tal fra 2. kvartal af 2023 viser fremgang i priser og antallet af handler. Fremgangen sætter sine spor på Nationalbankens prognose for boligmarkedet 2023, der er væsentligt mere positiv end prognosen fra marts, hvor den hårde vinter satte sine spor. 

Stigende priser

Fremgangen på det danske boligmarked kan ses på boligpriserne, der generelt har steget i 2. kvartal. I forhold til 1. kvartal i år er priserne på huse steget med 1,5%, og priserne på ejerlejligheder er steget med 2,1%. Priserne på sommerhuse er den eneste boligtype, hvor priserne ikke er steget. I gennemsnit er priserne på sommerhuse faldet med -0,3%.

Selvom boligpriserne er stødt stigende i 2023, så er de ikke helt nået op på niveau med priserne sidste år før vinteren. Ser vi på ejerlejligheder, så er prisen fortsat 4,3% lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. For husene gælder det samme, da de er 3,1% lavere end i samme kvartal sidste år. Disse tal er korrigeret for sæsonen.

Markant flere salg på det danske boligmarked 2023

Salget af alle boligtyper går frem i 2. kvartal af 2023. Samlet viser tallene fra Danmarks Statistik, at der var 16.641 bolighandler i kvartalet, og det er 945 flere end i 1. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 6%.

Stigningen i antallet af bolighandler på det danske boligmarked 2023 resulterer i, at der i alt blev solgt 3.592 ejerlejligheder, 11.099 huse og 1.950 sommerhuse. Alle tallene her er også korrigeret for sæsonen.

Nationalbanken med positiv prognose af det danske boligmarked 2023

De nye tal fra Danmarks Statistik er flankeret af en ny prognose med forventninger til boligmarkedet 2023 fra Nationalbanken. Den nye prognose fra Nationalbanken er klart påvirket af de nye positive takter på boligmarkedet. I marts forventede Nationalbanken, at priserne på huspriserne generelt ville falde med -9,4% i år, men efter de nye tal justeres denne forventning til et mindre fald på – 3,2%.

De mere positive forventninger til boligmarkedet 2023 har selvsagt også en positiv effekt på forventningerne til de kommende år. Nationalbanken er gået fra en forventning om, at boligpriserne vil falde med 0,3% næste år, til at forvente, at priserne kommer til at stige med 0,7% i 2024. Hvis vi ser frem mod 2025, forventer Nationalbanken, at huspriserne vil stige med hele 2,1%, hvilket giver gode fremtidsudsigter for husejere landet over.

Slutningen af 2023 kan give skarpere stigning på boligmarkedet

Det danske boligmarked 2023 kan ende med endnu større stigninger i både priser og antallet af bolighandler på grund af det nye boligskattesystem, der træder i kraft efter nytår. Særligt på markedet for ejerlejligheder i de store byer kan vi stå overfor en tid med mange salg, da købere ønsker at opnå en skatterabat ved at købe, før det nye boligskattesystem træder i kraft. Hvis du vil lære mere om det nye boligskattesystem og skatterabatten til boligejere, kan du blive meget klogere på den nye boligskat 2024 her.

Hvis du er en af dem, der ønsker at købe en ny bolig – måske før årsskiftet, så kan det være en god idé at overveje en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring er du nemlig forsikret mod skjulte skader og ulovlige installationer i dit nye drømmehjem og kan starte din nye tilværelse med ro i maven.
Hos Dansk Boligforsikring har vi samlet en stor mængde viden og gode råd her på hjemmesiden om boliger, boligkøb og forsikringer. Hvis du har spørgsmål til ejerskifteforsikring eller sælgeransvarsforsikring, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 49 88 44 eller skrive til os på mail info@danskboligforsikring.dk.