Statistik: udviklingen i m2-priser på landsplan det seneste år

Det er gået så hurtigt på boligmarkedet, at stort set samtlige af landets 98 kommuner har oplevet stigning i priserne på parcel og rækkehuse. Dansk Boligforsikring dykker ned i statistikken over udviklingen i kvadratmeterpriserne og stiller skarpt på de kommuner, hvor udviklingen har været mest markant.

Danskerne handlede i 2020 boliger for et rekordbeløb på 250 milliarder kroner. Og det beløb afspejler sig i den udvikling, der har været i kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse det seneste års tid.

Indleder vi med at kigge på udviklingen på landsplan, viser statistikken, at der fra første kvartal i 2020 til samme periode i 2021 har været en gennemsnitlig stigning på 11 procent i kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse.

Går vi et spadestik dybere og kigger på udviklingen i de enkelte kommuner, ser vi en stor spredning i deres geografiske beliggenhed og størrelse. Der er dog to kommuner, som hver især tegner sig for den klart største procentvise stigning i kvadratmeterprisen. Det drejer sig om Langeland og Frederiksberg kommuner.

Vi lægger ud med Langeland Kommune, som med sin stigning på 37 procent topper listen. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå i de første måneder af 2020 på 4.371 kroner, mens prisen i første kvartal af 2021 lå på 5.990. En lille sjov detalje er, at hvis man sammenligner kvadratmeterprisen i første kvartal af 2021 med samme periode i 2011, er der i løbet af de ti år sket et fald på to procent.

Nummer to på listen er Frederiksberg Kommune, og her har vi at gøre med kvadratmeterpriser i en noget anden størrelsesorden. Her er gennemsnitsprisen gået fra rundt regnet 48.000 kroner i 2020 til 65.000 kroner i 2021 – en stigning på 36 procent. I en periode på ti år er der sket en gennemsnitlig stigning på 75 procent.

Se statistik for de 10 kommuner, der har oplevet den største stigning det seneste år:

KR. PR. M2 I 2011 KR. PR. M2 I 2020 KR. PR. M2 I 2021 ÆNDRING I PROCENT DET SENESTE ÅR
Langeland 6.087 4.371 5.990 37
Frederiksberg 37.246 47.843 65.224 36
Fanø 9.325 8.012 10.421 30
Bornholm 6.537 7.298 9.298 27
Sønderborg 8.245 7.023 8.929 27
Solrød 19.756 23.180 28.489 23
København 23.203 37.680 45.749 21
Aarhus 18.650 22.481 27.155 21
Furesø 21.120 27.504 32.835 19
Dragør 22.113 29.128 34.730 19

*Gentofte, Hørsholm og Gribskov kommuner har, ligesom Dragør Kommune, alle oplevet en stigning på 19 procent. Læsø Kommune er ikke med i statistikken, da der ikke findes den nødvendige data til at kunne vurdere udviklingen i kvadratmeterpriser.

Lille tilbagegang

På trods af stigning i kvadratmeterpriserne i langt størstedelen af landets 98 kommuner, er der dog enkelte, der har oplevet tilbagegang. Der er dog, set over en bred kam, tale om mindre tilbagegange.

De syv kommuner, hvor prisen er gået tilbage, er Guldborgsund, Faaborg-Midtfyn, Varde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Viborg og Hjørring kommuner. ‘Værst’ ser det ud i den Nordjyske Kommune Hjørring, hvor kvadratmeterprisen er faldet med seks procent. De øvrige kommuner er gået tilbage med mellem én og fire procent.

Som det var tilfældet med Frederiksberg Kommune, har alle disse kommuner dog oplevet en stigning i kvadratmeterprisen, når man sammenligner med 2011.

Fremgang og tilbagegang på ejerlejligheder

På landsplan har der for parcel- og rækkehuses vedkommende generelt set været tale om en stigning i kvadratmeterpriserne det seneste år. Det samme kan siges om udviklingen i kvadratmeterpriserne på ejerlejligheder – dog er der den forskel, at enkelte kommuner har oplevet en mere markant tilbagegang i priserne, end det var tilfældet med parcel- og rækkehusene. Omvendt ses der langt højere procentvise stigninger på ejerlejlighederne.

Stigningen på landsplan lyder på 11 procent – ligesom det var tilfældet med parcel- og rækkehusene. Og blandt de kommuner, hvor stigningerne har været højest, skal vi kigge mod Kronjylland og Fyn, hvor vi finder Norddjurs og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Hvis man kan tale om en absolut vinder, så er det Norddjurs Kommune, der i perioden har set kvadratmeterpriserne på deres ejerlejligheder stige med 98 procent. Gennemsnitsprisen var i første kvartal 5.700 kroner – i 2021 lå den på rundt regnet 11.300 kroner.

Den anden højdespringer, Faaborg-Midtfyn Kommune, har også haft en markant stigning, dog ikke på helt samme niveau som i Norddjurs. Stigningen lyder på 72 procent, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris er gået fra 14.500 til 19.800 kroner i runde tal. Med den markante stigning kan man samtidig sige, at Faaborg-Midtfyn Kommune tager revanche for tilbagegangen i kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse, som lød på én procent.

Se statistik for de fem kommuner, der har oplevet den største stigning det seneste år:

KR. PR. M2 I 2020 KR. PR. M2 I 2021 ÆNDRING I PROCENT DET SENESTE ÅR
Langeland 5.700 11.275 98
Faaborg-Midtfyn 8.936 15.410 72
Frederikshavn 14.528 19.783 36
Sønderborg 10.056 13.605 35
Bornholm 12.867 17.227 34

*Dragør, Halsnæs, Lejre, Faxe, Kalundborg, Lolland, Sorø, Stevns, Assens, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Ærø, Billund, Fanø, Vejen, Favrskov, Hedensted, Samsø, Syddjurs, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Brønderslev, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Vesthimmerlands kommuner er ikke med i statistikken, da der ikke findes den nødvendige data til at kunne vurdere udviklingen i kvadratmeterpriser.