Beregning af erstatning

Ejerskifteforsikringen er både en reparationsforsikring og en tabsforsikring

Mand grubler og tænker over forsikring

Beregning af erstatning

Ejerskifteforsikringen er både en reparationsforsikring og en tabsforsikring

Beregning af erstatning, afskrivning og udbetaling

Beregning af erstatning 

Ejerskifteforsikringen fra Dansk Boligforsikring er både en reparationsforsikring og en tabsforsikring.

Reparationsforsikringen: Når en skade dækkes, får man en erstatning, der præcist dækker, hvad reparationen koster. Og her indhenter vi tilbud, så vi får den billigste pris, og vi kan desværre ikke tage hensyn til, hvis din håndværker – hvad tilfældet ofte er – mener, at det skal koste mere. En anden kilde til uenighed kan være, hvad erstatningen skal omfatte.

Eksempel:

  • Hvis det er et gammelt badeværelsesgulv, der skal repareres, vil din håndværker og du selv naturligvis få lagt en vådrumsmembran. Det er fornuftigt, men hvis huset er fra før 1998 dækkes udgiften til denne membran ikke af ejerskifteforsikringen. Årsag: En sådan membran eksisterede ikke, da huset blev bygget, og det er det, der er afgørende, når vi taler ejerskifteforsikring og erstatning.

 

Ifølge loven og betingelserne skal du bruge erstatningen til udbedring af skaden. Der betales ikke kontanterstatning, og du kan heller ikke konvertere erstatningen til andre ting, du hellere vil have lavet i huset.

Tabsforsikring: Ved ejerskifteforsikringen som tabsforsikring får man kun erstattet det tab, man har lidt.

Eksempler:

  • Hvis det f.eks. viser sig, at arbejdet bliver billigere end først antaget, reduceres erstatningen til den faktiske udgift.
  • Har du i forbindelse med en planlagt renovering i huset opdaget en skade, erstattes kun den del, som du ikke selv havde planlagt at udskifte. Hvis du f.eks. ved en planlagt udskiftning af et gulv, opdager en manglende fugtspærre, erstatter ejerskifteforsikringen kun fugtspærren – ikke selve gulvet. Det skyldes, at du allerede inden skaden blev opdaget havde “dødsdømt” gulvet, og planlagt at bruge penge på et nyt. Du har derfor ikke lidt et tab.

 

Afskrivning / fradrag for slid og ælde

Hvis du ved en skade får udskiftet en ældre (slidt) bygningsdel med en ny, kan der i erstatningen ske fradrag for slid og ælde. Det skyldes, at man ved at få en ny bygningsdel – udover udbedring af skaden – også opnår en forlænget levetid i forhold til den ældre bygningsdel, man købte huset med. Så hvis vi f.eks. dækker en skade i din gulvkonstruktion, og trægulvet i forbindelse med udbedringen udskiftes med et nyt, vil der blive fradraget i din erstatningssum for den forlængede levetid, du opnår ved at få et helt nyt trægulv.

Det er et helt sædvanligt erstatningsretligt princip i bygningsskadeforsikring. Der fradrages på alle bygningsdele, der bliver slidt ned over tid.

  • For ejendomme købt før 1. maj 2012 sker fradraget efter en konkret vurdering af bygningsdelens stand. Kun hvis bygningsdelen er forringet med mere end 30% i forhold til nyværdi, kan der ske fradrag.
  • For ejendommen købt efter 1. maj 2012 sker fradraget efter faste afskrivningstabeller, der er vedhæftet din police.
  • Tjek din forsikringspolice for at se, hvad der gælder for dig.

Reglerne om fradrag for slid og ælde – både dem, der gjaldt før 1. maj 2012 og dem, der gælder i dag – er lovbestemte, og gælder således for alle ejerskifteforsikringer uanset selskab.

Hvorvidt du er berettiget til at få erstatning for en konkret skade, afhænger af forholdene. I forsikringsbetingelserne punkt 3; ‘Hvilke forhold er dækket’ kan du se, hvad dækningen indbefatter. Derudover kan du med fordel se konkrete eksempler på tidligere dækninger.

Udbetaling

Udbetaling af erstatning sker, når udbedring af skaden er sket. Du skal sende kopi af fakturaen til os, og så udbetaler vi erstatningen med fradrag af selvrisiko indenfor 14 dage. Vær opmærksom på, at dit krav på erstatning i henhold til forældelsesloven kan blive forældet, hvis ikke du fremsender fakturaen.

Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Nyttige links

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte det forhold, som du ønsker at anmelde.

Ring til os på 59 49 88 44 eller skriv skade@danskboligforsikring.dk

Dansk Boligforsikring