Ejerskifteforsikring på andelsbolig

Kan man tegne ejerskifteforsikring på en andelsbolig?

Ja, det kan man godt hos os. Der er dog forudsætninger for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring til en andelsbolig. Hvis lejligheden i BBR er registreret som en andelsbolig, kan man tegne en ejerskifteforsikring til andelsboligen.

En anden forudsætning er, at ejerskifteforsikringen tilbydes til foreninger, hvor der er tale om vandrette skel.

Det er ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring til andelsboliger. Det skyldes, at en ejerskifteforsikring til en andelsbolig er forskellig fra den, der tegnes for et hus. Det punkt, der adskiller ejerskifteforsikringen på et hus fra en andelsbolig, er, at man ved en andelsbolig ikke skal have udarbejdet en tilstands- og en elinstallationsrapport.  

En andelsbolig er typisk en del af et større kompleks, hvorfor det i sig selv besværliggør udarbejdelse af nævnte rapporter, da det kræver en inspektion af alle boligerne.

Dækningsomfanget af en ejerskifteforsikring til andelsboliger omfatter det, der er inden for andelslejlighedens ydervægge. Fejl og mangler på installationer, som andelsejer selv ejer eller har fuldt ansvar for, kan dækkes. Såfremt hvidevarer er en fast del af andelslejligheden, kan disse også omfattes af forsikringen hos os.


Har du brug for mere information om ejerskifteforsikring på andelsboliger?
Læs mere på ejerskifteforsikring til lejlighed og hvad dækker en ejerskifteforsikring til andelsbolig?.

Dansk Boligforsikring