Er en ejerskifteforsikring lovpligtig?

Er en ejerskifteforsikring lovpligtig?

Forud for, at du tegner en ejerskifteforsikring – eller en hvilken som helst anden forsikring – er der mange parametre, som afgør, hvorvidt du vælger at gennemføre købet eller ej. Én af de måske vigtigste parametre er, hvorvidt der foreligger nogle allerede bestemte krav omkring forsikringen. I forbindelse med boligbranchen er det derfor ikke unormalt at undre sig over, om en ejerskifteforsikring er lovpligtig. Og det korte svar er nej – det er ikke lovpligtigt at tegne en ejerskifteforsikring, selvom mange måske kan være af den opfattelse.

Mange tilvælger ejerskifteforsikring

Man kan nemt komme til at tro, at en ejerskifteforsikring er lovpligtig, da rigtig mange mennesker vælger at tegne den. Tallet for, hvor mange mennesker, der har valgt at tegne en ejerskifteforsikringer, er også steget siden 2012. I 2018 var tallet for nytegninger 43.543, hvilket er det højest antal siden 2005, og det samlede antal policer lå på 207.084. I og med at en husforsikring er et krav fra realkreditinstituttet – såfremt der er optaget lån i boligen – kan man også nemt komme til at tro, at samme regler gælder for ejerskifteforsikringen. Det gør det dog ikke. Det er altid frivilligt, om køber beslutter at tegne forsikringen eller ej.

Udover det faktum, at mange folk har en ejerskifteforsikring, kan visse formuleringer også resultere i forvirring. Når du læser om en ejerskifteforsikringer, er der i udgangspunktet tale om en basis forsikring. I en sådan beskrivelse vil der ofte stå, at det er lovreguleret, eller det er lovpligtigt, hvilken dækning forsikringen indeholder. Hvis du læser om en lovpligtig basisforsikring, er det således ikke forsikringen, der er lovpligtig, det er dækningen.

Dansk Boligforsikring