Hvornår træder ejerskifteforsikring i kraft?

Hvornår træder ejerskifteforsikring i kraft?

Som forsikringstager på en ejerskifteforsikring er det relevant at vide, hvornår din ejerskifteforsikring træder i kraft og dermed hvilken dato, den er gyldig fra.

Det kan nemlig få betydning, hvis du på et tidspunkt ønsker at indberette en skade til dit forsikringsselskab for at få udbetalt en forsikringssum.

Heldigvis er det nemt at finde ud af, hvornår din ejerskifteforsikring gælder fra. Den træder nemlig i kraft på den dato, der er anført på forsikringspolicens forside, samt når forsikringspræmien er indbetalt.

Læs mere om forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring

Dansk Boligforsikring