Hvornår skal ejerskifteforsikring senest tegnes?

Hvornår skal en ejerskifteforsikring tegnes?

Som boligkøber er du sandsynligvis opmærksom på, at det kan være fordelagtigt for dig at tegne en ejerskifteforsikring. Men måske er du i tvivl om deadline – hvornår skal ejerskifteforsikring senest tegnes? 

Det er vigtigt at få afklaring på dette spørgsmål, da tegningstidspunktet har betydning for, om ejerskifteforsikringen er gyldig.

Svaret på spørgsmålet ’hvornår skal ejerskifteforsikring senest tegnes?’ er ganske simpelt: For at være gyldig skal en ejerskifteforsikring tegnes før overtagelsesdagen – dog senest før du som køber får nøglerne og dermed adgang til boligen.

Hvis du ikke har tegnet en udvidet ejerskifteforsikring, men finder ud af efter 5 år, at du gerne vil forlænge din basis ejerskifteforsikring, er der også en frist. I et sådant tilfælde skal forlængelsen senest tegnes, inden ejerskifteforsikringens ophører – altså mens forsikringen stadig er gyldig.

Dansk Boligforsikring