Hvem kan tegne ejerskifteforsikring

Hvem kan tegne en ejerskifteforsikring

’Hvem kan tegne ejerskifteforsikring?’ er et oplagt spørgsmål i forbindelse med en bolighandel. Det er nemlig ikke begge parter i handlen, der kan tegne ejerskifteforsikring. Sælger skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring, præsentere tilbuddet for køber og tilbyde at betale halvdelen af præmien på den billigst mulige ejerskifteforsikring. Men det er kun køber, der kan tegne ejerskifteforsikring. Sælger kan dog med fordel vælge at tegne en sælgeransvarsforsikring.

Det simple svar på spørgsmålet ’hvem kan tegne ejerskifteforsikring?’ er således: Køber i en bolighandel. MEN svaret er mere komplekst end som så, da det faktisk ikke er købere af alle typer boligejendomme, der kan tegne ejerskifteforsikring. 

Hvem kan tegne ejerskifteforsikring, og hvem kan ikke?

Det komplette svar på spørgsmålet ’hvem kan tegne ejerskifteforsikring’ er, at det kan:

  • købere af én- og tofamiliehuse til helårsbeboelse (både ved køb af hele huset og ved køb af ideelle anparter af sådanne huse)
  • købere af ejerlejligheder*
  • købere af sommerhuse


Læs mere om ejerskifteforsikring til hus og ejerskifteforsikring til sommerhus

Købere af følgende typer grunde og ejendomme kan IKKE tegne ejerskifteforsikring:

  • købere af en ubebygget grund
  • købere af en grund med en bygning under opførelse
  • købere af en landbrugsejendom undergivet landbrugspligt
  • købere af en andelsbolig
  • købere af en aktielejlighed


Få yderligere information om ejerskifteforsikring

* En ejerskifteforsikring kan tegnes, hvis der er lavet gyldige tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. Vi har en begrænsning på, hvor mange aktive forsikringer vi kan have i den samme ejerforening. Kontakt os evt. og hør nærmere.

Dansk Boligforsikring