Kan man opsige en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring kan i udgangspunkt ikke opsiges

En ejerskifteforsikring kan i udgangspunktet ikke opsiges, når først du har modtaget forsikringspolicen og betalt forsikringspræmien – medmindre du benytter dig af fortrydelsesretten på 14 dage. Yderligere er der nogle bestemte forhold, der gør sig gældende, såfremt du fraflytter den forsikrede ejendom, før ejerskifteforsikringens udløb.

Opsigelse af ejerskifteforsikring inden for fortrydelsesretten

Ifølge dansk lovgivning kan du opsige en ejerskiftforsikring i op til 14 dage efter, at du har modtaget forsikringspolicen og forsikringsvilkårene. Fortrydelsesfristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget besked om, at forsikringsaftalen er indgået, såfremt du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt.

Hvis du vil opsige en ejerskifteforsikring inden fortrydelsesrettens udløb, så skal du tage kontakt til forsikringsselskabet og underrette dem om, at du fortryder forsikringsaftalen. Du kan med fordel ringe eller skrive en mail til forsikringsselskabet. Foretrækker du dog at underrette forsikringsselskabet per brev, så er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fortrydelsesfristens udløb.

Kontakt Dansk Boligforsikring angående opsigelse af ejerskifteforsikring.

Fraflytning af ejendommen før ejerskifteforsikringens udløb

Når de 14 dages fortrydelsesret er gået, kan du ikke længere opsige en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen ophører dog automatisk, hvis du fraflytter den forsikrede ejendom, før forsikringens udløb. Ofte kan du i den situation få refunderet en del af din forsikringspræmie af forsikringsselskabet.

Bemærk: Ovenstående oplysninger om opsigelse er generelle og gælder måske ikke netop din ejerskifteforsikring. Tjek altid de specifikke forsikringsbetingelser for din ejerskifteforsikring på din forsikringspolice.

Se generelle forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring.

Dansk Boligforsikring