Dækker ejerskifteforsikringen kloak?

Der er mange folk, som undrer sig over, hvorvidt kloak-skader er dækket af ejerskifteforsikringen. I udgangspunktet er svaret nej. Men der er alligevel gradbøjninger. Først og fremmest afhænger dækningen af, om du har en basis eller en udvidet ejerskifteforsikring, og så afhænger det også af, hvilken form for skade der er tale om.

I forsikringsbetingelsernes punkt 2.2. beskrives det, at forhold som ikke indgår i huseftersynet, ikke er dækket af ejerskifteforsikringen. Det gælder for eksempel indretninger, der er placeret udenfor selve bygningen, hvor kloakanlæg hører under. I en basis ejerskifteforsikring vil du altså ikke være dækket.

I en udvidet ejerskifteforsikring er visse kloakskader omfattet i dækningen. Den dækker lovliggørelse af ulovlige stik- og kloakledninger i jorden udenfor bygningen (hvis de var ulovlige på opførelsestidspunktet). I et sådant tilfælde er der i højere grad tale om en decideret fejl end en skade. Kloakledninger er de ledninger, der bortleder spildevand. Og stikledninger er dem, der forbinder huset til det offentlige net, hvilket blandt andet udgøres af en kloak.

I en udvidet ejerskifteforsikring er der således mulighed for at få dækket ulovligheder forbundet med kloakken – men ikke andre ’almindelige’ skader.

Hvorfor volder kloakken problemer for mange?

Når et hus skal vurderes, udarbejdes der en tilstandsrapport. Den rapport er dannet ud fra et huseftersyn, som er underlagt nogle regler for, hvad den skal indeholde. Det vil sige, at en byggesagkyndig har nogle bestemte områder, han skal kigge på, når han eller hun undersøger boligen. Én af de ting, der ikke lovmæssigt er en del af huseftersynet, er et kloaktjek. Som boligejer kan man altså læne sig op af tilstandsrapporten, når man skal vurdere, om kloakken er medtaget. Af samme årsag er der mange, der undersøger, om ejerskifteforsikringen dækker, hvis kloakken viser sig at være skadet.

For at undgå den situation, hvor du pludseligt står med en masse omkostninger til kloakken, anbefaler vi hos Dansk Boligforsikring, at man får foretaget et decideret kloaktjek inden boligovertagelse.  

Dansk Boligforsikring