Ejerskifteforsikring krav

Hvilke krav er der til en ejerskifteforsikring?

Når man overvejer at tegne en ejerskifteforsikring, er det vigtigt at forstå de krav, der er forbundet med denne type forsikring. En ejerskifteforsikring er designet til at beskytte købere mod skjulte mangler og fejl ved ejendommen, men der er visse betingelser og lovmæssige krav, som forsikringen skal opfylde. Her kan du blive klogere på krav til ejerskifteforsikring.

Gyldig tilstands- og elinstallationsrapporten er et krav ved ejerskifteforsikring

Et krav til ejerskifteforsikring er, at der er en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport. Hvis der ikke foreligger gyldige rapporter, kan man ikke indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring. Sælgeren skal have udarbejdet nævnte rapporter, hvorefter denne kan kontakte en udbyder af ejerskifteforsikringer, så der kan indhentes et tilbud på en forsikring. Denne forsikring præsenteres for potentielle købere, og inden aftalen finder sted, skal køberen tage en beslutning om ejerskifteforsikringen.

Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt med en ejerskifteforsikring og konsekvenser ved ikke at tegne en ejerskifteforsikring her.
Sælgeren er ikke forpligtet til at udarbejde nævnte rapporter, da de ikke er lovpligtige, men det er et krav, såfremt man vil tilbyde køber at betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen. Hvis man som sælger fravælger at give til tilbud til køberen, vil man være ansvarspligtig for skjulte fejl og mangler i op til 10 år.

Krav til forsikringsdækning i en ejerskifteforsikring

Det er et krav, at en ejerskifteforsikring skal dække visse typer skader og mangler ved ejendommen, som er en minimumsdækning. Denne dækning skal leve op til lovens minimumskrav jf. bestemmelserne og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
Ejerskifteforsikringen skal dække udbedring af fejl og mangler, som allerede er tilstede ved overtagelsen, men som ikke er nævnt i ovennævnte rapporter. Dog er det vigtigt, at man kender til sine forsikringsbetingelser, da der i policen vil være oplyst, hvad dækningen omfatter. Det er vigtigt at huske på, at en fejl eller mangel kan være berettiget til dækning, men hvis udgiften til udbedring er lavere end selvrisikoen, vil man selv stå for betalingen.

Du kan læse mere om, hvad en ejerskifteforsikring dækker her.

Dansk Boligforsikring