Sælgeransvarsforsikring uden en ejerskifteforsikring

Kan man tegne en sælgeransvarsforsikring uden ejerskifteforsikring?

Efter udarbejdelse af en tilstands- og elinstallationsrapport kan sælger af boligen indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring. Dette tilbud er oftest vedlagt salgsmaterialet, og det er vigtigt, at man som sælger tilbyder at betale for halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring.

Det er ikke et krav, at der tegnes en ejerskifteforsikring, hvorfor køber kan afvise tilbuddet. Køber kan også selv indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring eller en ejerskifteforsikring, der er dyrere/mere dækkende end den, sælger har indhentet. Sælger er dog kun forpligtet til at betale præmien af den billigste ejerskifteforsikring, såfremt køber accepterer, at der tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med bolighandlen.

Værd at vide om sælgeransvarsforsikring uden ejerskifteforsikring

Det anbefales, at man både tegner en ejerskifteforsikring og en sælgeransvarsforsikring, da det er blandt forudsætningerne for en sikker og tryg bolighandel, hvor begge parter er dækkede, hvis køber efter overdragelsen opdager fejl og mangler, som har været til stede, men som ikke er angivet i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Køber er som ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men sælger kan fortsat tegne en sælgeransvarsforsikring uden ejerskifteforsikring, så denne er sikret i ansvarsperioden på 10 år efter bolighandlen.

Hvis sælger ikke har tilbudt at betale halvdelen af præmien, eller at der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring, kan køber rette direkte krav til sælger. En ejerskifteforsikring friholder sælger det 10-årige ansvar for fejl og mangler, men der kan være forhold, som en ejerskifteforsikring ikke dækker, men hvor en sælgeransvarsforsikring gør.

Der kan være en række ubekendte faktorer, og de færreste kender til hele historikken ved boligen, hvilket kan være bekymrende, da der kan stilles erstatningskrav, hvis køber opdager fejl og mangler.

Du kan som sælger tegne en sælgeransvarsforsikring uden ejerskifteforsikring, og man gør klogt i at investere i denne sikkerhed, da det kan blive økonomisk tungt, hvis der er forhold, der skal lovliggøres.

Forhold, hvor en sælgeransvarsforsikring kan lovliggøre fejl og mangler, er forbundet med ulovlige stikledninger, bygningsindretninger, kloakledninger og forurening af grunden udenfor bygningen.

En sælgeransvarsforsikring beskytter med andre ord sælgeren mod potentielle juridiske ansvarsforhold. Det er en udgift i salgstidspunktet, men en sikkerhed i 10 år, hvilket er medvirkende til, at man som sælger ikke skal være bekymret efter salget af boligen.

Læs mere om sælgeransvarsforsikring og grunde til hvorfor det kan betale sig med en sælgeransvarsforsikring.

Dansk Boligforsikring