Sælgeransvarsforsikring: Kan det betale sig?

Kan det betale sig at tegne en sælgeransvarsforsikring?

Når du som sælger af en bolig har solgt denne til ny ejer, har du fortsat et ansvar for skjulte fejl og mangler. Hvis der i forbindelse med bolighandlen ikke er tegnet en ejerskifteforsikring, kan køberen rette direkte krav mod dig som sælger. Ejerskifteforsikringen gør, at sælgeren friholdes for sit 10-årige fejl og mangel ansvar, men der kan være forhold, der gør, at du som sælger fortsat kan stilles til ansvar. Det er her en sælgeransvarsforsikring kan bringes i spil, således at du som sælger af boligen er beskyttet mod potentielle juridiske ansvarsforhold efter overdragelse af boligen eller lovliggørelse af ulovlige bygningsindretninger.

Når du skal gøre dig overvejelser om, hvorvidt en sælgeransvarsforsikring kan betale sig, kan du have følgende punkter i mente, da disse forklarer, hvad en sælgeransvarsforsikring kan forsikre dig mod. En sælgeransvarsforsikring dækker en række forhold, så du som sælger ikke skal være bekymret i tiden efter overdragelse af boligen.

Et boligsalg skal være en positiv oplevelse for begge parter, og for at bevare dette kan det betale sig med en sælgeransvarsforsikring.

Grunde til hvorfor det kan betale sig med en sælgeransvarsforsikring

En sælgeransvarsforsikring er din økonomiske tryghed, hvis der i tiden efter salget opdages fejl og mangler, som forsikringen kan dække. Når man tegner en sælgeransvarsforsikring, vil følgende være dækket, hvorfor det er dækningen der afgør de gode grunde til at tegne en sælgeransvarsforsikring.
Det kan betale sig at tegne en sælgeransvarsforsikring, da denne forsikring:
Kan fritage sælger for dele af retsansvaret, som falder uden for ejerskifteforsikringen.

  • Kan dække sælger i ansvarsperioden på 10 år.
  • Kan dække omkostninger, som er forbundet med lovliggørelse af ulovlige bygningsindretninger.
  • Kan dække omkostninger, som er forbundet med lovliggørelse af ulovlige stikledninger i jorden udenfor bygningen.
  • Kan dække omkostninger, som er forbundet med lovliggørelse af ulovlige kloakledninger i jorden udenfor bygningen.
  • Kan dække omkostninger, som er forbundet med forurening af grunden uden for bygningen (maksimalt kr. 750.000).
    Læs mere om indholdet i en sælgeransvarsforsikring her.

En sælgeransvarsforsikring er en investering

Denne forsikring udgør en udgift i forbindelse med boligsalget, men det skal ses som en investering i, at du som sælger undgår bekymringer. De potentielle omkostninger ved en retssag, kan i mange tilfælde være højere end den pris, der betales for at tegne en sælgeransvarsforsikring. Man bør derfor overveje sælgeransvarsforsikringen kontra potentielle omkostninger ved ikke at have en forsikring.

Der kan ved et boligsalg være ubekendte faktorer, der gør, at man er uvidende om skjulte fejl og mangler. Det er de færreste boligejere, som kender til hele historikken ved en bolig, hvis ikke man selv har opført den. Derfor kan der være fejl og mangler, som man ikke selv er bekendt med. Hvis ejeren før, man selv købte boligen, har foretaget ændringer, som ikke er lovlige, og som ikke er oplyst i rapporterne eller opdaget, da man selv boede der, kan det give sælgeren en tryghed, når denne ved, at der er en sælgeransvarsforsikring.

Hvornår bør man særligt overveje, om det kan betale sig med en sælgeransvarsforsikring?

Det anbefales, at der ved hvert salg er tegnet en sælgeransvarsforsikring, men der er forhold, hvor det er særligt vigtigt med sådan en forsikring.

Hvis du sælger en ældre ejendom, hvor risikoen for skjulte mangler er højere, kan en sælgeransvarsforsikring være særdeles gavnlig. Det er som nævnt de færreste, der kender til alt, hvad der er foretaget i boligen af ændringer i alt den tid, som boligen har eksisteret.

Tilstanden er et andet punkt, der gør, at det er vigtigt med en sælgeransvarsforsikring. Alderen på boligen kan have meget at sige om tilstanden, men ved nyere boliger kan der også være punkter, som vedrører ubekendte faktorer ved tilstanden. Denne usikkerhed kan minimeres, når man er beskyttet af en sælgeransvarsforsikring.

Dit eget kendskab til boligen har indflydelse på, om du vil tegne en sælgeransvarsforsikring, men ved at konsultere med en forsikringsrådgiver hos Dansk Boligforsikring, kan denne hjælpe dig med at træffe det rette valg, så du er beskyttet i tiden efter bolighandlen.

Dansk Boligforsikring