Dækker ejerskifteforsikring forurening?

Ejerskifteforsikring og forurening

En ejerskifteforsikring går ind og dækker skjulte fejl og mangler, der ikke er angivet i tilstandsrapporten. Men dækker ejerskifteforsikring forurening på grunden? Det korte svar er: i nogle tilfælde. Dette skyldes, at det kun er vores udvidede ejerskifteforsikring, der dækker forurening uden for bygningen.

Udvidet ejerskifteforsikring og dækning af forurening

Omfanget af dækningen på en ejerskifteforsikring afhænger af, om man vælger
basisdækningen eller den udvidede dækning. Den udvidede ejerskifteforsikring
dækker oprensning af forurening på grunden/uden for bygningen på vidensniveau 2, som er opstået før køberne har overtaget. Forudsætningen for denne dækning er, at miljømyndighederne har truffet en beslutning om, at der er tale om forurening på vidensniveau 2, og at der er tale om forurening, der kan udgøre en risiko for anvendelsen af boligen, fx hvis der er tale om forurening med skadelige virkninger på mennesker. Når en grund vurderes til at være forurenet og kortlagt på vidensniveau 2, er der foretaget miljøtekniske undersøgelser, hvor der er dokumentation på forurening, og at forureningen kan have indflydelse på mennesker og miljø.

Læs mere om den udvidet ejerskifteforsikring her. 

Hvor kan forurening stamme fra?

Forurening af grunde kan stamme fra forskellige, tidligere forurenende aktiviteter. Meget jordforurening stammer fx fra tidligere aktiviteter fra virksomheder og industri, hvor håndteringen af kemikalier, olie og andre stoffer ofte kan tilskrives årsagen. Det kan fx være fra tidligere benzintanke, autoværksteder eller lossepladser, hvor der efterfølgende er bygget boliger på grundene. Forurening af parcelhusgrunde skyldes ofte også en utæt nedgravet olietank.

Læs altid din police grundigt igennem for at se dine forsikringsbetingelser.

Dansk Boligforsikring