Hvornår kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring?

I nogle tilgælde kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en vigtig del af bolighandlen for mange købere, da denne forsikring beskytter mod skjulte mangler ved ejendommen, som ikke har været synlige ved inspektionen. Dog er der situationer, hvor det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring, da der er betingelser for at tegne en ejerskifteforsikring.

Det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring efter overtagelsesdagen. Hvis du har fået overrakt nøglerne og dermed adgang til boligen, kan du ikke tegne en ejerskifteforsikring. Forsikringen skal tegnes inden, så selskabet har mulighed for at vurdere risikoen.

Her kan du typisk ikke tegne en ejerskifteforsikring

Forsikringsselskaber har visse betingelser, der gør at nogle ejendoms- og grundtyper ikke forsikres gennem en ejerskifteforsikring. Det er eksempelvis ikke muligt for en køber af en ubebygget grund at tegne en ejerskifteforsikring. Man kan ligeledes ikke tegne en ejerskifteforsikring på en grund med en bygning, der er under opførelse. Udover nævnte typer kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring på en aktielejlighed eller landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt. Du kan få mere information om, hvorfor det ikke er muligt af en konsulent.

Hvis man er køber af ovenfornævnte ejendoms- eller grundtyper, vil man højst sandsynligt få et afslag på sit ønske om et tilbud på ejerskifteforsikring. En af de primære grunde hertil er kravet om, at der skal være en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport, som står til grund for vurderingen af, om man kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvis der ikke foreligger en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport, kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring. De nævnte rapporter udarbejdes af autoriserede bygningssagkyndige, hvor boligens tilstand bliver vurderet. Ud fra denne vurdering kan forsikringsselskaberne selv vurdere den risiko, der er ved boligen, så der kan gives et tilbud på en ejerskifteforsikring. Har man ikke udarbejdet gyldige rapporter, kan man ikke tegne en ejerskifteforsikring.

Tilstands- eller elinstallationsrapporten kan ikke udarbejdes for ubebyggede grunde, da der ikke er en ejendom, som den sagkyndige kan inspicere. Hvis der er en bygning under opførelse, kan man ligeledes ikke udarbejde en af ovennævnte rapporter, da opførelsen skal være fuldendt, så man kan foretage en gyldig inspicering. Hvis boligen er under større renovation/opførelse ved købstidspunktet, vil vurderingen ikke være præcis nok til, at forsikringsselskabet kan give et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Forhold, der er med til at bestemme, om man kan tegne en ejerskifteforsikring, er derfor, at det ikke kan ske for ovenfornævnte typer, og hvis der er manglende rapporter. Derudover vil forsikringsselskabet se nærmere på ejendommens alder, og om der er betydelige konstruktionsfejl samt tidligere erstatningskrav, der gør at det er for risikofyldt at tilbyde en ejerskifteforsikring. For at få mere information om en konkret sag, kan man henvende sig til en forsikringskonsulent og få flere informationer om, hvilke krav der stilles, og hvad dine muligheder er for at tegne forsikringen.

Dansk Boligforsikring