Hvad er selvrisikoen på en sælgeransvarsforsikring?

Selvrisiko på sælgeransvarsforsikring

Selvrisiko på sælgeransvarsforsikring fungerer på samme måde som på andre forsikringer. Selvrisikoen er det beløb, du som forsikringstager selv skal dække, hvis forsikringen skal benyttes, og der opstår situationer, hvor fejl skal udbedres. Det betyder, at hvis der opstår skader eller problemer, som kræver indgreb eller kompensation fra sælgeransvarsforsikringen, så er det først, når omkostningerne overstiger den fastsatte selvrisiko, at forsikringen træder i kraft og dækker de resterende omkostninger.

Selvrisikoen fungerer dermed som en slags egenandel, hvor forsikringen først træder til, når skaden overstiger et vist beløb.

Ved enhver skade er der en selvrisiko på 10% af selskabets erstatningsudgift dog minimum 10.000,00 kr.

Husk altid at læse dine forsikringsbetingelser. Heri vil det fremgå, hvilke selvrisiko du har på sin sælgeransvarsforsikring.

Dansk Boligforsikring