Ejerskifteforsikring dækker ikke: Hvad gør jeg?

Hvad gør jeg, hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker?

I dine forsikringsbetingelser vil det fremgå, hvad ejerskifteforsikringen dækker, og der kan være forhold, der begrænser dækningen, hvorfor enhver sag får en individuel vurdering. Før en ejerskifteforsikring kan dække fejl og mangler, er det vigtigt at huske på, at fejl og mangler, som er anmærket i tilstands- og/eller elinstallationsrapporten, ikke er berettiget til at blive dækket, da man som køber har accepteret disse fejl og mangler inden købet. Desuden er det også vigtigt at huske på, at der er en selvrisiko på en ejerskifteforsikring. Hvis reparation af skaden har en omkostning, som er lavere end selvrisikoen, vil forsikringen ikke dække. Hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker en bestemt situation eller skade, er der flere ting, du kan gøre for at håndtere problemet.

Ejerskifteforsikring dækker ikke – det skal du gøre

Herunder har vi listet, hvad du kan gøre, hvis du opdager, at der er fejl og mangler i boligen, som du har købt. Din ejerskifteforsikring hos Dansk Boligforsikring dækker i mindst 5 år, hvorfor du bør læse policen og forsikringsbetingelserne grundigt, så du har et overblik over, hvilke forhold der kan dækkes, og hvilke forhold der ikke kan dækkes. Dækningsniveauet er forskelligt mellem en basis og en udvidet forsikring ved ejerskifte, og der kan være undtagelser. Hvis der er noget i forsikringsbetingelserne, som man gerne vil have afklaring på, kan man altid spørge skadesbehandleren.

Kontakt forsikringsselskabet

Hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker den skade, som man har oprettet en sag på, vil der være en begrundelse. Det er vores konsulenter, som besigtiger skaden, og det er en skadesbehandler, som afgør, om der er dækning under forsikringen. Skadesbehandleren kan komme nærmere omkring de omstændigheder, der har været ved vurderingen af sagen, således at man ved, hvorfor ejerskifteforsikringen ikke kan dække skaden. Hertil kan man også få informationer om, hvad man selv har af muligheder, hvis ejerskifteforsikringen ikke dækker.

Kontakt sælgeren

Hvis forsikringen ikke kan dække skaden, og du mener, at sælgeren har forsømt at oplyse om skjulte fejl og skader ved boligen, kan du kontakte denne. Sælgeren kan gøres opmærksom på, at der er et problem ved boligen, som man ikke har fået oplyst inden salget. Vælger man at kontakte sælgeren, er det en god idé at kontakte denne skriftligt, så man har dokumentationen på plads. Du kan eventuelt bede sælgeren om at få oplysninger om den skade, man har opdaget efter overdragelsen.

Hvis sælgeren nævner, at denne ikke kender til skaden, som man har opdaget, gør man klogt i at undersøge historikken for boligen. Med dette menes der, at man nærlæser de dokumenter, man har fået tilsendt inden købet, og dokumenter man selv kan finde, hvis de er tilgængelige på internettet. Se efter rapporter for tidligere inspektioner, tidligere reparationer eller andet, der giver et indblik i vedligeholdelsen af boligen. Hvis der i disse dokumenter er oplysninger, som kan tyde på, at sælgeren har været opmærksom på skaden, kan man fremlægge det for denne.

Finder man oplysninger, der indikerer, at sælgeren har været bevidst om skaden, kan man forsøge med en forhandling. Dermed kan man nå frem til en økonomisk løsning, der minimerer de omkostninger, man selv kommer til at have. 

Juridisk hjælp

Vurder om skaden er i så stort et omfang, at man gerne vil inddrage en advokat i sagen. Omkostningen ved at søge juridisk hjælp skal ikke være større end omkostningen ved selv at få udbedret skaden, selvom det kan være en trist situation, hvor man grundet et princip ikke vil betale.

Hvis forhandlingen med sælgeren ikke har medført, at denne går med til at betale for en del af udbedringen, kan man konsultere med en advokat. Når du har fremlagt sagen for advokaten, kan denne vurdere, om der er grundlag for at rejse en sag mod sælgeren. Hvis der er hjemmel for, at sælgeren har handlet svigagtigt, eller denne på anden vis har forsømt at oplyse dig som køber om skaden, kan man sagsøge sælgeren for erstatning.

Tager man beslutningen om at inddrage en advokat i sagen, er det vigtigt at huske på, at der i sådanne sager stilles et krav til køber om påvisning, da køberen vil have bevisbyrden.

Få mere info om dækningen 

Hvis du vil vide mere om dækningsniveuet på Dansk Boligforsikrings ejerskriftsforsikringer, kan du læse mere, hvad dækker en ejerskifteforsikring? Du er også velkommen til at tage kontakt til Dansk Boligforsikring, hvis du har andre spørgsmål til forsikringerne.

Dansk Boligforsikring