Processen for skadeanmeldelse til ejerskifteforsikringen

Hvordan anmelder man en skade til ejerskifteforsikringen?

Når der er tegnet en ejerskifteforsikring ved huskøb, kan denne dække omkostninger til udbedring af fejl og mangler, som er sket før overtagelsesdatoen. Hvis skaden sker efter, man har købt boligen, kan skaden ikke anmeldes til ejerskifteforsikringen. Såfremt det er en skade, som ikke er opdaget inden overdragelsen, hvor det ikke er oplyst i tilstands- eller elinstallationsrapporten, kan det anmeldes, men læs policen nøje, så du er bekendt med, hvilke skadetyper, der kan dækkes.

Hvis det er en skade, som sker efter købet af huset, skal du kontakte forsikringsselskabet, som du har tegnet dine husforsikringer hos.

Sådan er processen

Anmeldelsen kan ske via en formular på hjemmesiden, men inden denne formular udfyldes, er det vigtigt, at man har undersøgt følgende:

  • Undersøg om den skade, du har opdaget, er angivet i rapporterne, som er udarbejdet for huset. Hvis det er et forhold, der er nævnt i en af rapporterne, kan ejerskifteforsikringen ikke dække omkostningerne ved udbedring, da du har accepteret de fejl og mangler.

  • Hvis du har haft en håndværker til at bedømme omfanget af skaden, og hvad det vil koste at få skaden udbedret, kan du vedlægge det tilbud, du har modtaget fra håndværkeren, så det kan fremme behandlingen af sagen.

  • Vurderes udbedringen af skaden til at koste under 5.000 kr. (din selvrisiko), kan du ikke anmelde skaden til ejerskifteforsikringen.

  • Typen af skade har betydning for, om du kan anmelde skaden til ejerskifteforsikringen. Hvis det er en skade, som ikke er omfattet af dækningsomfanget ved ejerskifteforsikringen, kan det ikke anmeldes.

    Hvis det er en skade, der vedr. faskiner, omfangsdræn, brønde eller kloakanlæg, som minder om nævnte typer, falder det uden for huseftersynsordningen, hvorfor skaden ikke kan anmeldes til ejerskifteforsikringen.

Undgå at gøre følgende ved anmeldelse af skade til ejerskifteforsikringen

Når skaden er anmeldt til ejerskifteforsikringen, er det vigtigt, at du ikke foretager udbedringer før sagen er behandlet af forsikringsselskabet.

Mange huskøbere, som har igangsat et større renoveringsprojekt, ønsker ikke, at projektet sættes på pause, men det er vigtigt, at man ikke foretager udbedringen. Det skyldes at skadeforholdet kan kræve, at det skal besigtiges, hvorfor det gør vurderingen besværlig, hvis du får en håndværker til at udbedre skaden, inden det er tilset. Synliggørelse af skaden vanskeliggøres, når det er udbedret, inden det er besigtiget, hvilket kan resultere i, at erstatningen bliver mindre. 

Hvis det er en skade, som kan udvikle sig, har du almindelig pligt til, at skaden begrænses. Skaden skal holdes under opsyn, så det ikke forværres.

Hvem vurderer, om anmeldelsen af en skade til ejerskifteforsikringen er berettiget?

Når du har fået kendskab til skaden, at denne ikke er nævnt i rapporterne, og at du har foretaget anmeldelse af skaden til ejerskifteforsikringen, vil forsikringsselskabet sende en besigtigelseskonsulent, hvis det vurderes, at skaden skal besigtiges.

Besigtigelseskonsulenten kommer ud på adressen, hvor anmelder kan vise skaden. Konsulentens funktion indebærer ikke fejlfinding, men udelukkende besigtigelse af den skade, der er anmeldt.

Afgørelsen finder sted efter besigtigelsen, men ikke af konsulenten. Konsulenten kan ikke træffe en afgørelse om, skaden kan dækkes, da denne ikke er bemyndiget til det.

Konsulentens vurdering, tekniske forhold og fotos fra besigtigelsen videregives til sagsbehandleren, så denne træffer den endelige afgørelse.

Dansk Boligforsikring