Hvis køber ikke vil have ejerskifteforsikring

Hvilken betydning har det, hvis køber ikke vil have ejerskifteforsikring?

Det er op til køberen, om denne vil acceptere det tilbud, som sælgeren har indhentet på en ejerskifteforsikring. At vælge ikke at have en ejerskifteforsikring som køber af en fast ejendom er en personlig beslutning, men det er vigtigt at forstå både fordele og ulemper ved en sådan beslutning, inden du træffer den endelige afgørelse. Ejerskifteforsikringen er tryghedsskabende for den, der tegner forsikringen.

Det er ikke et krav, at der tegnes en ejerskifteforsikring, men det anbefales, da forsikringstageren kan undgå uforudsete og omkostningstunge overraskelser, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler i den bolig, man har investeret i. Den sagkyndige, der tilser boligen inden salg og udarbejder rapporterne, kan ikke altid komme hele vejen rundt i en bolig, hvorfor der kan være skjulte fejl og mangler.

Uden en ejerskifteforsikring er man dårligere stillet

Hvis en køber ikke vil have en ejerskifteforsikring, kan det potentielt betyde, at denne er dårligt stillet, hvis man opdager skader, som ikke er angivet i tilstands- og elinstallationsrapporten. Foruden at det er stressende for køberen, er der også økonomiske aspekter, der spiller ind.

Køberen har ikke samme beskyttelse mod skjulte mangler, når denne ikke har en forsikring, der kan dække omkostningerne ved udbedringerne. Der kan være forhold, som tilsynsførende (sagkyndige), køber eller sælger ikke har opdaget ved inspektionen. Ved at tegne en ejerskifteforsikring kan der være forhold, som forsikringen vil dække, såfremt det ikke er angivet i rapporterne. Dermed giver det også køberen en økonomisk tryghed, da denne ikke skal bekymre sig om uforudsete omkostninger i forbindelse med ejendommen i de første år efter købet. Alt afhængigt af valget af ejerskifteforsikring kan denne dække 5 eller 10 år efter købet. Du kan læse mere om, hvad ejerskifteforsikringen dækker her.

Det er vigtigt at bemærke, at sælgeren kun kan stilles til ansvar, hvis denne ikke har tilbudt at betale halvdelen af præmien for den billigste ejerskifteforsikring. Hvis sælgeren forud for bolighandlen har fremlagt et tilbud på en ejerskifteforsikring, hvor køber ikke har accepteret, at der tegnes en ejerskifteforsikring, kan sælger ikke stilles til ansvar. Sælgeren bliver dermed ansvarsfri i det øjeblik, denne har fremlagt tilbuddet til køberen. Det er køberens beslutning, om denne vil acceptere tilbuddet, men hvis der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring, skal køber selv hæfte for de fejl og mangler, der opdages.

Eksempel på konsekvenser ved ikke at have en ejerskifteforsikring

Hvis du som køber i forbindelse med huskøbet beslutter dig for ikke at takke ja til tilbuddet om ejerskifteforsikringen, påtager du dig derfor en økonomisk risiko. Antages det eksempelvis, at det er en skjult fejl eller mangel i taget, som ikke har været synlig ved inspektionen, kan det blive en dyr regning for dig. Dermed kan reparationer eller rettelser påvirke din økonomiske situation negativt. Husk på, at en ejerskifteforsikring er en engangsbetaling, der forsikrer dig i 5 eller 10 år. Endvidere er sælgeren forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den billigste forsikring. Dermed stiller man sig selv i en mere sikker og tryg position, hvis der skulle opstå problemer med boligen, der opdages efter overdragelsen.

En ejerskifteforsikring skal ikke alene opgøres i kroner og øre, da det også har betydning for køberens fornemmelse og følelse af den sikkerhed og tryghed, som forsikringen skaber. Dermed har det også betydning for, at køberen ikke havner i en stressende og frustrerende situation.

Konsekvenser ved ikke at udbedre skader

Hvis man som køber har undladt at vælge en ejerskifteforsikring, hvortil der har været fejl og mangler, men som ikke er blevet udbedret, kan det forværre boligens tilstand. Det vil derfor også gøre det mere vanskeligt, hvis man har til sinde at sælge boligen i fremtiden. Disse fejl og mangler kan ved inspektionen inden salget medføre, at der er flere anmærkninger, hvorfor en potentiel køber kan afgive et lavere bud, end hvad boligen er vurderet til. Det kan i sig selv også være vanskeligt at finde en potentiel køber, da denne kan frasortere boligen grundet tilstanden.

Valg af ejerskifteforsikring er op til sin egen risikovillighed

Det er vigtigt at bemærke, at ejerskifteforsikring ikke er obligatorisk, og det er køberens valg at beslutte, om de ønsker at tegne en sådan forsikring eller ej. Beslutningen om at købe ejerskifteforsikring eller ej bør baseres på køberens personlige risikovurdering, den økonomiske situation og komfortniveauet med at håndtere potentielt uventede omkostninger ved ejendommen.

Før man træffer en beslutning, er det klogt at rådføre sig med en forsikringskonsulent, advokat, ejendomsmægler eller køberrådgiver for at få professionel rådgivning og en bedre forståelse af de potentielle konsekvenser det kan have, hvis køber ikke vil have en ejerskifteforsikring.

Dansk Boligforsikring