Kan man sælge uden ejerskifteforsikring?

Salg uden ejerskifteforsikring - er det en mulighed?

Det korte svar er ja. At sælge en bolig uden ejerskifteforsikring er en mulighed. En ejerskifteforsikring er nemlig ikke lovpligtig, hvilket betyder, at du både kan købe og sælge en bolig uden at have tegnet en ejerskifteforsikring. Mange vælger dog at tegne en ejerskifteforsikring, da den både kommer køber og sælger til gode. Som både køber og sælger med en ejerskifteforsikring er der nemlig en række fordele. Som køber er du forsikret i tilfælde af fejl og mangler ved boligen, og som sælger fraskriver du størstedelen af dit 10-årige mangelansvar ved at indhente tilbud på ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen.

Hvem hæfter uden ejerskifteforsikring?

Står man uden ejerskifteforsikring, er det den konkrete situation, der afgør, hvorvidt det er køber eller sælger, der hæfter. Hvis sælger har levet op til sit ansvar om at have en gyldig tilstandsrapport, fremlægge tilbud på ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen samt informere køber om betydningen af tilbuddet, fraskriver man som sælger det 10-årige mangelansvar og hæfter derfor ikke økonomisk for fejl og mangler ved boligen, som ejerskifteforsikringen ville kunne have dækket. Det betyder, at det er dig som køber, som hæfter for fejl og mangler ved boligen, hvis du står uden ejerskifteforsikring.

Dansk Boligforsikring