Lovgivning og ejerskifteforsikring

Hvilken lovgivning regulerer ejerskifteforsikringer i Danmark?

I forbindelse med et huskøb vil mange parametre spille ind, når man skal vælge forsikringer. Ydermere kan der være krav og bestemmelser for den forsikring, man vil tegne. I Danmark er en ejerskifteforsikring ikke lovpligtig, men mange har den opfattelse, at det er et krav, som loven stiller.

Mange huskøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring, da denne er en beskyttelse, hvis man som køber efter overdragelsen opdager, at der er fejl og mangler i boligen. Det er derfor vigtigt at kende til de love og bekendtgørelser, der regulerer ejerskifteforsikringer.

Ejerskifteforsikring lovgivning og bekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. indeholder bestemmelserne om forbrugernes rettigheder, når denne køber en fast ejendom. Loven omhandler bl.a. reglerne for tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikringer.

Denne lovgivning, som omfatter en ejerskifteforsikring, danner rammerne for, hvad sælger har af oplysningspligt over for køber jf. kapitel 1 §1-8. I samme kapitel i loven bliver reglerne for tilstands- og elinstallationsrapporter også fremlagt.

Når ovennævnte rapporter er udarbejdet af sælger, og denne har tilbudt at betale for halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring, kan man som køber ikke påberåbe sig de fejl og mangler, som opdages efter overdragelsen.

Ejerskifteforsikring lovgivning – dækningsomfang

En anden bekendtgørelse af lovgivning af ejerskifteforsikring, som er vigtigt at kende til, er bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Det tilbud, man får, skal indeholde vilkår om dækningsomfanget. Såfremt der i tilbuddet indgår en selvrisiko, fastlægger lovgivning om ejerskifteforsikring, at denne ikke må overstige 5.000 kr.

Lov om forsikringsaftaler

Lovgivning om ejerskifteforsikring er også omfattet af bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler, da aftalen sker mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren. I denne lovgivning kan man læse mere om aftaleindgåelse, vilkår for forsikringen og præmie ved forsikring.Dansk Boligforsikring